Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS (hay lắm)

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS (hay lắm)

Đọc:868Ngày tạo:10/11/2012Download:19

PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯUTrường THCS Quỳnh PhươngLớp 9AGVCN: Đậu Thị HảiNăm học: 2009 – 2010PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2: THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:421Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:340Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:221Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:142Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm cấp THCS

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Cái BèTrường THCS Tân HưngSỔ CHỦ NHIỆMLớp 9/ 2GVCN: Mai Bá LộcNăm học: 2008 - 2009PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNGNỘI QUI HỌC SINHĐIỀU 1: ĐIỀU 2:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm

Đọc:566Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Phần ITình hình chung Tổng số học sinh: - Đầu năm: ........................................( Nữ : ...................) Về độ tuổi ( Ghi rõ số lượng học sinh trong từng độ tuổi) - Cuối Họ

Thêm vào bộ sưu tập

MẪU SỔ CHỦ NHIỆM

Đọc:406Ngày tạo:10/11/2012Download:2

VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ( Trích điều lệ Trường trung học)1. NHIỆM VỤ : ( Điều 29)GV chủ nhiệm, ngoài việc phải thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên còn có những nhiệ

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu sổ chủ nhiệm

Đọc:231Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu sổ chủ nhiệm

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Thêm vào bộ sưu tập

Sổ Chủ nhiệm THCS

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Phòng GD & ĐT Nam ĐànTrường THCS Anh Xuân PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNG1. THỐNG KÊ SỐ LIỆU(((PHÂN LOẠI9/ 0910/ 0911/ 0912/ 0901/ 1002/ 103/ 104/ 105/ 10Sĩ sốCon TBCon LSHS nghèoLưu banĐỘ TUỔI:199199199CÁC

Thêm vào bộ sưu tập

Sổ chủ nhiệm THCS

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng GD & ĐT Nam ĐànTrường THCS Anh Xuân PHẦN 1THỐNG KÊ CHUNG1. THỐNG KÊ SỐ LIỆU(((PHÂN LOẠI9/ 0910/ 0911/ 0912/ 0901/ 1002/ 103/ 104/ 105/ 10Sĩ sốCon TBCon LSHS nghèoLưu banĐỘ TUỔI:199199199CÁC

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ Chủ nhiệm THPT

Đọc:242Ngày tạo:10/11/2012Download:3

SÅÍ GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TẢO QUAÍNG TRËTRÆÅÌNG THPT THË XAẻ QUAÍNG TRË(SÄØ CHUÍ NHIÃÛMLÅÏP: HOÜ VAÌ TÃN GIAÏO VIÃN:

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu sổ chủ nhiệm mới!!!(TK)

Đọc:187Ngày tạo:10/11/2012Download:7

SINH HOẠT LỚP ( Tuần: ……Sinh hoạt ngày: ………………( ( (I. SƠ KẾT TUẦN ……1. Học tập: + Học sinh được điểm tốt: + Học sinh không thuộc bài: + Học sinh vắng, trể, bỏ giờ: + Học sinh được biểu dương:

Thêm vào bộ sưu tập