Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao an ngu van 8 (moi nhat)

Giao an ngu van 8 (moi nhat)

Đọc:297Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày ….tháng….năm 200…Tuần 19:Học kỳ II.Tiết 73 - 74 Nhớ rừng. (Thế Lữ )A. Mục tiêu cần đạt:- Học sinh nhận được niềm khát khao tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8 (moi nhat)

Đọc:110Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày ….tháng….năm 200…Tuần 19:Học kỳ II.Tiết 73 - 74 Nhớ rừng. (Thế Lữ )A. Mục tiêu cần đạt:- Học sinh nhận được niềm khát khao tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8 tuan 22(mau moi nhat)

Đọc:290Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tuần 22 Ngày soạn : Tiết 85 Ngày dạy:Bài 21- Văn bản: Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8 tuan 22(mau moi nhat)

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 22 Ngày soạn : Tiết 85 Ngày dạy:Bài 21- Văn bản: Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 7. Moi hay

Đọc:220Ngày tạo:10/11/2012Download:1

TUẦN 14+15 : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I. Mục tiêu cần đạt : - Ôn luyện, củng cố kiến thức về thành ngữ và điệp ngữ. - Giúp HS khắc sâu và nâng cao kiến thức về thành ngữ và điệp ngữ.

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 7 -MAU MOI

Đọc:194Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Ngày soạn: 16-10-2008Tiết 38: Văn bản: NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ (Hồi hương ngẫu thư)

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu Van 7 (moi hay)

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 1.1.2011Ngày dạy; 5.1.2011Tiết 74: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (SƯU TẦM VÀ PHÁT BIỂU NHẬN XÉT VỀ MỘT SỐ BÀI CA DAO – DÂN CA PHÚ YÊN)I.Mục tiêu: Giúp HS:- Y

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 7 -MAU MOI

Đọc:86Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn: 16-10-2008Tiết 38: Văn bản: NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUỔI MỚI VỀ QUÊ (Hồi hương ngẫu thư)

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van 8

Đọc:129Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 18 Nhớ rừng (2 tiết)Ông đồCâu nghi vấn (1 tiết)Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (1 tiết)Tiết 1, 2: Nhớ rừng(Thế Lữ)* Mục tiêu cần đạtGiúp HS - Cảm nhận được niềm khát khao tự d

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:106Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 42 Ngày dạyI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS ôn lại kiến thức về ngôi kể đã học ở lớp 6. 2. Kĩ năng: Rèn lĩ năng kể chuyện trước tập thể, kĩ năng kể chuyện kết hợp với miêu tả, biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van 8

Đọc:97Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Bài 1: - Tôi đi học (2 tiết) - Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (1 tiết) - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (1 tiết)Ngày 1/9/2007Tiết 1, 2: Văn bản tôi đi học

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:91Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Ngày soạn: / / 2011Tiết 1-2: TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)A/Mục tiêu bài học:1/ Kiến thức:Cảm nhận đựơc tâm trạng bỡ ngỡ,những cảm giác m

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:80Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Tuần 3Tiết 9 Ngày dạy_________ Mục tiêu: Kiến thức: Giúp học sinh thấy được bộ mặt tàn ác, bất nhân của chế độ xã hội đương thời và tình cảm đau thương của người nông dân cùng khổ trong xã hội

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 42 Ngày dạyI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS ôn lại kiến thức về ngôi kể đã học ở lớp 6. 2. Kĩ năng: Rèn lĩ năng kể chuyện trước tập thể, kĩ năng kể chuyện kết hợp với miêu tả, biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 8 Tiết 29-30 Ngày soạn…./…./ 2005 Ngày giảng…./…./ 2005Chiếc lá cuối cùng(O. Hen-r

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8 -

Đọc:73Ngày tạo:10/11/2012Download:2

-HỌC KÌ I---(--(--(--(--(--Tuần 01 Ngày soạn: / / 2011.Lớp 8A Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2011 Sĩ số: 29 - Vắng:...............Lớp 8B

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 4 Tiết 13+14 Ngày soạn…./…./ 2005 Ngày giảng…./…./ 2005Kết quả cần đạt:- Thấy được tình cảng khốn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuần 1Tiết 1-2BÀI 1TÔI ĐI HỌC Thanh TịnhA.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Học sinh:-Cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” ở buổi tựu trường

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : 23 / 10/ 2007 Ngày giảng : 30/ 10/ 2007Tuần : 10 - bài 10 Tiết : 37

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: / / 2011Tiết 1-2: TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)A/Mục tiêu bài học:1/ Kiến thức:Cảm nhận đựơc tâm trạng bỡ ngỡ,những cảm giác m

Thêm vào bộ sưu tập