Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giáo án Ngữ văn 7 rất hay và chuẩn

Giáo án Ngữ văn 7 rất hay và chuẩn

Đọc:79Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Giáo án VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới )(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 7 rất hay và chuẩn

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Giáo án VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới )(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 RẤT HAY THEO CHUẨN

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn :Ngày :………………..7A3,7A4 TUẦN 12 - TIẾT 46 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTI.MỤC TIÊU:Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức,kĩ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 6 Rất hay Và Chuẩn 2011-2012

Đọc:90Ngày tạo:10/11/2012Download:1

bộ môn ngữ văn 6 theo chuẩn kiến thức kỹ năng (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)Ngữ văn LỚP 6Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 9 rất hay

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lớp dạy: 9 ATiết (TheoTKB):Ngày day: / / 2012Sĩ số: Vắng: Lớp dạy: 9 BTiết (TheoTKB):Ngày day: / / 2012Sĩ số: Vắng: Tiết 1 Bài 1 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MI

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 7 chuẩn hay 2011-2012

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:1

giáo án mới theo chuẩn mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo ngữ VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án ng­ữ văn 7 chuẩn hay

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

giáo án ngữ văn 7 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011-2012 đầy đủ chi tiết theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng mới nă

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 7 chuẩn hay 2011-2012

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

giáo án mới theo chuẩn mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo ngữ VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn kiến thức rất dể hiễu

Đọc:452Ngày tạo:10/11/2012Download:5

bộ giáo án mới theo chuẩn mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo ngữ VĂN 7 (Theo chuẩn kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 6 hay và chuẩn 2011

Đọc:61Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Giáo án Ngữ văn LỚP 6 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 6 hay và chuẩn 2011

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Giáo án Ngữ văn LỚP 6 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 6 Theo chuẩn cả năm rất hay

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Giáo án Ngữ văn LỚP 6Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Con Rồng cháu Tiên; Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7 ĐÃ CHỈNH ... CHUẨN RẤT HAY

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS HÒA KHÁNHTỔ SỬ ĐỊAGVHD TRÀ VĂN MƯỜINĂM HỌC 2011 -2012ĐT:DĐ 0919 283 242BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌCMÔN LỊCH SỬ, CẤP THCS(Kèm theo Công văn số.....

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 8 cả năm rất chuẩn và hay năm học 2011-2012

Đọc:84Ngày tạo:10/11/2012Download:1

ngữ văn 8 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 1

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án ngữ văn 6 - Rất hay (học kì 1)

Đọc:113Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 1Tiết 1 Ngày : 14/08/2009Ngày : 20/08/2009 Bài 1Con Rồng, cháu Tiên(Truyền thuyết)Mục tiêu cần đạt:

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 9 trọn bộ rất hay

Đọc:68Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 1. Tiết 1,2. Văn bản PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Lê Anh Trà)Ngày soạn: 03.09.2007Ngày dạy: 05.09.2007I.Mục tiêu: Giúp HS-Hiể

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 9 trọn bộ rất hay

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 1. Tiết 1,2. Văn bản PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Lê Anh Trà)Ngày soạn: 03.09.2007Ngày dạy: 05.09.2007I.Mục tiêu: Giúp HS-Hiể

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn mới

Đọc:121Ngày tạo:10/11/2012Download:1

giáo án mới 2011-2012 ngữ VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới )(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ n

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn 2012

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:0

-ngữ văn 7 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng mới 2011-2012 đầy đủ chi tiết theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Ngữ Văn 7 Chuẩn KTKN

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 15/8/2012Ngày dạy: 20/8/2012 Tiết1 - văn bản CỔNG TRƯỜNG MỞ RA(Văn bản nhật dụng – LÍ LAN)I. Mục tiêu 1. Kiến th

Thêm vào bộ sưu tập