Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:0

NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA TỔ VIÊN THÔNG QUA SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN I. TỔNG QUAN1. Nhiệm vụ tổ chuyên môn Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Đọc:32Ngày tạo:19/07/2013Download:1

NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA TỔ VIÊN THÔNG QUA SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN I. TỔNG QUAN1. Nhiệm vụ tổ chuyên môn Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011 - 2012

Đọc:96Ngày tạo:10/11/2012Download:1

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN - KHỐI 3 Năm học: 2011-2012Trong hoạt động chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất, đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên

Thêm vào bộ sưu tập

sinh hoạt chuyên môn mới

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phương pháp dạy học theo mô hình Trường Tiểu học Việt Nam mới Lào Cai, ngày 1 tháng 10 năm 2011HĐ1: Một số điểm mới về cấu trúc SGK theo chương trình dạy học theo mô hình Việt Nam mớiViệ

Thêm vào bộ sưu tập

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

Đọc:88Ngày tạo:10/11/2012Download:1

UBND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 176/HD- SGDĐT- GDTrHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày22 tháng 02 năm 2010HƯỚNG DẪNVỀ ĐỔI MỚI

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Quản lí đổi mới chuyên môn các tổ THCS

Đọc:268Ngày tạo:10/11/2012Download:5

UBND HUYỆN CHIÊM HÓATRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc.KINH NGHIỆM CÔNG TÁC“ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯ

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:813Ngày tạo:09/11/2012Download:1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTổ: Anh – Sinh - Hoá.Thời gian: …………………………………………………………….Địa diểm: …………………………………………………….Thành phần: +) Tổng

Thêm vào bộ sưu tập

Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:313Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNTổ: Anh – Sinh - Hoá.Thời gian: …………………………………………………………….Địa diểm: …………………………………………………….Thành phần: +) Tổng

Thêm vào bộ sưu tập

Quy trình sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:119Ngày tạo:10/11/2012Download:1

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁCTỔ CHỨC QUẢN LÝ - SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNNHỮNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Theo Điều lệ trường THPT ngày 28/03/2011) a) Xây dựng và thực hiện kế hoạ

Thêm vào bộ sưu tập

skkn sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I, Đặt vần đềĐất nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nền kinh tế phát triển không ngừng , nền khoa học tiến bộ và phát triển càng cao đặc biệt là ngành khoa học công nghệ

Thêm vào bộ sưu tập

Đổi mới phương pháp sinh hoạt tổ CM

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND TỈNH HÀ TĨNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 176/HD- SGDĐT- GDTrHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày22 tháng 02 năm 2010HƯỚNG DẪNVỀ ĐỔI MỚI

Thêm vào bộ sưu tập

HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN -SỔ SINH HOẠT TỔ

Đọc:162Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Quy định sử dụng sổ sinh hoạt tổ chuyên mônNhững quy định chungSổ sinh hoạt chuyên môn thể hiện kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác của tổ (nhóm) chuyên môn trong năm học. Các nội dung t

Thêm vào bộ sưu tập

Phieu dự giờ sinh hoạt chuyên môn mới

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG TH ……………………….PHIẾU DỰ GIỜ SINH HOẠT CHUYÊN MÔNThứ sáu ngày ………………………. tháng ……………………….năm ……………………….Họ và tên GVdạy minh họa: ……………………….. Môn: ……………………….. Lớp ……………………….Tên bài dạy:

Thêm vào bộ sưu tập

Nâần cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:77Ngày tạo:10/11/2012Download:1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH:NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔNI.MỤC ĐÍCH:          Hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I - Mở đầu:Trường học là một hệ thống phức tạp, tổ chuyên môn là một phần tử của hệ thống đó. Theo điều lệ nhà trường trung học đó là tổ chức cơ sở của bộ máy nhà trường, giúp Hiệu trưởng, Ban giám hi

Thêm vào bộ sưu tập

Sổ sinh hoạt chuyên môn đối với tổ

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔNLẦN THỨ: 3Thời gian:14 giờ ...... ngày 28 tháng 9 năm 2012Thành phần: Các thành viên trong tổĐịa điểm: Tại phòng Hội đồngChủ trì: Hà Văn ThắngNỘI DUNGTập huấn NCKHSPUD1.

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh hoạt chuyên môn

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÓM CHIẾU BIÊN BẢN NHẬN XÉT - GÓP ÝChuyên đề : “ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÝ LỚP 5 ”PHẦN ĐỊA LÝ THÁNG 03/2011 - NĂM HỌC :

Thêm vào bộ sưu tập

kê hoạch đổi mới pp môn sinh học tổ sinh -hoa

Đọc:36Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TRƯỜNGTHCS NGUYỄN HUỆ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ SINH -HÓA -SỬ -ĐỊA Độc lập- Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thêm vào bộ sưu tập

kê hoạch đổi mới pp môn sinh học tổ sinh -hoa

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNGTHCS NGUYỄN HUỆ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ SINH -HÓA -SỬ -ĐỊA Độc lập- Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ MỚI NHẤT

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ: SỬ-ĐỊA-CD-TD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập