Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

On tap anh 6 ca nam cuc chi tiet

On tap anh 6 ca nam cuc chi tiet

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ExercisesI/ Dùng đại từ nhân xưng để thay thế cho các từ gạch dưới.1. Thu and Lan are students. 2. My brother and I are teacher. …………………………………………………………………………………………3. My book is here. ………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

bai on tap lop 6 ca nam cuc hot

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

No 1 Date :............................I- Chuyển các câu sau sang phủ định và nghi vấn1. This is Mr Ba.......................................................... ................

Thêm vào bộ sưu tập

ON TAP ANH 8 CA NAM

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SeptemberPlanning date:30/ 08/ 2011 Teaching dateChecked dateNotePresent simple to talk about general truths.We use the present simple to express general tr

Thêm vào bộ sưu tập

on tap anh van ca nam 10

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đề cương ôn tập cả nămMôn Tiếng Anh -Lớp 10A/ Accent mark: Dấu nhấn/ Trọng âm 1. Đối với những từ gồm có 2 hoặc 3 vần, trọng âm thường rơi vào vần đầu. Ex: rísky, flóra, áudience, cháracter,........

Thêm vào bộ sưu tập

on tap ca nam tieng anh 10

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

on tap ca nam tieng anh 10

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap on tap ca nam tieng anh 10

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 9: UNDERSEA WORLDWORD FORM:Many scientists have made efforts to measure the…………..of this ocean. [DEEP]Some…………………. animals have been protected in national parks. [DANGER]The rivers in our city a

Thêm vào bộ sưu tập

ON TAP CA NAM

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010Môn Toán – ĐỀ 01(180 phút không kể phát đề)I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)Câu I (2 điểm) Cho hàm số (1) , với là tham số thực.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Thêm vào bộ sưu tập

BAI KIEM TRA ANH 6 CA NAM CUC CHUAN

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:…………………………Class:………………………… FORTY – FIVE MINUTE TEST ENGLISH 6.I.Choose the best answer to complete these sentences :(3marks)

Thêm vào bộ sưu tập

on tap cuoi nam anh 6

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề Cương Ôn Tiếng Anh 6 ( Mới ) – Năm 2008 – 2009( Làm đề cương ra một quyển vở mới và nộp lại )I. Grammar:1. Tenses: (Các thì của động từ) - Present simple: Hiện tại đơn: * to be: S + is/am/are + .

Thêm vào bộ sưu tập

on tap toan 6 buoi 2 (ca nam)

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Số học: Ngày: 13/9/2008Tiết 1+2: Luyện tập-Phần tử tập hợp Luyện tập- Số phần tử của một tập hợp- tập hợp con I. Mục tiêu: - Cách viết 1 tập hợp, nhận biết sử dụ

Thêm vào bộ sưu tập

On tap 1 tiet so 2 -anh 6

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I. Listen and complete the passage with the suitable words ( station, bakery, restaurant, store, next to, movie, opposite, drugstore ) : (2ms) The photocopy(1) ……….. is next to the (2)…………….. .

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG ON TAP NGU VAN 6 CHI TIET

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 - HỌC KÌ IIA/ VĂN BẢN: I. Truyện và kí :1. Hệ thống hóa những truyện và kí đã học :STTTên tác phẩm ( hoặc đoạn trích)Tác giảThể loạiNội dungNghệ thuậtÝ nghĩa1Bài học đườn

Thêm vào bộ sưu tập

on tap anh 6

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Dùng động từ trong ngoặc ở thì HTĐ hoặc HTTD :1. Where ‘s Clindy ?_ She ( have ) .............. a bath .2. My father ( live ) ................ in a house near the river because he ( like ) ........

Thêm vào bộ sưu tập

on tap anh 6

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ôn tập tiếng anh lớp 6 kỳ II.Chọn từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành câu.1. Mr.Brown (do/going/goes) to work every day.2. My house (are/is/being) in the country.3. He (have/having/has) dinner at 6

Thêm vào bộ sưu tập

on tap anh 6

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

English written testTime: 45 minutesName:…………………………………… Class:…………….Date……/….. I. Chọn 1 từ khác loại bằng cách khoanh tròn các chữ cái a, b, c hoặc d: Vd: a. Ba

Thêm vào bộ sưu tập

on tap anh 6

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Test 1I.Pronunciation:1. A fine B. night C. hi D. Miss2. A. class B. thank C. are D. and3. A. is B. thanks C. seven D. six4. A. how B. hello C. hi D. hourII. Read, translate the follow

Thêm vào bộ sưu tập

giao an day on tieng anh 9 ca nam cuc hay

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Planning date:13/08/2011BUỔI 1:THE TENSES A. The aims: By the end of the esson ss are able to use the pr

Thêm vào bộ sưu tập

Anh 6 ca nam

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Period 1 Giới thiệu môn học - cách họcI. Nội dung - Sách được biên soạn theo quan điểm chủ điểm, bao gồm các nội dung giao tiếp gần gũi sát thực với Part đích, nhu cầu và sở thích của học sinh.- Sá

Thêm vào bộ sưu tập

ANH 6 CA NAM

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date of preparing: 22/ 8/2008Date of teaching: 22/8 2008 Period 14: Unit 3: Lesson 3:B Numbers B 1 - 2A.Aims and objectives:By the end of the lesson, student vill be able to can read numbe

Thêm vào bộ sưu tập

On tap tieng anh 11 - cuc hay

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Exercise 1 : Choose the best answer .1 . In the United States, birthday parties are for …………. A . children B.elderly people C.rich people D. people of all age2. Ann

Thêm vào bộ sưu tập