Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giao an sinh8 HKII CKTKN

Giao an sinh8 HKII CKTKN

Đọc:88Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Học Kỳ IITuần 20 Tiết 39 Bài 33:Vitamin và muối khoángI. Mục tiêu1.Kiến thức - Trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng. - Vận dụng những h

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh8 HKII CKTKN

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Học Kỳ IITuần 20 Tiết 39 Bài 33:Vitamin và muối khoángI. Mục tiêu1.Kiến thức - Trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng. - Vận dụng những h

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8 CKTKN

Đọc:54Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 1Tiết mở đầu: Bài Mở đầuI- Mục đích yêu cầu.- Học xong bài này hs có khả năng nêu được mục đích nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học, xác định được vị trí của con người trong tự n

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8 CKTKN

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 1Tiết mở đầu: Bài Mở đầuI- Mục đích yêu cầu.- Học xong bài này hs có khả năng nêu được mục đích nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học, xác định được vị trí của con người trong tự n

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh 8 HKII

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 20 Ngày soạn: 29/12/2010Tiết 37 Ngày dạy: 03/01/2011Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGA. MỤC TIÊU.- HS nắm được vai trò của vitamin và muối khoáng.- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoá

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Sinh 8 3 cot CKTKN

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1:Bài 1: Bài mở đầuI- Mục tiêu của bài:- Nêu rõ được mục đich nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.- Xác định vị trí của con người trong tự nhiên- Nêu được các phương pháp học đặc thù của môn họcII

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN SINH 8(HKII- chuan )

Đọc:95Ngày tạo:10/11/2012Download:1

HỌC KÌ IITuần 20Tiết 37Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGI. MỤC TIÊU.- HS nắm được vai trò của vitamin và muối khoáng.- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần ăn và xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN SINH8 HKII

Đọc:57Ngày tạo:10/11/2012Download:0

HỌC KÌ IITuần 20Tiết 37Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGI. MỤC TIÊU.- HS nắm được vai trò của vitamin và muối khoáng.- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần ăn và xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN SINH8 HKII

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

HỌC KÌ IITuần 20Tiết 37Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGI. MỤC TIÊU.- HS nắm được vai trò của vitamin và muối khoáng.- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần ăn và xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN SINH 8(HKII- chuan )

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

HỌC KÌ IITuần 20Tiết 37Bài 34: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGI. MỤC TIÊU.- HS nắm được vai trò của vitamin và muối khoáng.- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần ăn và xây dựn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:78Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: MĨ THUẬT LỚP 6THỜI GIAN: 90 PHÚTĐề: Vẽ tranh: Đề tài tự doEm hãy vẽ một bức tranh đề tài Quê Hương trên giấy A4 hoặc A3 và tô màu theo ý thích?Thang điểm:Bố cục đẹp: 3đHình d

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày 22/8/2010Tiết 1 Bài mở đầuA. mục tiêu.1. Kiến thức- Nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người- Xác định được vị trí của con người tro

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:69Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết mở đầu: Bài Mở đầuI- Mục đích yêu cầu.- Học xong bài này hs có khả năng nêu được mục đích nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học, xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.-

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:69Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 37: Vitamin và muối khoáng.I. Mục tiêu bài học.- Trình bày được vai trò của Vitamin & MK.- Vận dụng những hiểu biết về Vitamin & MK trong việc XD khẩu phần ăn hợp lý & chế bi

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:66Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết mở đầu: Bài Mở đầuI- Mục đích yêu cầu.- Học xong bài này hs có khả năng nêu được mục đích nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học, xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.-

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 1 - Bài 1 Bài mở đầuI. Mục tiêu: Sau bài học này, học sinh cần đạt 1. Kiến thức - HS nêu được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. - HS xác định được vị trí của con

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:38Ngày tạo:10/11/2012Download:0

KIỂM TRA HỌC KỲIMÔN SINH HỌC 8Thời gian:45phútMA TRẬNCHỦ ĐỀ CHÍNH CÁC MỨC ĐỘ KIẾN THỨCTỔNGNHẬN BIẾTTHÔNG HIỂUVẬN DỤNGTNKQTLTNKQTLTNKQTLCHƯƠNGIKHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜICHƯƠNGII

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Lớp: 8aTiết:Ngày giảng:..../...../......Sĩ số: Vắng:Lớp: 8bTiết:Ngày giảng:..../...../......Sĩ số: Vắng:Tiết 22: Bài 21: hoạt động hô hấp I. mục tiêu.1. Kiến thức- HS

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Sinh 8

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 21Tiết 41Bài Tiết Nước Tiểu MỤC TIÊU HS biết :Trình bày được :+ Quá trình tạo thành nước tiểu .+ Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu .+ Quá trình bài tiết nước tiểu Phân biệt được :+ Nư

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh 8

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: Tuần : 1Ngày dạy: Tiết : 1BÀI MỞ ĐẦUMỤC TIÊU:-Học sinh nêu rõ được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.-Xác định vị trí của con người trong tự nhiên.-Nêu được các

Thêm vào bộ sưu tập