Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

NGỮ VĂN 6 Cây tre viêt nam (LH)

NGỮ VĂN 6 Cây tre viêt nam (LH)

Đọc:329Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - và cảm nhận được giá trị và vẽ đẹp của cây tre – một bi

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Cây tre viêt nam (LH)

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - và cảm nhận được giá trị và vẽ đẹp của cây tre – một bi

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Lượm (LH)

Đọc:1074Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 99 Ngày dạy :

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Mưa (LH)

Đọc:1045Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 100

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Lượm (LH)

Đọc:77Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 99 Ngày dạy :

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Mưa (LH)

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần : 27 Ngày soạn : Tiết : 100

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 6-Cây tre Việt Nam

Đọc:165Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài 26Tiết: 109Tuần: 29 1/ Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: - Biết hình ảnh cây trong đời sống và tinh thần của người Việt Nam.- Hiểu được giá trị và vẻ đẹp của cây tre - một biểu tượng về đất nước và dân

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Lòng yêu nước (LH)

Đọc:454Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được tư tưởng và lòng yêu nước qua một bài tùy bút- chí

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6Hoán dụ (LH)

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tuần : 28 Ngày soạn : Tiết : 101 Ngày dạy :

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6Hoán dụ (LH)

Đọc:79Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Tuần : 28 Ngày soạn : Tiết : 101 Ngày dạy :

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Lòng yêu nước (LH)

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : Ngày dạy : I II. tiêu : - được tư tưởng và lòng yêu nước qua một bài tùy bút- chí

Thêm vào bộ sưu tập

Cây tre văn6

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 109: CÂY TRE VIỆT NAMThép Mới I. Giới thiệu chung1. Tác giả: 2. Tác phẩm: Thép Mới ( 1925-1991) SGK/98II. Đọc,tìm hiểu văn bản: 1. D?c: (SGK/98)2. D?i � Cây tre là bạn thân của

Thêm vào bộ sưu tập

Cây tre văn6

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 109: CÂY TRE VIỆT NAMThép Mới I. Giới thiệu chung1. Tác giả: 2. Tác phẩm: Thép Mới ( 1925-1991) SGK/98II. Đọc,tìm hiểu văn bản: 1. D?c: (SGK/98)2. D?i � Cây tre là bạn thân của

Thêm vào bộ sưu tập

ngữ văn 6 viết bài tập làm văn(LH)

Đọc:101Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần : 29 Ngày soạn : Tiết : 105 - 106 Ngày dạy :

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Tập làm thơ bốn chữ (LH)

Đọc:331Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần : 28 Ngày soạn : Tiết : 102 Ngày dạy : II. tiêu : - được đặc điểm thơ

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Câu trần thuật đơn (LH)

Đọc:178Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn : Ngày dạy : I II.

Thêm vào bộ sưu tập

kiểm tra ngữ văn 6 tuần 27 (LH)

Đọc:113Ngày tạo:10/11/2012Download:3

ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 Thờ

Thêm vào bộ sưu tập

NGỮ VĂN 6 Câu trần thuật đơn (LH)

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : Ngày dạy : I II.

Thêm vào bộ sưu tập

Cây tre Việt Nam

Đọc:191Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 25Tiết 97KIỂM TRA VĂNNS: 01/3/ 08ND: 05/3/08A. Mục tiêu cần đạt:Giúp HS:- Củng cố kiến thức về các văn bản tự sự văn xuôi và thơ hiện đại đã học.- Rèn luyện kĩ năng, thái độ nghiêm túc khi làm

Thêm vào bộ sưu tập

Cây tre Việt Nam

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 25Tiết 97KIỂM TRA VĂNNS: 01/3/ 08ND: 05/3/08A. Mục tiêu cần đạt:Giúp HS:- Củng cố kiến thức về các văn bản tự sự văn xuôi và thơ hiện đại đã học.- Rèn luyện kĩ năng, thái độ nghiêm túc khi làm

Thêm vào bộ sưu tập