Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

GIAO AN HINH HOC 6. KI II

GIAO AN HINH HOC 6. KI II

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương II : GÓCTuần:20 Ngày soạn:18/12/2009Tiết: 16 Ngày dạy: 23/12/2009Tên bài dạy:I - MỤC TIÊU:Kiến thức:- HS hiểu thế nào là mặt phẳng- HS hiểu về tia nằm giữa 2 tia khác.Kỹ năng:-

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN HINH HOC KI II DU

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phân phối chương trình hình học 6(Học kỳ 2.)Chương 2: góc. (15 Tiết)Tiết 16 : §1:Nửa mặt phẳng.Tiết 17: §2: Góc.Tiết 18: §3: Số đo góc.Tiết 19: §4: Khi nào thì x0y + y0z =x0z.Tiết 20: §5: Vẽ góc cho b

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh 6 ki II

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 07/ 01Ngày giảng: 08/ 01 (6a) 10/ 01 (6c) Chương II. GócTiết 15: Nửa mặt phẳngI. Mục tiêu:1. Kiến thức - Hs hiểu về mặt phẳng,

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh hoc Ki II nam hoc 2009 - 2010

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : 10 - 1 - 2010Ngày dạy : 14 - 1 - 2010Tuần 19Tiết 33§ 7 vị trí tương đối của hai đường tròn A/Mục tiêu:Học xong tiết này HS cần phải đạt được : Kiến thức - Nắm được ba vị trí tương đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an so hoc 6 ki II

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần: 19 Ngày soạn: 27/ 12/ 2011 - Ngày dạy:4/01/2012Tiết: 59 §9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ- LTI. MỤC TIÊU- HS hiểu và vận dụng đúng các tính chất củ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Hinh hoc 6 hoc ky II

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 25/1/2008Ngày dạy: từ 1/2Tuần:15 NỬA MẶT PHẲNGTiết: 15MỤC TIÊUHiểu thế nào là nửa mặt phẳngBiết cách gọi tên nửa mặt phẳngNhận biết tia nằm giữa hai tia qua hình vẽ.Làm quen với việc p

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Hinh hoc 6 hoc ky II

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 25/1/2008Ngày dạy: từ 1/2Tuần:15 NỬA MẶT PHẲNGTiết: 15MỤC TIÊUHiểu thế nào là nửa mặt phẳngBiết cách gọi tên nửa mặt phẳngNhận biết tia nằm giữa hai tia qua hình vẽ.Làm quen với việc p

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Hinh6 Ki II 2011 2012

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng: Chương II: GócTiết 15: Nửa mặt phẳngI: Mục tiêu:- Kiến thức: HS hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa mặt phẳng bờ a, cách gọi tên của nửa mặt phẳng bờ đã cho .HS hiểu về tia nằm giữ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Hinh6 Ki II 2011 2012

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng: Chương II: GócTiết 15: Nửa mặt phẳngI: Mục tiêu:- Kiến thức: HS hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa mặt phẳng bờ a, cách gọi tên của nửa mặt phẳng bờ đã cho .HS hiểu về tia nằm giữ

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN HINH HOC 6 KI 2 doc

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Học kỳ IINgày dạy: 3/1/ 2011(6a,6b,6c)Tiết 59 Quy tắc chuyển vế - luyện tập I/ Mục tiêuKiến thức: Học sinh hiểu và vận dụng đúng các tính chất của đẳng thức:+Nếu a=b thì a + c = b + c và ngược lại

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh hoc 6

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 19Ngày soạn: 16/02/2009Ngày dạy : 19/02/2009Cộng số đo hai góc A. Mục tiêu - Nếu tia Oy nằm giữa hai tia õ và Oz thì - Biết định nghĩa hai góc bù nhau, phụ nhau, kề nhau, kê bù. - Nhận biết hai

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:66Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 18/8/2010 Ngày dạy 6 D : 20/8/2010 6A,C: 21/8/2010Chương I: Đoạn ThẳngTiết 1: Điểm, Đường Thẳng1.Mục tiêu:a. Kiến thức:

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh hoc 6

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương IĐOẠN THẲNG--- ((( --- Tiết 1 ( 1 . ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG ( (

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Chương IĐOẠN THẲNG--- ((( --- Tiết 1 ( 1 . ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG ( (

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuần 1Tiết 1 Ngày soạn : 01/ 9/2009 Ngày dạy : ...../09/2009Điểm. Đường thẳngI. Mục tiêu: - Học sinh hiểu điểm là gì ?, đường thẳng là gì ? - Hiểu qua

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương I-------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: .../.../2009Ngày giảng:Lớp 6A:.../..../2009; Lớp 6B:.../..../2009Tiết 1 . Điểm, đường thẳng I.M

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:56Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết thứ :1 Tuần :1 Ngày soạn :Tên bài giảng : chương I : đoạn thẳng §1 . điểm - đường thẳngMục tiêu : Qua bài này học sinh cần :Hiểu điểm là gì ? Đường thẳng là gì? Hiểu được mối quan hệ điểm thu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh hoc 6

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương IĐOẠN THẲNG--- ((( --- Tiết 1 ( 1 . ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG ( (

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an hinh hoc 6

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương IĐOẠN THẲNG--- ((( --- Tiết 1 ( 1 . ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG ( (

Thêm vào bộ sưu tập

giao an hinh hoc 6

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết: 14Ngày soạn: 06/12/09kiểm tra 1 tiếtA. Mục tiêu1. Kiến thức : Kiểm tra kiếm tra kiên thức của học sinh về các nội dung trong chương I 2. Kĩ năng : Học sinh vận dụng nh

Thêm vào bộ sưu tập