Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao An Cong Nghe 6 Ca Nam (2 cot)

Giao An Cong Nghe 6 Ca Nam (2 cot)

Đọc:466Ngày tạo:09/11/2012Download:6

Tiết : 1 Ngày dạy : BÀI MỞ ĐẦU1-MỤC TIÊU BÀI HỌC : -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình vàkinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK cô

Thêm vào bộ sưu tập

Giao AN Cong Nghe 7 Ca Nam (2 cot)

Đọc:866Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 8 Ca nam(2 cot)

Đọc:461Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày soạn: 23/ 08/2009Ngày giảng: 25/08/2009Tiết: 1Chương: I Bản vẽ các khối hình họcVai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngA. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đư

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 8 Ca Nam (2 Cot)

Đọc:191Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Soạn ngày: 30/ 8/2005Giảng ngày:…/…/2005Tiết: 1 ; Tuần: 1Chương: I Bản vẽ các khối hình họcBài 1Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngI. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học s

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 6 ca nam

Đọc:134Ngày tạo:09/11/2012Download:3

NS:24-8-2008Tuần 1 Tiết 1 BÀI MỞ ĐẦUMục tiêu: -Qua bài học, HS hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Cong nghe 6 ca nam.08-09(3cot)

Đọc:150Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày soạn: 19/8/2008 Ngày dạy : 22/8/2008(6A3,4,5) Tuần :1Tiết 1: Bài mở đầuI,Mục tiêu:- Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.- Kỹ năng : Biết đư

Thêm vào bộ sưu tập

Cong Nghe 7 Ca nam( 2 cot)

Đọc:159Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN_CONG NGHE LOP 6_CA NAM

Đọc:168Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày soạnTuần 1Tiết 1 Bài mở đầu I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm được khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ 6, những yêu

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 6 CA NAM MOI

Đọc:89Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Tiết : 1 Ngày dạy : BÀI MỞ ĐẦU1-MỤC TIÊU BÀI HỌC : -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình vàkinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK cô

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 6 ca nam tinh phu tho

Đọc:62Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Ngày soạn: 02/09/2009Tiết 1 Bài mở đầuA. Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được những mục tiêu:- Khái quát được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Nêu được mục tiê

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 6 Ca Nam 2 day du nhat

Đọc:110Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Tiết : 1 Ngày dạy : BÀI MỞ ĐẦU1-MỤC TIÊU BÀI HỌC : -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình vàkinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK cô

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 8 CA NAM

Đọc:194Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 8Trường THCS Văn Thân BÀI SỐ : 1 Tên bài : Phần một : VẼ KĨ THUẬT Chương I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Bài 1 : VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Cong nghe 7 ca nam

Đọc:173Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày :13/ 08/ 10Ngày : 18/ 08/10 Lớp 7A, B 20/08/10 Lớp 7C Tên bài : Phần 1: Trồng trọtChương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt1 :Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thà

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 7 ca nam

Đọc:166Ngày tạo:10/11/2012Download:5

Ngày soạn: 28.8.10Ngày dạy: 31.8.10Chương IĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌTTIẾT 1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VẾ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.A. Mục tiêu: Sau khi học xon

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 9 CA NAM

Đọc:127Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tuần 1 Ngày soạn: Tiết 1

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 7 CA NAM

Đọc:118Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe ca nam tuyet

Đọc:63Ngày tạo:09/11/2012Download:0

tuần 1 Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm v

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 7 - ca nam

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy:PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe ca nam

Đọc:50Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Ngày soạn: 23/ 08/2009Ngày giảng: 25/08/2009Tiết: 1Chương: I Bản vẽ các khối hình họcVai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngA. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đư

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe ca nam chuan

Đọc:35Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Tuần 1 – Tiết 1 Ngày soạn 3/ 9/ 2007 Ngày dạy 5 / 9/ 2007I. Mục tiêu bài học : Sau khi học xong bài này học sinh cần có 1. Kiến thức : Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tề gia đình2. Kỹ n

Thêm vào bộ sưu tập