Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao AN Cong Nghe 7 Ca Nam (2 cot)

Giao AN Cong Nghe 7 Ca Nam (2 cot)

Đọc:866Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 6 Ca Nam (2 cot)

Đọc:466Ngày tạo:09/11/2012Download:6

Tiết : 1 Ngày dạy : BÀI MỞ ĐẦU1-MỤC TIÊU BÀI HỌC : -Sau khi học xong bài học sinh nắm : a)Kiến thức : - Khái quát vai trò của gia đình vàkinh tế gia đình. -Mục tiêu và chương trình và SGK cô

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 8 Ca nam(2 cot)

Đọc:461Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày soạn: 23/ 08/2009Ngày giảng: 25/08/2009Tiết: 1Chương: I Bản vẽ các khối hình họcVai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngA. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đư

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Cong Nghe 8 Ca Nam (2 Cot)

Đọc:191Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Soạn ngày: 30/ 8/2005Giảng ngày:…/…/2005Tiết: 1 ; Tuần: 1Chương: I Bản vẽ các khối hình họcBài 1Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sốngI. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học s

Thêm vào bộ sưu tập

Cong Nghe 7 Ca nam( 2 cot)

Đọc:159Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Cong nghe 7 ca nam

Đọc:173Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày :13/ 08/ 10Ngày : 18/ 08/10 Lớp 7A, B 20/08/10 Lớp 7C Tên bài : Phần 1: Trồng trọtChương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt1 :Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thà

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 7 ca nam

Đọc:166Ngày tạo:10/11/2012Download:5

Ngày soạn: 28.8.10Ngày dạy: 31.8.10Chương IĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌTTIẾT 1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VẾ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.A. Mục tiêu: Sau khi học xon

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 7 CA NAM

Đọc:118Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Soạn: Tuần: Tiết: Chương: I đại cương về kỹ thuật trồng trọtBài 1Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu:- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 7 - ca nam

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy:PHẦN 1: TRỒNG TRỌTCHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTMỤC TIÊU:Kiến thức:- Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 7 ca nam

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 28.8.10Ngày dạy: 31.8.10Chương IĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌTTIẾT 1. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VẾ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.A. Mục tiêu: Sau khi học xon

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN_CONG NGHE LOP 7_CA NAM

Đọc:221Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tuần 1 Ngày dạy:5-9-2006Tiết 1CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌTBÀI 1 : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌTI. Mục tiêu bài học. Sau bài học HS :Hiểu được vai trò của trồng trọt.Biết được n

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 7 ca nam (moi)

Đọc:117Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Tiết 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:-Hiểu được vai trò của trồng trọt-Biết được nhiêm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện-Có hứng thú trong học tâp Kỹ Thuật Nôn

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 7 CA NAM MOI

Đọc:75Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tiết PPCT:3 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNGNgày dạy: I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được- Hiểu được thành phần cơ giới của đất.- Thế nào là đất chua, kiềm và đất trồng trọt.- Khả năng g

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 7 ca nam (hay)

Đọc:66Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Ngµy soạn:10/12/2009 Ngµy d¹y: 12/12/2009PPCT:16 Bài 19. CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG………………….(((………………….I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết được mục đích và nội dung của các biện ph

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe7 ca nam

Đọc:32Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần: 23 Soạn ngày: 20/02/2008Giảng ngày:…/……/2008Tiết: 27Phần ii: chăn nuôiChương I. Đại cương về kỹ thuật chăn nuôiBài 30 & 31. vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.Giống v

Thêm vào bộ sưu tập

giao an cong nghe 7 ca năm

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:-Hiểu được vai trò của trồng trọt-Biết được nhiêm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện-Có hứng thú trong học tâp Kỹ Thuật Nôn

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Cong nghe 6 ca nam.08-09(3cot)

Đọc:150Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày soạn: 19/8/2008 Ngày dạy : 22/8/2008(6A3,4,5) Tuần :1Tiết 1: Bài mở đầuI,Mục tiêu:- Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.- Kỹ năng : Biết đư

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 8 CA NAM

Đọc:194Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 8Trường THCS Văn Thân BÀI SỐ : 1 Tên bài : Phần một : VẼ KĨ THUẬT Chương I : BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Bài 1 : VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an cong nghe 6 ca nam

Đọc:134Ngày tạo:09/11/2012Download:3

NS:24-8-2008Tuần 1 Tiết 1 BÀI MỞ ĐẦUMục tiêu: -Qua bài học, HS hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN CONG NGHE 9 CA NAM

Đọc:127Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tuần 1 Ngày soạn: Tiết 1

Thêm vào bộ sưu tập