Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Ôn tập về thơ (Lớp 9)

Ôn tập về thơ (Lớp 9)

Đọc:281Ngày tạo:10/11/2012Download:1

ÔN TẬP VỀ THƠ1. Bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam TTTên bàiTác giảNăm sáng tácThể thơTóm tắt nội dungĐặc sắc nghệ thuật1Đồng ChíChính Hữu1948Tự doTình đồng chí của những người lính dự t

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập về thơ (Lớp 9)

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬP VỀ THƠ1. Bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam TTTên bàiTác giảNăm sáng tácThể thơTóm tắt nội dungĐặc sắc nghệ thuật1Đồng ChíChính Hữu1948Tự doTình đồng chí của những người lính dự t

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập về thơ

Đọc:52Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày so¹n………………………..Ngµy giảng:………………………..TiÕt 127 - Văn: ôn tập về th¬A. Phần chuẩn bÞI. Mục tiêu cần đạt1. Kiến thức, kỹ năng, tư duy- Củng cố và hệ thống hoá kiến thức về phần thơ đã học từ bài

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập về thơ

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày so¹n………………………..Ngµy giảng:………………………..TiÕt 127 - Văn: ôn tập về th¬A. Phần chuẩn bÞI. Mục tiêu cần đạt1. Kiến thức, kỹ năng, tư duy- Củng cố và hệ thống hoá kiến thức về phần thơ đã học từ bài

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 9 bài Ôn tập về thơ

Đọc:120Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Ngày soạn:Ngày dạy: Tiết 127 Ôn tập về thơA. Mục tiêu cần đạt1. Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức đã học về các tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9Bước đ

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập về thơ NV9 HK II

Đọc:52Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ÔN TẬP VỀ THƠCâu 1. Lập bảng thống kê:Tác phẩmTác giảThời gianThể loạiNội dungNghệ thuậtĐồng chíChính Hữu1948Thơ tự do Tình đồng chí gắn bó keo sơn tự nhiên, bình dị, sâu sắc của những người lính c

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập về thơ NV9 HK II

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬP VỀ THƠCâu 1. Lập bảng thống kê:Tác phẩmTác giảThời gianThể loạiNội dungNghệ thuậtĐồng chíChính Hữu1948Thơ tự do Tình đồng chí gắn bó keo sơn tự nhiên, bình dị, sâu sắc của những người lính c

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP PHẦN THƠ HỌC KÌ II LỚP 9

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- PHẦN THƠ VNHĐ HỌ TÊN : ………………………………… I CON CÒ1, Tác giả: Chế Lan Viên. Thể thơ: Tự do. (Học thu

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP PHẦN THƠ HỌC KÌ II LỚP 9

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- PHẦN THƠ VNHĐ HỌ TÊN : ………………………………… I CON CÒ1, Tác giả: Chế Lan Viên. Thể thơ: Tự do. (Học thu

Thêm vào bộ sưu tập

tiết 127-ôn tập về thơ

Đọc:214Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết: 127 ÔN TẬP VỀ THƠNgày soạn: 6/3/2010Ngày dạy: 9/3/2010A. MỤC TIÊU: Giúp hs:1.Kiến thức:- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Na

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 127- Ôn tập về thơ

Đọc:144Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết: 127 ÔN TẬP VỀ THƠA. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Giúp học sinh: - Ôn tập, hệ thống h

Thêm vào bộ sưu tập

tiết 127- ôn tập về thơ

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:27/11/09 Ngày giảng1/12/09 lớp sâu bọKiến thức:-Nêu khái niệm và đặc điể

Thêm vào bộ sưu tập

tiết 127-ôn tập về thơ

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết: 127 ÔN TẬP VỀ THƠNgày soạn: 6/3/2010Ngày dạy: 9/3/2010A. MỤC TIÊU: Giúp hs:1.Kiến thức:- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Na

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 127- Ôn tập về thơ

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết: 127 ÔN TẬP VỀ THƠA. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Giúp học sinh: - Ôn tập, hệ thống h

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập Thơ Đường lớp 7

Đọc:192Ngày tạo:18/07/2013Download:7

Ôn tập Thơ Đường lớp 7

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP LỚP 9

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

bài tập về hàm số.Bài tập 1. parabol: y = 2x2. (p)a. tìm hoành độ giao điểm của (p) với đường thẳng y = 3x-1.b. tìm toạ độ giao điểm của (p) với đường thẳng y = 6xc. tìm giá trị của a, b sao cho đường

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập lớp 9

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 1: TEST 1: 1.My friends … to the museum last weekend .  a. goes b. went c . had gone  2. Thu and Lan … close friends for years .  a. are

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập lớp 9

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ôn tập lớp 9

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập lớp 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

«n tËp tiÕng anh 9Häc kú ii( ¤N THI CHUYÓN CÊP)A- THEORYTHE PRESENT PERFECT TENSE1-Formulaa. Affirmative: I, you, we, they + have + PPHe, she, it + has +PPNote:  PP = past participle (quá khứ phân từ)

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 9 tiết 127 ôn tập thơ

Đọc:334Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn 17/3/2009. Ngày dạy 19/3/2009. Tiết 127: Ôn

Thêm vào bộ sưu tập