Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Giáo án Sử 9 bài Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Giáo án Sử 9 bài Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Đọc:421Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Tuần 14 TPPCT 14 BÀI 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT Lớp dạy: I/ Mục tiêu bài học: 1/ Kiến thức: - Hiểu

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử-lịch sử- cách mạng khoa học kỹ thuật

Đọc:432Ngày tạo:06/03/2013Download:3

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111227/07/o/anhso-074527_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 8 bài Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Đọc:255Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Ngày soạn: 14 / 8/ 2011 Ngày dạy: 16 / 8/ 2011 Tuần 1 - Tiết: 1 Phần I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (GIỮA THẾ KỈ XVI-1917) Chương I. THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 8 bài NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT)

Đọc:90Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊNTiết 2: (III) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸA/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Nguyên nhân diễn biến, tính chất, của cách mạng: Chiến tranh

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 10 bài MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Đọc:73Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 37MÁC – ĂNGGHENSỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌCI. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức - Nắm vững công lao của Mác và Aêngghen những nhà sáng lập

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 9 bài CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939

Đọc:587Ngày tạo:06/03/2013Download:5

Bài 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939 I. Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Những diễn biến chính của phong trào dân chủ trong những năm 1936 – 1939: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ý

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 9 bài PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935

Đọc:165Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tuần 22 Ngày soạn: Tiết: 24 Ngày dạy: Bài 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 I. Mục tiêu cần đạt1. Kiến thức:- HS nắm được ngu

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 11 bài NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

Đọc:150Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 7 Tiết PPCT:8 . NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠINgày soạn :Ngày dạy: I. Mục tiêu bài học.1. Về kiến thức:- Học sinh kết hợp với các kiến thức đã học các môn Địa lý, Ngữ văn để hiểu đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 8 bài CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐỂ BẢO VỀ CÁCH MẠNG (1917- 1921)

Đọc:505Ngày tạo:06/03/2013Download:2

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 ĐẾN 1945)CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 và CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941)Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRAN

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 11 bài CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921

Đọc:412Ngày tạo:06/03/2013Download:5

Phần hailịch sử thế giới hiện đại(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) . Chương ICÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)Bài 9 PPCT: 12CÁCH MẠNG TH

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 9 bài CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP)

Đọc:117Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Ngày giảng : 9A 9B .Tiết 27: CAO TRÀO CÁCH MẠNGTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP)I- Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức. - Cao trào khán

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 9 bài CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

Đọc:98Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Tuần: 23 Ngày soạn: Tiết: 27 Ngày dạy: CAO TRÀO CÁCH MẠNGTIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945I. Mục tiêu cần đạt

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 12 bài CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XX

Đọc:181Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Chương VICÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ Bài 10CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỈ XXI /MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thứcQua bài này giúp học si

Thêm vào bộ sưu tập

CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS CÁT MINH – Blog Khởi NghiệpCÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 10 bài CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH

Đọc:75Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 29CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANHI. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức - Bài học giúp HS hiểu rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân hà Lan lật đổ vương

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 8 bài SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIX

Đọc:266Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài: 8 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIXA/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: - G/c tư sản làm cuộc cách mạng thắng lợi đã tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp làm thay

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 6 bài Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Đọc:210Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Ngày soạn:24 /4/2010 Ngày dạy: /4/2010 Tuần 34:Tiết 33: Cuộc khởi nghĩa Bà TriệuI,- Mục tiêu : 1- Kiến thức : Giúp HS hiểu đơược: - Trong cuộc đấu

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 10 bài HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

Đọc:65Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 33HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIXI. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc đ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Sử 10 bài Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mỹ cuối thế ký XIX

Đọc:56Ngày tạo:06/03/2013Download:0

SOẠN DẠY Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Ngày

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Địa 11 bài SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ - HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI.

Đọc:221Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Ngày soạn: A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI Tiết 1- Bài 1 SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ - HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI.I.MỤC TIÊU:

Thêm vào bộ sưu tập