Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Mẫu 2a- BNV.2007- SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mẫu 2a- BNV.2007- SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Đọc:487Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Mẫu 2a-BNV/2007(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị s

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu lí lịch cán bộ công chức 2A

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:3

Mẫu 2a-BNV/2007(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… Số hiệu cán bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị s

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Sơ yếu lí lịch-mẫu 2a-BNV

Đọc:447Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Mẫu 2a-BNVCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC……………………Số hiệu cán bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC Ảnh màu(4 x 6 cm)SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC1. Họ và tên khai sinh (viết chữ

Thêm vào bộ sưu tập

Lý lịch 2a

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………….. Số hiệu cán bộ, công chức:……………Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC…………………………………………SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đọc:233Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Tỉnh:Đơn vị trực thuộc:Đơn vị cơ sở: SƠ YẾU LÝ LỊCH 1) Họ và tên khai sinh: NGU

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức( Mẫu 4a)

Đọc:284Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Mẫu 4a – BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC:.................................

Thêm vào bộ sưu tập

Sơ yếu lí lịch công chức

Đọc:162Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Bộ, Tỉnh: .............................................Đơn vị trực thuộc: ...............................Đơn vị cơ sở: .......................................SƠ YẾU LÝ LỊCH2C/TVTW-98.................

Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin chung_Mẫu 2a

Đọc:28Ngày tạo:10/11/2012Download:0

phòng giáo dục và đào tạo "Phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên" 2aTr­êng: THCS Nậm Mười Năm học: 200 …- 200…. Thông tin chung 1. Họ và tên:…………… …………………………………………………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu sơ yếu lí lịch

Đọc:234Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊNTRƯỜNG:THCS TRẦN CAO VÂN TIỂU SỬ TÓM TẮTẢnh 1.Họ và tên ( in hoa):. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Số CMND:. . . mới nhất Nơi cấp: .

Thêm vào bộ sưu tập

Sơ yếu lý lịch

Đọc:237Ngày tạo:10/11/2012Download:2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcSƠ YẾU LÝ LỊCHBẢN THÂN1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam - Nữ ……………2. Họ và tên thường dùng ………………………………………………………..3. Sinh ngày ………

Thêm vào bộ sưu tập

Sơ yếu lý lich công chức

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ma^~00BÌNH DƯƠNG. Mẫu 2C-BNV/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số hiệu cán bộ, công chức: ......................................TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1) H

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức 2011

Đọc:164Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Sở GD&ĐT Quảng Trị M.04-2011/BTTU (Tên cơ quan, đơn vị)

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Sơ yếu lí lịch (thi SĐH)

Đọc:107Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------------SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: ĐỖ MINH TUÂN Sinh ngày: 12-08-1982. Giới tính: Nam Dân

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Sơ yếu lí lịch (học sinh)

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THCS HOA LƯLỚP: ________. Năm học: 2012 – 2013.Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSƠ YẾU LÍ LỊCH 1. Họ và tên: Nam/Nữ: Đội viên: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh (Quận

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Sơ yếu lí lịch (thi SĐH)

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------------SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: ĐỖ MINH TUÂN Sinh ngày: 12-08-1982. Giới tính: Nam Dân

Thêm vào bộ sưu tập

H2A.HSG - Đề thi HSG QG môn Vật lý năm 1995

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

H2A.HSG - Đề thi HSG QG môn Vật lý năm 1995

Thêm vào bộ sưu tập

print H2A.TN - Đề thi tốt nghiệp vật lý năm 2010

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

print H2A.TN - Đề thi tốt nghiệp vật lý năm 2010

Thêm vào bộ sưu tập

H2A.HSG - Đề thi HSG QG môn Vật lý năm 1996

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

H2A.HSG - Đề thi HSG QG môn Vật lý năm 1996

Thêm vào bộ sưu tập

H2A.10-GA Vật lý CB 10 - Tiết 10

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: Tiết: 10TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG.CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐCMỤC TIÊU:Kiến thức: - Nắm vững tính tương đối của chuyển- Phân biệt hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động- Nắm vững

Thêm vào bộ sưu tập

H2A.12-GA Vật lý CB 12 - Tiết 18

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 30/10/2010Tiết: 18đặc trưng vật lý của âmMỤC TIÊU:Kiến thức: - Trả lời được các câu hỏi: Sóng âm là gì? Âm nghe được (âm thanh), hạ âm, siêu âm là gì? - Nêu được ví dụ về các môi trườn

Thêm vào bộ sưu tập