Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao an nghe dien dan dung 105 tiet

Giao an nghe dien dan dung 105 tiet

Đọc:128Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Tiết 1: Ngày soạnNgày dạyLớpsĩ số………Chương Mở Đầu bài 1: Giới Thiệu Về giáo dục Nghề Điện Dân Dụng1 - Mục tiêu:a. Kiến thức- HS hiểu được tính ưu việt của điện năng, quá trình sản xuất diện

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Nghe Dien dan dung 70 tiet

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thông báoTôi đã sửa xong giáo án nghề điện dân dụng 70 tiết. Thầy cô giáo nào ở huyện Giao Thuỷ – tỉnh Nam Định cần thì điện cho tôi. DT 0988144326. hoăc email: nguyenduckhanhtgy@gmail.com Rất vui lòn

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Nghe Dien dan dung 70 tiet

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Buổi 1Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 1 : giới thiêu nghề điện dân dụng Mục tiêu cần đạt : Học sinh nắm được đặc điểm tầm quan trọng của nghề điện và trên cơ sở đó biết đề cao yêu cầu của nghề điện - Giáo

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an nghe dien dan dung 70 tiet

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thông báoTôi đã sửa xong giáo án nghề điện dân dụng 70 tiết. Thầy cô giáo nào ở huyện Giao Thuỷ – tỉnh Nam Định cần thì điện cho tôi. DT 0988144326. hoăc email: nguyenduckhanhtgy@gmail.com Rất vui lòn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung 8

Đọc:170Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Ngày soạn : 08/9/2009Ngày dạy: 11/9/2009Tiết 1 - 2 giới thiệu chung về nghề điện dân dụngI)Mục đích yêu cầu:Giới thiệu cho HS khái niệm về công nghiệp điện và điện năng ở Việt Nam.HS hiểu đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an nghe Dien dan dung

Đọc:152Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn: 15/10/2008 Ngày dạy:16/10/08Lớp dạy:Đ4 - Đ5Giáo án số : 01 Tiết số: 01+02+03GIớI THIệU NGHề điện dân dụngA.mục tiêu:Học sinh cần đạt được:Vai trò của điện năng đối với

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung

Đọc:119Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ngày soạn: 15/08/2010 Ngày dạy:TiếtLớpTiến độGhi chú19/08/20101,28A219/08/20103,48A3 Buổi 1: Tiết: 1

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Nghe dien dan dung

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Tiết 1 - 3: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNGA - MỤC TIÊU:- HS nắm được vai trò của điện năng đối với đời sống và sản xuất.- Hiểu biết được các nghề trong ngành điện.- Nắm được các lĩnh vực hoạt động của

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an nghe dien dan dung

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chương mở đầu Bài 1: Giới thiệu giáo dục nghề điện dân dụng I/ Mục tiêubài học : - Biết được vị trí vai trò của điện năng và nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống- Biết được triển vọng của ngh

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an nghe dien dan dung 11

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: Ngày giảng: CHƯƠNG I MỞ DẦUTIẾT 1+2+3BÀI 1 GIỚI THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG(bài này gồm 3 tiết)A – Mục tiêu:1- Kiến thức:- Biết được vị trí, vai trò của điện năng và nghề ĐDD trong sả

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe 105 tiet

Đọc:86Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ng ày so ạn: 02/10/07Ng ày d ạy:Tiết 1GIỚI THIỆU NGHỀ LÀM VƯỜNI. MỤC TIÊUSau khi học xong bài n ày HS có khả năng: - Nêu được vai trò, vi trí quan trọng của nghề làm vườn trong nền kinh tế và đờ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe 105 tiet

Đọc:56Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ng ày so ạn: 02/10/07Ng ày d ạy:Tiết 1GIỚI THIỆU NGHỀ LÀM VƯỜNI. MỤC TIÊUSau khi học xong bài n ày HS có khả năng: - Nêu được vai trò, vi trí quan trọng của nghề làm vườn trong nền kinh tế và đờ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an day nghe dien dan dung 9

Đọc:228Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Ngày dạy: …./…../ 2008 Tiết 1-2 bài mở đầu Giới thiệu nghề điện dân dụngI.Mục tiêu -Học sinh nắm được tình hình phát triển công

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an nghe Dien Dan Dung - Tinh Thanh hoa

Đọc:87Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 1-2-3 Ngày giảng 10/10/2008Tên bài dạy: bài mở đầu§1 Giới thiệu nghề điện dân dụngI. Mục tiêu: -Học sinh nắ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung 2012(thanh)

Đọc:79Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Ngày soạn: Ngày giảng:TIẾT 1 Bài mở đầu GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung phan 2

Đọc:66Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 46: Chương III Máy biến ápNhững khái niệm cơ bản về máy biến áp I) Mục tiêu cần đạt:- Học sinh nắm được khái niệm, phân loại, công dụng, cấu tạo

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung phan 3

Đọc:57Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ngày soạn:Ngày dạy:Tiết 70-72 Thực hành Tháo lắp và quan sát cấu tạo của quạtI) Mục tiêu cần đạt : - Học sinh hiểu thêm về cấu tạo của quạt bàn - Biết tháo lắp quạt bàn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an nghe dien dan dung(k gop)

Đọc:45Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy: Tiết 55: sử dụng và bảo dưỡng quạt điệna/ Mục tiêubài học :1. thức:Nêu được tên một số loại quạt điện thông dụng.Sử dụng và bảo dưỡng được quạt điện.Biết được một số hư hỏng thườn

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGHE DIEN DAN DUNG CA NAM

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Buổi học :1Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1 : Khái niệm về công nghiệp điện I)Mục tiêu cần đạt: Giới thiệu cho học sinh khái niệm về công nghiệp điện và điện năng ở việt nam. Phát huy tính

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN DIEN DAN DUNG

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TIẾT THỨ 16 - 18 Ngày soạn: 18/10

Thêm vào bộ sưu tập