Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao an day them van 8

Giao an day them van 8

Đọc:252Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn :Giảng : Rèn kỹ năng viết đoạn vănA, Mục tiêu bài dạy -Ôn về nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Lão Hạc - Rèn kỹ năng nhận diện đoạn ,viết đoạn - Kiểm tra 15 phútB, Nội d

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them van 8

Đọc:109Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn :Giảng : Rèn kỹ năng viết đoạn vănA, Mục tiêu bài dạy -Ôn về nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Lão Hạc - Rèn kỹ năng nhận diện đoạn ,viết đoạn - Kiểm tra 15 phútB, Nội d

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 8

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ôn tập Tuần 1* Mục đích yêu cầu:- Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần.- Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm.- GD ý thức hoc tập bộ môn.A. Nội dung ôn t

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them van 8

Đọc:68Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: Ngày dạy: Buổi 1A. Mục tiêu cần đạt:- Ôn tập lại các kiến thức về cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ, trưòng từ vựng.- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 8

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ôn tập Tuần 1* Mục đích yêu cầu:- Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần.- Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm.- GD ý thức hoc tập bộ môn.A. Nội dung ôn t

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 8 ca nam - Cuc hay

Đọc:644Ngày tạo:10/11/2012Download:10

Chủ đề 1 Vai trò và tác dụng của dấu câu Trong văn bản nghệ thuật (6 tiết)A:Mục đích yêu cầu-Giúp học

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 8.doc

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ôn tập Tuần 1* Mục đích yêu cầu:- Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần.- Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm.- GD ý thức hoc tập bộ môn.A. Nội dung ôn t

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 8.doc

Đọc:63Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ôn tập Tuần 1* Mục đích yêu cầu:- Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần.- Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm.- GD ý thức hoc tập bộ môn.A. Nội dung ôn t

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them ngu van 8

Đọc:432Ngày tạo:10/11/2012Download:3

giáo án phụ đạo ngữ văn 8Tuần 6Ngày soạn: 25/9/08Ngày dạy: Buổi 1A. Mục tiêu cần đạt:- Ôn tập lại các kiến thức về cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ, trưòng từ v

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them ngu van 8

Đọc:265Ngày tạo:10/11/2012Download:0

giáo án phụ đạo ngữ văn 8Tuần 6Ngày soạn: 25/9/08Ngày dạy: Buổi 1A. Mục tiêu cần đạt:- Ôn tập lại các kiến thức về cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ, trưòng từ v

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them ngu van 8

Đọc:131Ngày tạo:18/07/2013Download:0

giáo án phụ đạo ngữ văn 8Tuần 6Ngày soạn: 25/9/08Ngày dạy: Buổi 1A. Mục tiêu cần đạt:- Ôn tập lại các kiến thức về cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ, trưòng từ v

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them ngu van 8

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày dạy: Văn xuôi lãng mạn trước cách mạng T8 - 1945. Văn bản: Tôi đi học

Thêm vào bộ sưu tập

Giao_an_day_them_Ngu_van_8

Đọc:217Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Ngày soạn:Ngày giảng:ôn tập Tuần 1* Mục đích yêu cầu:- Giúp hs ôn tập và nâng cao những kiến thức đã học trong tuần.- Rèn kĩ năng trình bày miệng, viết những kiến thức trọng tâm.- GD ý thức hoc tập bộ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them 8

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:1

I. Use the words in the box to complete the sentences: folktale, fairy, prince, once, rag, festival, fall in love, choose from, change into, lost Eg: I have an interesting fo

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them 8

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

TuầnNgày soạn:......./...../200..Ngày day: ......./...../200.. Lớp 8A ......./...../200.. Lớp 8Bôn tập: giải phương trình, biến đổi tương đương các phương trìnhI. Mục tiêu bài dạy:*V

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them 8

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Dạy thêm buổi 1.I.Thì hiện tại thường(Present simple)a.Với động từ Tobe:is : He/ She /It /Mai are : They / You/ We / Mai and Lanam : I*Eg: I am a student He is a teacher They are

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them ngu van 9

Đọc:594Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Buổi 1 VẺ ĐẸP CỦA VĂN XUÔI TRUNG ĐẠI QUAMỘT SỐ TÁC PHẨM ĐÃ HỌCDuyệt ngày : Ngày lập kế hoạch:

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them van 7

Đọc:577Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Những địa chỉ bài tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong sách ngữ văn THCS.Lớp 6 - Tập 1 Tên bàiVănT. ViệtTLV Nội dung tích hợp1Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạtxLiên hệ, dùng vă

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day them Van 9

Đọc:439Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ôn tập văn bản nhật dụng A . Mục tiêu cần đạt : - Nắm một cách có hệ thống nội dung , ý nghĩa và cách tiếp cận các văn bản nhật dụng đã học ở THCS . - Tiếp tục bồi dỡng năng lực viết bài nhật dụng v

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day them van 6

Đọc:372Ngày tạo:10/11/2012Download:5

Các văn bản truyện ký Việt Nam hiện đạiBài 1: Văn bản Tôi đi học Thanh Tịnh I/ Một vài

Thêm vào bộ sưu tập