Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đọc:2958Ngày tạo:10/11/2012Download:11

"PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON" Phòng giáo dục và đào tạo huyện: Ngọc lặc Trường: Mầm non Phúc Thịnh Năm học: 20….. - 20……

Thêm vào bộ sưu tập

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đọc:1260Ngày tạo:10/11/2012Download:12

PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúcYÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONH

Thêm vào bộ sưu tập

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non

Đọc:1073Ngày tạo:10/11/2012Download:4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐTngày 22

Thêm vào bộ sưu tập

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm Non

Đọc:229Ngày tạo:18/07/2013Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐTngày 22

Thêm vào bộ sưu tập

YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Đọc:841Ngày tạo:10/11/2012Download:2

YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NONI. Yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước

Thêm vào bộ sưu tập

QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng . 1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao . gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên mầm non

Đọc:824Ngày tạo:10/11/2012Download:2

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI TRƯỜNG MN TRÚC MAI BIỂU TỔNG HỢP PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUẨN GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2009 - 2010 S

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định 02-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đọc:53Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO–––––Số: 02/2008/QĐ-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về chuẩ

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu chuẩn nghề nghiệp do tổ chuyên môn đánh giá giáo viên

Đọc:94Ngày tạo:19/07/2013Download:2

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGPHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔNNăm học 2010 - 2011 (Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Thêm vào bộ sưu tập

phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non

Đọc:1072Ngày tạo:10/11/2012Download:6

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NONHọ và tên: ……………………………………………………………………………….Đơn vị: …………………………………………………………………………………..Tên tiết dạy hoặc hoạt động:……………………………………………………………..Độ tuổ

Thêm vào bộ sưu tập

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON

Đọc:330Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ NỘI VỤ –––– Số: 06/2006/QĐ-BNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾ

Thêm vào bộ sưu tập

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON

Đọc:119Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ NỘI VỤ –––– Số: 06/2006/QĐ-BNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu giáo viên tự đánh giá Chuẩn nghề nghiệp

Đọc:439Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Phụ lục 1(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Sở/Phòng GD-ĐT.................................

Thêm vào bộ sưu tập

TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Đọc:229Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ÂN HỮU Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcTỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌCNĂM HỌC: 2010

Thêm vào bộ sưu tập

TT 30 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp Giáo viên

Đọc:158Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——Số: 30/2009/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009THÔNG TƯBan hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo

Thêm vào bộ sưu tập

Chuẩn nghề nghiệp GV Mầm non

Đọc:222Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐTngày 22

Thêm vào bộ sưu tập

Chuẩn nghề nghiệp GV Mầm non

Đọc:83Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐTngày 22

Thêm vào bộ sưu tập

Minh chứng chuẩn giáo viên mầm non

Đọc:1624Ngày tạo:10/11/2012Download:8

TRƯỜNG TH ĐĂK MAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM-----------(((----------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MINH CHỨNGĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON.------------

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá chuẩn HT Mầm non

Đọc:130Ngày tạo:10/11/2012Download:2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 17/2011/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011 THÔNG TƯBAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨ

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học năm học 2011-2012

Đọc:173Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH NG. BÁ NGỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập