đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học toán 6

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học toán 6

Đọc:559Ngày tạo:17/04/2013Download:10

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học toán 6

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch sử dụng đồ dùng TA 8,9 mới tinh 2012-2013 nè

Đọc:125Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch sử dụng đồ dùng TA 8,9 mới tinh 2012-2013 nè

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch sử dụng TBDD Toán 9

Đọc:339Ngày tạo:18/04/2013Download:7

Kế hoạch sử dụng TBDD Toán 9

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy học lí 6 kì II

Đọc:107Ngày tạo:18/04/2013Download:2

kế hoạch dạy học lí 6 kì II

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch đồ dùng Toán 9 - Lý 9 Lưu ĐÔ LƯƠNG

Đọc:65Ngày tạo:17/04/2013Download:1

Kế hoạch đồ dùng Toán 9 - Lý 9 Lưu ĐÔ LƯƠNG

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch giảng dạy toán 6 năm 2011-2012

Đọc:239Ngày tạo:17/04/2013Download:0

kế hoạch giảng dạy toán 6 năm 2011-2012

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm

Đọc:1653Ngày tạo:18/04/2013Download:10

Bài thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch giảng dạy Toán 9

Đọc:1203Ngày tạo:18/04/2013Download:24

Phòng giáo dục và đào tạo lục ng¹nTr­êng thcs phượng s¬nkÕ hoạch giảng d¹yHä và tên giáo viên : Lê Ngô TrungTổ chuyên môn : Khoa học tự nhiªnGi¶ng dạy môn : Toán 9Trình độ đào tạo :Đại häcph­îng sơn,

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch giảng dạy toán 11 chuẩn

Đọc:112Ngày tạo:17/04/2013Download:1

Kế hoạch giảng dạy toán 11 chuẩn

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch dạy tự chọn toán 11

Đọc:96Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Kế hoạch dạy tự chọn toán 11

Thêm vào bộ sưu tập

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Toán (Giai ba hội thi sáng tạo đồ dùng 2007)

Đọc:63Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Toán (Giai ba hội thi sáng tạo đồ dùng 2007)

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch bộ môn sử 6

Đọc:516Ngày tạo:18/04/2013Download:1

kế hoạch bộ môn sử 6

Thêm vào bộ sưu tập

Kế Hoạch Sử Dụng ĐDDH Địa THCS

Đọc:149Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Kế Hoạch Sử Dụng ĐDDH Địa THCS

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch dạy HS Yếu Kém T Anh 6

Đọc:74Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Kế hoạch dạy HS Yếu Kém T Anh 6

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy nghề

Đọc:126Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch dạy nghề

Thêm vào bộ sưu tập

Kê hoạch sử dụng TBDH Toán 8,9; Lí 6,8,9

Đọc:112Ngày tạo:17/04/2013Download:4

Kê hoạch sử dụng TBDH Toán 8,9; Lí 6,8,9

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch cá nhân dạy học văn- 2011-2012

Đọc:85Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch cá nhân dạy học văn- 2011-2012

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy học phòng bộ môn sinh

Đọc:58Ngày tạo:18/04/2013Download:1

kế hoạch dạy học phòng bộ môn sinh

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch tổ dùng được

Đọc:75Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐIỀU TRA CƠ BẢNKẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010- 2011.A.KẾ HOẠCH CHUNGI. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:-Căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010- 2011-Căn cứ vào phân phối chương trình do sở giáo dục đào tạo Thái Ng

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch dạy sinh 11

Đọc:58Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kế hoạch dạy sinh 11

Thêm vào bộ sưu tập