đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

Kế hoạch giảng dạy Toán 9

Kế hoạch giảng dạy Toán 9

Đọc:1203Ngày tạo:18/04/2013Download:24

Phòng giáo dục và đào tạo lục ng¹nTr­êng thcs phượng s¬nkÕ hoạch giảng d¹yHä và tên giáo viên : Lê Ngô TrungTổ chuyên môn : Khoa học tự nhiªnGi¶ng dạy môn : Toán 9Trình độ đào tạo :Đại häcph­îng sơn,

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch giảng dạy toán 11 chuẩn

Đọc:112Ngày tạo:17/04/2013Download:1

Kế hoạch giảng dạy toán 11 chuẩn

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch giảng dạy toán 6 năm 2011-2012

Đọc:239Ngày tạo:17/04/2013Download:0

kế hoạch giảng dạy toán 6 năm 2011-2012

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch giảng dạy địa lí 11

Đọc:500Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch giảng dạy địa lí 11

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC MÔN

Đọc:105Ngày tạo:17/04/2013Download:0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC MÔN

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch giảng dạy 2011-2012

Đọc:83Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Kế hoạch giảng dạy 2011-2012

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 10

Đọc:72Ngày tạo:18/04/2013Download:0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 10

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 11 (2011)

Đọc:67Ngày tạo:18/04/2013Download:1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 11 (2011)

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VĂN 11 KÌ 1

Đọc:129Ngày tạo:18/04/2013Download:0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VĂN 11 KÌ 1

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch giảng dạy tỉnh phú thọ 2009-2010

Đọc:85Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch giảng dạy tỉnh phú thọ 2009-2010

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch dạy tự chọn toán 11

Đọc:96Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Kế hoạch dạy tự chọn toán 11

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy nghề

Đọc:126Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch dạy nghề

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học toán 6

Đọc:559Ngày tạo:17/04/2013Download:10

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học toán 6

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy sinh 11

Đọc:58Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch dạy sinh 11

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch sử dụng TBDD Toán 9

Đọc:339Ngày tạo:18/04/2013Download:7

Kế hoạch sử dụng TBDD Toán 9

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy thêm hoc thêm

Đọc:105Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch dạy thêm hoc thêm

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch dạy HS Yếu Kém 7

Đọc:86Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Kế hoạch dạy HS Yếu Kém 7

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi

Đọc:75Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch toán 8

Đọc:99Ngày tạo:17/04/2013Download:0

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ MYÕ HOØA------– & —---------KEÁ HOAÏCH BOÄ MOÂN TOAÙN 8

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch toán 7

Đọc:60Ngày tạo:17/04/2013Download:0

kế hoạch toán 7

Thêm vào bộ sưu tập