Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao an HDNGLL 6

Giao an HDNGLL 6

Đọc:246Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chủ điểm tháng 9Truyền thống nhà trườngTiết 1: Thảo luận nội qui nhiệm vụ năm học mớiA. Mục tiêu cần đạt Giúp học sinhHiểu được nội qui của trường và nhiệm vụ năm học mới .Có ý thức tôn trọng n

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hdngll 6

Đọc:201Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn: / 9 / 2009 Ngày dạy: / 9 / 2009Chủ điểm tháng 9 : Truyền thống nhà Trường

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an HDNGLL 6

Đọc:119Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Chủ điểm tháng 9Truyền thống nhà trườngTiết 1: Thảo luận nội qui nhiệm vụ năm học mớiA. Mục tiêu cần đạt Giúp học sinhHiểu được nội qui của trường và nhiệm vụ năm học mới .Có ý thức tôn trọng n

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL6

Đọc:195Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn: 3 /9/ 2011Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trườngHoạt động 1: Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mớiA. Mục tiêu:- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.- Có ý

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL -8

Đọc:398Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TIẾT 3-4: THÁNG 10: CHĂM NGOAN ,HỌC GIỎINS: 3.10.2008ND: 23.10.2008A: Yêu cầu giáo dục :Hiểu được lời dạy của Bác ,hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ước Có ý thức thi đua lành mạnh ,có t

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL 9

Đọc:295Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Chủ điểm tháng 9TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG Mục tiêu giáo dục- Giúp học sinh hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.- Tự hào và tôn trọng truyền thống của l

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an HDNGLL 9

Đọc:294Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ điểm tháng 9 Truyền thống nhà trườngHoạt động 1 : Bầu cán bộ lớpYêu cầu giáo dục: Giúp học sinh : Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học mới,

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hdngll

Đọc:252Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chủ điểm tháng 8 + 9Truyền thống nhà trườngI. Mục tiêu giáo dục:- Gúp học sinh hiểu được về truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp. - Phấn khởi tự hào về truyền thống của trường l

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN HDNGLL CHUAN

Đọc:131Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn 6/9/2009 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9Ngày giảng 7/9/2009 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGTuần 3. Tiêt 1 BẦU CÁN BỘ LỚP - TÔI LÀ HỌC

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL 10

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Hoạt động 1: Vị Trí , Vai Trò Của Người Thanh Niên Học

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chủ điểm tháng 9Truyền thống trườngI) Mục tiêu giáo dụcGiúp HS : - Hiểu tryều thống tố đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS- Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của tr

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an HDNGLL

Đọc:106Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpChủ điểm tháng 9:Truyền thống nhà trườngNgày soạn : 3/9/07Tuần 1: Bầu cán bộ lớp 1Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:-Hiểu trá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An HDNGLL

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chủ đề hoạt động tháng 9Thanh niên học tập, rèn luyệnvì sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nướcNgày soạn: 24 / 8 / 2008Ngày dạy: / 9 / 2008I. Mục tiêu - HS hiểu được vai trò của CNH, HĐH

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN HDNGLL CHUAN

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn 6/9/2009 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9Ngày giảng 7/9/2009 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNGTuần 3. Tiêt 1 BẦU CÁN BỘ LỚP - TÔI LÀ HỌC

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an HDNGLL 9

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ điểm tháng 9 Truyền thống nhà trườngHoạt động 1 : Bầu cán bộ lớpYêu cầu giáo dục: Giúp học sinh : Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học mới,

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN HDNGLL

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpChủ điểm lên lớpChủ điểm tháng 9:Truyền thống nhà trườngTuần 1:Hoạt động 1 tháng 9 Bầu cán bộ lớp 1Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:-Hiểu trách nhiệm của bản thâ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hdngll 8

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHủ ĐIểM THáNG 3: “tiến bước lên đoàn ”TIếT 16HOạT Động 1tổ chức: /03diễn đàn “tiến bước lên đoàn”I. YÊU CẦU GIÁO DỤC:Học sinh nhận thức được mục đích, lý tưởng của Đoàn và nhiẹm vụ củ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an HDNGLL -8

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TIẾT 3-4: THÁNG 10: CHĂM NGOAN ,HỌC GIỎINS: 3.10.2008ND: 23.10.2008A: Yêu cầu giáo dục :Hiểu được lời dạy của Bác ,hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ước Có ý thức thi đua lành mạnh ,có t

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hdngll 8

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHủ ĐIểM THáNG 1&2: “mừng đảng, mừng xuân”TIếT 15HOạT Động 1TìM HIểU TRUYềN THốNG Vẻ VANG CủA ĐảNGI. YÊU CẦU GIÁO DỤC:Học sinh nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3 – 2; các mốc lớn và sự

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an HDNGLL 7

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Soạn :Giảng 7C :Chủ điểm tháng 1, 2Mừng Đảng, mừng xuânI. Mục tiêu giáo dục- HS hiểu rõ vai trò, công ưon của đảng đối với quê hương đất nước.- Tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, tự hào, và yêu mến quê h

Thêm vào bộ sưu tập