Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

giao an dai so 8 tiet 58_60

giao an dai so 8 tiet 58_60

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 06/3/2011Ngày giảng:Lớp 9A 9/3/2011Lớp 9B 9/3/2011Tiết 58 Luyện tập 1. Mục tiêu a) Về kiến thức- Củng cố hệ thức Vi-ét.- Rèn luyện kĩ năng vận dụng hệ thức Vi-ét để :- Tính tổng,

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 10 tiet 8

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày dạy: 04 / 10 / 2007 (tuần 5).Tên bài dạy: Các tập hợp số và bài tập.Tiết: 8.Mục đích: * Về kiến thức: + HS củng cố các kiến thức đã học về các tập hợp số. + HS biết biểu diễ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8 tiet9-15

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

12/09/2010Tiết 9 : § 6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG MỤC TIÊU:Học sinh nắm được thế nào là phân tích đa thức thành nhân tửHS biết cách phân tích đa thức thàn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8 da sua them tiet

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lớp 8a . ngày dạy Tiết dạysí số Vắng.........Lớp 8b . ngày dạy Tiết dạysí số Vắng.........Chương I:Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thứcI. Mục tiêu:

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8 tiet 16-28

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

03/10/2010Tiết 16 : §11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨCMỤC TIÊU:Học sinh nắm vững khi nào đa thức chia hết cho đơn thứcHọc sinh nắm được quy tắc chia đa thức cho đơn thức Vận dụng được phép chia đa thức ch

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8 tiet 9-10

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày giảng: 23/9/09Tiết 9: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungI. MụC TIÊU.1.Kiến thức : Giúp HS biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử c

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8 tiet 11-25

Đọc:20Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày giảng:..../...../....... Tiết 11: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửI . MụC TIÊU. 1.Kiến thức : Giúp HS biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương phá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an dai so 8

Đọc:74Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Giao an dai so 8

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:66Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày sọan: 20/8/2009 Chương INgày giảng: Phép nhân và phép chia các đa thức

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:64Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần11Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức §1 Nhân đơn thức với đa thức I. Mục tiêu 1. Về kiến thức: - HS hiểu được các qui tắc về nhân đơn thức với

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an DAI SO 8

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần: 02 Tiết: 01 Chương I – phép nhân và phép chia các đa thức1 : nhân đơn thức với đa thức(((I. Mục

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an dai so 8

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày 06/3/2011 Chương IV : Bất phương trình bậc nhất một ẩn Tiết 57 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộngA. Mục tiêu: Nhận biết được vế trái, vế p

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày 21 tháng 8 năm 2012Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thứcI. Mục tiêu : _ HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức _ HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thứcTiết 1: Nhân đơn thức với đa thức Soạn: 19/8/2012

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an DAI SO 8

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 16/8/2011Ngày dạy: 24/8/2011 (8B)Ngày dạy: 24/8/2011 (8A)Chương 1 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCTIẾT 1: BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨCI.MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - HS nắm được các

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương I Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨCI.Mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm được các qui tắc về n

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 4Ngày soạn :10 – 09 – 2010 Tiết số : 7Ngày dạy : 13 – 09 – 2010 Số tiết : 1§5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt)I. MỤC

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:21/8/2010 Ngày dạy:23/8/2010Tiết :1 Chương I : Phép nhân và phép chia các đa th

Thêm vào bộ sưu tập

giao an dai so 8

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:21/8/2010 Ngày dạy:23/8/2010Tiết :1 Chương I : Phép nhân và phép chia các đa th

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN DAI SO 8

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngàysoạn: 22/08/2011 Ngày dạy: 23/08/2011 Tiết1 Nhân đơn thức với đa thức I Mục tiêu 1. Kiến thức. - HS nắm đ

Thêm vào bộ sưu tập