Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

mẫu lịch báo giảng

mẫu lịch báo giảng

Đọc:253Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Trường THCS Nghĩa Trung LỊCH BÁO GIẢNGvà tên giáo viên : ……………………… Thuộc tổ : ………………: ………… Từ ngày ………………………. đến ngày …………………………..Thứ ngàyBuổi TiếtLớpMônBài dạyPPCTGhi ch

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu lịch báo giảng

Đọc:63Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường THCS Băng Adrênh LỊCH BÁO GIẢNGHọ và tên: …………………………………Tuần thứ ……… Từ ngày ………………… đến ngày…………………Thứ-ngàyTKBPPCTLớpTên bài dạy2……123453……123454……123455……12

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu lịch báo giảng THCS

Đọc:362Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG THCS NẬM MƯỜILỊCH BÁO GIẢNGHọ và tên giáo viên: Hà Thị TiệmGiảng dạy môn:…………………………………………Môn:……………………………………………Môn:……………………………………………N

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU PHIẾU BÁO GIẢNG

Đọc:396Ngày tạo:10/11/2012Download:0

lịch báo giảng (O(tuần: 01 (Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8.)ThứTiếtMônLớpTiêt CTBuổiTên bài dạyGhi chú224/81CC2Anh 9C1SángÔn tập kiến thức trọng tâm lớp 83Anh 9D1SángÔn tập kiến thức trọng tâm lớp 84An

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU SỔ BÁO GIẢNG

Đọc:338Ngày tạo:10/11/2012Download:3

TUẦN: "ThứNgày, tháng, năm" "TiếtTKB" BUỔI SÁNG Lớp "Tiết PPCT" Môn Tên bài dạy Thiết bị dạy học Ghi chú"Thứ hai( / / )" 1 2 3 4 5 "Thứ ba( / /

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU LICH BÁO GIẢNG

Đọc:104Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trường THCS LỊCH BÁO GIẢNG Trường THCS LỊCH BÁO GIẢNG Tân Phước Tân Phước Tuần : 1 Từ ngày : 17/8/09 Đến ngày : 22/8/09

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU BÁO GIẢNG

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÁO GIẢNGTUẦN THỨ: ………(Từ ngày ..…/……/…….. đến ngày ……/……/…….)THỨTIẾTMÔNLỚPTÊN BÀI DẠYGHICHÚBUỔITHEO NGÀYTHEO PPCTHaiSÁNG12345BaSÁNG12

Thêm vào bộ sưu tập

Lịch báo giảng THPT

Đọc:88Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Tiết Tiết phân môn Phân môn lớp Nội dung bài dạy Chú ý: Chưa có PPCT lớp 121 1DS10 DS10 Mệnh đề t1 1 2 2DS10 DS10 Luyện tập 2 3 3DS10 DS10 Tập hợp 3 4 4DS10 DS10 Các phép toán tập hợp t1 4 5 5DS

Thêm vào bộ sưu tập

Lịch báo giảng

Đọc:64Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TuÇn häc thø ………..( Tõ …../……®Õn …../……/……..) TuÇn häc thø ………..( Tõ …../……®Õn …../……/……..) Thø TiÕt M«n Líp TiÕt theo PPCT §Çu bµi d¹y §iÒu chØnh Thø TiÕt M«n Líp TiÕt the

Thêm vào bộ sưu tập

Lịch báo giảng

Đọc:48Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phßng GD & §T Yªn LËp LÞch b¸o gi¶ng Tr­êng TiÓu häc Phóc Kh¸nh M«n: ¢m nh¹c Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Thanh YÕn TuÇn

Thêm vào bộ sưu tập

lịch báo giảng

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần học thứ: …… (Từ ngày: …………… đến ngày:………………)ThứTiết (TKB)MônLớpTiết (ppct)Tên bài dạy Chuẩn bị, điều chỉnhHai…/..12345Ba…/..12345Tư…/..12345Năm…/..12345Sáu…/..12345Bẩy…/..1234

Thêm vào bộ sưu tập

BÌA LỊCH BÁO GIẢNG

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcphòng giáo dục đức thọTrường THCS Bình Thịnh Lịch báo giảngHọ, tên giáo viên : Ngô Thị Huệ AnhMôn dạy : Toán- TinNăm học

Thêm vào bộ sưu tập

lịch báo giảng

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần học thứ: …… (Từ ngày: …………… đến ngày:………………)ThứTiết (TKB)MônLớpTiết (ppct)Tên bài dạy Chuẩn bị, điều chỉnhHai…/..12345Ba…/..12345Tư…/..12345Năm…/..12345Sáu…/..12345Bẩy…/..1234

Thêm vào bộ sưu tập

Lịch báo giảng lớp 5

Đọc:195Ngày tạo:10/11/2012Download:0

LỚP: 52(Thứ ……, ngày ….. tháng ….. năm 201… …………………………………. dạy bù ngày …. tháng … năm 2011)TUẦNNGÀY THỨTIẾTPHÂN MÔNTÊN BÀI DẠY 1HAI15.8.20111SHDCSinh hoạt tuần 12Tập đọcThư gửi các học sinh3Toá

Thêm vào bộ sưu tập

phần mềm lịch báo giảng

Đọc:145Ngày tạo:10/11/2012Download:3

28 29 Giáoviên: K.Tuyên ( Viết tắt) Học kỳ: II V Hải Từ ngày: 28/2/2011 Học kỳ: II V Hải Từ ngày: 5/3/2011 Tiết

Thêm vào bộ sưu tập

LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG

Đọc:93Ngày tạo:10/11/2012Download:1

" HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾ HOẠCH BÁO GIẢNG KHỐI THCS Chương trình lên kế hoạch theo tuần dùng cho tất cả GV khối THCS. Bạn chỉ c

Thêm vào bộ sưu tập

lịch báo giảng cả năm

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Thứ /ngày Môn Bài dạy Đồ dùng2/….Chào cờ Tập đọc Toán Lịch sửĐạo đức...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

LỊCH BÁO GIẢNG HÀNG TUẦN

Đọc:45Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TCT 12A1 12CB2 10CB7 10CB8 10CB9 BS12CB2 TT12A1 TT12CB2 BS10CB7 BS10CB8 BS10CB9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌN

Thêm vào bộ sưu tập

Tiện ích lịch báo giảng

Đọc:43Ngày tạo:10/11/2012Download:1

HỌC KỲ I Từ ngày 8/16/2010 HỌC KỲ I Từ ngày 8/23/2010 TUẦN LỄ 1 Đến ngày 8/21/2010 TUẦN LỄ 2 Đến ngày 8/28/2010 Thứ Tiết Lớp "TiếtPP

Thêm vào bộ sưu tập

lịch báo giảng lớp 4

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:0

lịch báo giảngTuần: 34 Lớp: 4C - Từ ngày 30/4 đến ngày 4/5 năm 2012Giáo viên dạy: Trần Thị Thanh ThủyThứngàyBuổiTiết theo TKBTKB MônTiết theo PP

Thêm vào bộ sưu tập