Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

giao an am nhac lop 2

giao an am nhac lop 2

Đọc:270Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tiết 1:Ôn Tập : - Các Bài Hát Lớp 1 - Nghe Quốc Ca I/Mục tiêu:Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của các bài hát, hát đều giọng, to rỏ

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN AM NHAC LOP 2

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thư ngày 25 tháng 08 năm 2011TUẦN 1 Tiết 1Ôn Tập : - Các Bài Hát Lớp 1 - Nghe Quốc Ca I/Mục tiêu: -Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 2

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1:Ôn Tập : - Các Bài Hát Lớp 1 - Nghe Quốc Ca I/Mục tiêu:Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của các bài hát, hát đều giọng, to rỏ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 6 CKTKN

Đọc:238Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010 Tiết 1 - Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường thcs- Học hát bài: quốc caI. Mục tiêu : - HS biết được tác dụng của âm nhạ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 5

Đọc:198Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tiết 1:Ôn Tập : Một Số Bài Hát Đã Học I/Mục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của bốn bài hát đã học.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Am nhac Lop 9

Đọc:194Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tuần 1Ngày dạy: 9A:……. 9B:……..Bài 1Tiết 1: Học hát : Bài Bóng dáng một ngôi trườngI. Mục tiêu:+ Kiến thức:HS biết được giai điệu của bài hát, biết hát chính xác những c

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 4

Đọc:186Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Tiết 1:Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi NhạcI/Mục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều gi

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 3

Đọc:141Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Tiết 1:Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1)(Nhạc sĩ: Văn Cao)I/Mục tiêu:Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop9

Đọc:88Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Lớp dạy:6A Tiết:4 Ngày dạy:22/08/08 Sĩ số: Vắng: 6B 2 22/08/08 6C 4 28/08/08 6D 4

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN AM NHAC LOP 4

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thứ ba ngày 23 tháng 08 năm 2011TUẦN 1TIẾT 1Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học -Ký Hiệu ghi nhạc IMục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học.Biết

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN AM NHAC LOP 3

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Thứ ba ngày 23 tháng 08 năm 2011TUẦN 1Tiết 1:Học Hát : Bài Quốc Ca Việt Nam (lời 1)(Nhạc sĩ: Văn Cao)I/Mục tiêu:Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN AM NHAC LOP 5

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2011TUẦN 1 TIẾT 1Oân Tập Một Số Bài Hát Đã HọcI/Mục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của một số bài hát đã học ở lớp b

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 5

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1:Ôn Tập : Một Số Bài Hát Đã Học I/Mục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của bốn bài hát đã học.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 4

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1:Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi NhạcI/Mục tiêu:Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều gi

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 3

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1:Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1)(Nhạc sĩ: Văn Cao)I/Mục tiêu:Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an am nhac lop 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thực hiện: Trần Nhật Tân Ngày soạn: 25-8-2008 BàI 1tuần 1-tiết 1- Học hátBài “ Bóng dáng một ngôi trường”Nhạc và lời : Hoàng LânI) Mục tiêu- HS há

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN AM NHAC LOP 6

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn:28.8.2012 Ngày giảng:30.8.2012Tiết:1 Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường THCSTập hát: Quốc ca Việt NamI. Mục tiêu:

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop 6 CKTKN

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010 Tiết 1 - Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường thcs- Học hát bài: quốc caI. Mục tiêu : - HS biết được tác dụng của âm nhạ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Am nhac Lop 9

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 1Ngày dạy: 9A:……. 9B:……..Bài 1Tiết 1: Học hát : Bài Bóng dáng một ngôi trườngI. Mục tiêu:+ Kiến thức:HS biết được giai điệu của bài hát, biết hát chính xác những c

Thêm vào bộ sưu tập

giao an am nhac lop9

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Lớp dạy:6A Tiết:4 Ngày dạy:22/08/08 Sĩ số: Vắng: 6B 2 22/08/08 6C 4 28/08/08 6D 4

Thêm vào bộ sưu tập