Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giáo án GDQP 10

Giáo án GDQP 10

Đọc:112Ngày tạo:06/03/2013Download:1

http://www.uphinhnhanh.com/images/693.pn

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 3

Đọc:154Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI 3: XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PHẦN I : Ý ĐỊNH GIẢNG DẠYI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1.1 Mục đích:1.2 Yê

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 4

Đọc:127Ngày tạo:09/11/2012Download:1

BÀI 4: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨAPHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠYI. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU1. Mục đích2. Yêu cầuII. NỘI DUNG - THỜI GIAN* Nội dung:1. Những vấn đề chung về chiến t

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 2

Đọc:117Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI 2: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC PHẦN I : Ý ĐỊNH GIẢNG DẠYI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1.1 Mục đíc

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 5

Đọc:108Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI 5: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAMPHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠYI. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU1. Mục đích2. Yêu cầuII. NỘI DUNG - THỜI GIAN* Nội dung:1. Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bả

Thêm vào bộ sưu tập

giáo án GDQP 6

Đọc:101Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI 6: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG- AN NINHPHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠYI. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU1. Mục đích:2. Yêu cầu:II. NỘI DUNG - THỜI GIAN* Nội dung:1. Cơ sở lí lu

Thêm vào bộ sưu tập

giáo án GDQP 7

Đọc:95Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀI 7: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAMI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích2. Yêu cầuII. NỘI DUNG - THỜI GIAN* Nội dung: 2.1 Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta2.2 Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP

Đọc:92Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam I .Mục tiêu - Hiểu được chức năng, nhiêm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong quân đội, công an - Nhận b

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 12

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:0

.Tuần 1:tiết1,2 Ngày soạn: 20/8/2008Đội ngũ đơn vị I-Mục tiêu:1-Kiến thức: -Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tổ Chức Quân Đội Và Công An Nhân Dân Việt Nam I .Mục tiêu - Hiểu được chức năng, nhiêm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong quân đội, công an - Nhận b

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP hoc ki I lop 10

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶCGIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM(Tiết 1)PHẦN I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNGI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1, Mục đích: + Về kiến thức: Giới thiệu giúp học sinh nắm được lịch sử đánh giặc giữ nư

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo Án GDQP cả năm

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

L ớp 12c : Tiết TKB : Ngày Dạy : Sĩ Số : BÀI SỐ: 1 ( 2 tiết ) - Tiết PPCT thứ: 1ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức:

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo Án GDQP cả năm

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

L ớp 12c : Tiết TKB : Ngày Dạy : Sĩ Số : BÀI SỐ: 1 ( 2 tiết ) - Tiết PPCT thứ: 1ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊI. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức:

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP 12 tron bộ

Đọc:168Ngày tạo:10/11/2012Download:3

BÀI SỐ: 1 ( 2 tiết ) - Tiết thứ: 1 - Ngày so

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án GDQP - AN LỚP 12

Đọc:45Ngày tạo:19/07/2013Download:0

giáo án số 32 Ngày soạn tháng năm 2010 Người soạn : Trần Văn Thưởng Ngày giảng : Tên bài: giới thiệu một số lựu đạnQuy tắc sử dụng và bảo vệ lựu đạnI

Thêm vào bộ sưu tập

GDQP 10

Đọc:162Ngày tạo:10/11/2012Download:0

VIỆT NAM ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC======(((======PHẦN A : YÙ ĐỊNH GIẢNG DẠY I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :- Làm cho HS hiểu và biết phát huy tinh thần yêu nước, yù chí quật cường, truyền thống chống ngoại xâm, tà

Thêm vào bộ sưu tập

bài 7 gdqp 10

Đọc:382Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Bài 1 : Đội ngũ đơn vị( Tiết 1 - 2 ), ngày 21 tháng 08 năm 2008I . Mục tiêu1) Kiến thức - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chứ

Thêm vào bộ sưu tập

gdqp10

Đọc:90Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 12/8/2010Tiết 1 ppctBÀI 1. TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM(Tiết 1) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. Mục đích:Bồi dưỡng cho học sinh hiểu được nội dung cơ bản lịch sử đánh giặc giữ

Thêm vào bộ sưu tập

Lịch học GDQP khối 10

Đọc:50Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phụ lục 01: Phân phối chương trình giảng dạy môn học GDQP - AN lớp 10 năm học 2006 – 2007(Đính kèm kế hoạch số 16/KH – THPT MDC ngày 05/12/2006) TTNgµy th¸ngThêi gian(Từ đến )Néi dung hä

Thêm vào bộ sưu tập

GDQP

Đọc:149Ngày tạo:10/11/2012Download:2

:…………………………Tiết:………….........................Ngày soạn:…………………..Bài 1ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊI. Mục tiêu.1. Kiến thức Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

Thêm vào bộ sưu tập