Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI MÚA CHO MẸ XEM (Tiết 3).

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI MÚA CHO MẸ XEM (Tiết 3).

Đọc:1252Ngày tạo:06/03/2013Download:1

ĐỀ TÀI: MÚA CHO MẸ XEM (Tiết 3).I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ thuộc bài hát và múa minh họa theo lời bài hát cùng cô.2. Kỹ năng: - Rèn một số kỹ năng vận động minh họa theo nhạc. -

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI (Tiết 3).

Đọc:120Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và biết kết hợp vỗ tay theo nhịp.2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vỗ tay theo nhịp. - Rèn kỹ năng hát đều, đúng cao

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI CÔ GIÁO MIỀN XUÔI (Tiết 3).

Đọc:171Ngày tạo:06/03/2013Download:1

I. Mục đích – Yêu cầu:1. Kiến thức:- Trẻ hát thuộc bài hát và biết kết hợp vỗ tay theo nhịp bài “Cô giáo miền xuôi”2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vỗ tay theo theo nhịp - Rèn kỹ năng hát đều, đúng cao độ.

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI (Tiết 1)

Đọc:289Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Trường MGBC Sơn Thành Đông Gio n: L Thị Bích Dung1Năm học: 2009 - 2010I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, nhớ được tên tác giả và nội dung bài hát “Cho tôi đi làm

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI(Tiết 2).

Đọc:115Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát và hiểu được nội dung bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.- Trẻ nhớ tên bài hát và làn điệu dân ca bài “Trống cơm”2. Kỹ năng: - Rèn kỹ nă

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI EM THÊM MỘT TUỔI (Tiết 3).

Đọc:618Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu:1. Kiến thức:- Trẻ hát thuộc bài hát và biết kết hợp vỗ tay theo nhịp bài “Em thêm một tuổi”2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vỗ tay theo theo nhịp - Rèn kỹ năng hát đều, đúng cao độ.3

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI GÁC TRĂNG( Tiết 3).

Đọc:508Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát và biết kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm.2. Kỹ năng: - hình thành kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm. - Rèn kỹ năng hát đều, đúng cao

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI ĐƯỜNG VÀ CHÂN (Tiết 3).

Đọc:489Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” và biết kết hợp vận động múa minh cùng cô.2. Kỹ năng: - Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ. - Rèn kỹ năng

Thêm vào bộ sưu tập

Múa cho mẹ xem

Đọc:1018Ngày tạo:10/11/2012Download:7

Phòng giáo dục đào tạo quận cầu giấyTrường non Mai Giáo án dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trườngHoạt động giáo dục âm nhạcChủ điểm: Bản thânĐề tài : Nội dung trọng tâm:  Dạy vận động : Múa cho mẹ xem.

Thêm vào bộ sưu tập

Môn Giáo dục âm nhạc đề tài Cô giáo miền xuôi) (Tiết 4)

Đọc:456Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – yêu cầu:1. Kiến thức:- Trẻ hát kết hợp vỗ tay theo nhịp thành thạo bài hát “Cô giáo miền xuôi”.2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vỗ tay và biễu diễn văn nghệ.3. Gíao dục: - Tích cực tham gia

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI CÔ GIÁO MIỀN XUÔI (Tiết 1).

Đọc:171Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và nội dung bài hát “Cô giáo miền xuôi”.- Trẻ hát được theo cô từng câu đến hết bài.- Ôn múa minh họa bài hát “Múa cho mẹ xe

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI EM THÊM MỘT TUỔI (Tiết 2)

Đọc:1171Ngày tạo:06/03/2013Download:3

Trường MGBC Sơn Thành Đông Gio n: L Thị Bích Dung2 Năm học :2009-2010I. Mục đích – Yêu cầu1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI RƯỚC ĐÈN DƯỚI TRĂNG( Tiết 2).

Đọc:720Ngày tạo:06/03/2013Download:1

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát và hiểu được nội dung bài hát “Rước đèn dưới trăng”.- Trẻ nhớ tên bài hát và tên làn điệu dân ca bài “Mưa rơi”2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năn

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI GÁC TRĂNG( Tiết 1).

Đọc:462Ngày tạo:06/03/2013Download:2

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, nhớ được tên tác giả và nội dung bài hát “Gác trăng”.- Trẻ hát theo cô được cả bài hát. - Ôn vỗ tay theo nhịp bài: Sáng thứ hai.2. Kỹ nă

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU(Tiết 2).

Đọc:351Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát và hiểu được nội dung bài hát “Vườn trường mùa thu”.- Trẻ nhớ tên bài hát và tên tác giả bài “Bài ca đi học”2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI ĐƯỜNG VÀ CHÂN (Tiết 2).

Đọc:334Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Trường MGBC Sơn Thành Đông Gio n: L Thị Bích Dung1Năm học: 2009 - 2010I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ hát thuộc bài hát và hiểu được nội dung bài hát “Đường và

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI LÁ XANH (Tiết 1)

Đọc:321Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, nhớ được tên tác giả và nội dung bài hát “Lá xanh”.- Trẻ hát theo cô được cả bài hát. - Ôn vỗ múa minh họa bài: “Đường và chân”.2. Kỹ nă

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI RƯỚC ĐÈN DƯỚI TRĂNG(Tiết 4).

Đọc:111Ngày tạo:06/03/2013Download:0

B. MÔN: GIÁO DỤC ÂM NHẠCĐỀ TÀI: RƯỚC ĐÈN DƯỚI TRĂNG(Tiết 4).I. Mục đích – Yêu cầu:1. Kiến thức:- Trẻ hát múa thành thạo bài hát “Rước đèn dưới trăng”.2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng vỗ tay và biễu diễn văn

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI SÁNG THỨ HAI( Tiết 1).

Đọc:95Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên bài hát, nhớ được tên tác giả và nội dung bài hát “Sáng thứ hai”.- Trẻ hát theo cô được cả bài hát. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng hát lời, hát đúng nhị

Thêm vào bộ sưu tập

MÔN GIÁO DỤC ÂM NHẠC ĐỀ TÀI VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU(Tiết 4).

Đọc:91Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Trường MGBC Sơn Thành Đông Gio n: L Thị Bích Dung1Năm học: 2009 - 2010*B. MÔN: GIÁO DỤC ÂM NHẠCĐỀ TÀI: VƯỜN TRƯỜNG MÙA THU(Tiết 4). 1. Kiến thức:- Trẻ vỗ tay thành thạo bài há

Thêm vào bộ sưu tập