Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giảm tải chương trình môn Địa lí THPT

Giảm tải chương trình môn Địa lí THPT

Đọc:386Ngày tạo:10/11/2012Download:5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN ĐỊA LÍ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số........../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu củ

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình giảm tải môn Địa lí

Đọc:137Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN ĐỊA LÍ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều chỉn

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình giảm tải môn Vật lí THPT

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN VẬT LÍ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều chỉnh

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Vật lí THPT

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN VẬT LÍ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Hóa THPT

Đọc:82Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN HÓA HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việ

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Sinh THPT

Đọc:76Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN SINH HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của v

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Toán THPT

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TOÁN, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc đ

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình giảm tải môn Văn THPT

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều ch

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Sinh THPT

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN SINH HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của v

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Toán THPT

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN TOÁN, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việc đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Hóa THPT

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN HÓA HỌC, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việ

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình giảm tải môn Hoá THPT

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN HÓA HỌC , CẤP THPT(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều c

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Địa THCS

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNGHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN ĐỊA LÍ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số 1808/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo)1. Mục

Thêm vào bộ sưu tập

PPCT Địa Lí theo chương trình giảm tải

Đọc:78Ngày tạo:10/11/2012Download:0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI ĐÃ CÓ ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ GD & ĐT MÔN ĐỊA LÝ, CẤP THCSLỚP 6: 35 TUẦN/35 TIẾTHỌC KỲ I: 18 TUẦN/18 TIẾTHỌC KỲ II: 17 TUẦN/17 TIẾTHỌC KỲ ITiếtBàiNội dung

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Vật Lí THCS

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNGHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN VẬT LÍ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số 1808/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo)1. Mục

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Lịch sử THPT

Đọc:228Ngày tạo:10/11/2012Download:2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN LỊCH SỬ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu của việ

Thêm vào bộ sưu tập

chương trình giảm tải môn lịch sử ở trường THPT

Đọc:178Ngày tạo:09/11/2012Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN LỊCH SỬ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục đích Điều chỉ

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Công nghệ THPT

Đọc:68Ngày tạo:09/11/2012Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số......./BGDĐT-GDTrH ngày tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)1. Mục tiêu

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Ngữ Vă THPT

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng năm 2011 của Bộ GDĐT)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh

Thêm vào bộ sưu tập

Giảm tải chương trình môn Ngữ Vă THPT

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN NGỮ VĂN, CẤP THPT(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày tháng năm 2011 của Bộ GDĐT)1. Mục tiêu của việc điều chỉnh

Thêm vào bộ sưu tập