đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

oxi luu huynh nâng cao

oxi luu huynh nâng cao

Đọc:61Ngày tạo:18/04/2013Download:1

oxi luu huynh nâng cao

Thêm vào bộ sưu tập

bai` tap oxi luu huynh hay

Đọc:89Ngày tạo:18/04/2013Download:5

bai` tap oxi luu huynh hay

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra oxi-luu huynh 08-09

Đọc:129Ngày tạo:18/04/2013Download:8

kiem tra oxi-luu huynh 08-09

Thêm vào bộ sưu tập

ON TAP CHUONG OXI - LUU HUYNH HOA 10

Đọc:85Ngày tạo:18/04/2013Download:3

CHƯƠNG 6 : OXI – LƯU HUỲNHI. Hoàn thành chuỗi phản ứng :(Biết A + Br2 + H2O ¾® HBr + H2SO4)6. KClO3 O2 O3 I2 KI KCl AgCl Ag Ag2O AgNO3 Fe(NO3)37. FeS2 SO2 SO3 H2SO4 SO2 S FeS

Thêm vào bộ sưu tập

oxi luu hunh

Đọc:63Ngày tạo:18/04/2013Download:0

oxi luu hunh

Thêm vào bộ sưu tập

CAC DANG BT OXY-LUU HUYNH

Đọc:78Ngày tạo:18/04/2013Download:2

BÀI TẬP CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH.1. Hoàn thành chuỗi: ZnS ® SO2 ® H2S ® Na2S ® NaHS ® Na2SO4.2. Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau: S ® FeS ® SO2 ® Na2SO3 ® NaHSO3 ® BaSO33. Hoàn thành phương trình phản

Thêm vào bộ sưu tập

đề kỉm tra hoa chuong õi luu huynh

Đọc:51Ngày tạo:18/04/2013Download:0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG OXI-LƯU HUỲNH.Câu 1: A,B,C là đơn chất của các nguyên tố cthuộc chu kỳ nhỏ, có các quy trình sau:A + B → D↑A + B → E↑A + F → D↑ + H2OD + E → A↓ + H2OD + KMnO4 + H2O → G + H

Thêm vào bộ sưu tập

De Kiem tra chuong oxi hoa 10 nang cao

Đọc:90Ngày tạo:18/04/2013Download:1

De Kiem tra chuong oxi hoa 10 nang cao

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de Oxi

Đọc:137Ngày tạo:18/04/2013Download:2

NHÓM OXI (I)Câu 1: Để nhận biết oxi và ozon ta không thể dùng chất nào? A. dd KI cùng với hồ tinh bột B. PbS C. Ag D. Đốt cháy cacbonCâu 2: Cấu hình e nào không đúng với cấu hình e của anion X2- c

Thêm vào bộ sưu tập

oxi hóa khử

Đọc:64Ngày tạo:18/04/2013Download:0

oxi hóa khử

Thêm vào bộ sưu tập

kiemtra_Oxi-luuhuynh

Đọc:42Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kiemtra_Oxi-luuhuynh

Thêm vào bộ sưu tập

trac nghiem oxi

Đọc:41Ngày tạo:18/04/2013Download:0

trac nghiem oxi

Thêm vào bộ sưu tập

lăng kính nâng cao

Đọc:106Ngày tạo:17/04/2013Download:0

lăng kính nâng cao

Thêm vào bộ sưu tập

ngữ văn nâng cao

Đọc:96Ngày tạo:18/04/2013Download:0

BINH DINH EDUCATION AND TRAINING DEPARTEMENT THE FIRST SEMESTER VINH THANH HIGH SCHOOL THE 10TH FORM SCHOOL YEAR: 2007-2008 TIME: 60 MINUTESName: Class: 10A Calling number:I). Circle the word who

Thêm vào bộ sưu tập

Elip Nâng cao

Đọc:79Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Elip Nâng cao

Thêm vào bộ sưu tập

Nâng cao Anh 7

Đọc:78Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Nâng cao Anh 7

Thêm vào bộ sưu tập

Bài nâng cao

Đọc:68Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Bài nâng cao

Thêm vào bộ sưu tập

TOÁN NÂNG CAO 11

Đọc:67Ngày tạo:17/04/2013Download:0

~100 BÀI TOÁN ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC (THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI) «CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIANÌBiên soạn :GV: NGUYỄN ĐỨC BÁ –THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH QN****

Thêm vào bộ sưu tập

Chương V (nâng cao)

Đọc:67Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Chương V (nâng cao)

Thêm vào bộ sưu tập

Lượng giác nâng cao

Đọc:65Ngày tạo:17/04/2013Download:1

CHỦ ĐỀ 1PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC i.lý thuyÕt 1.Gi¸ trÞ l­¬ng gi¸c cña gãc l­îng gi¸c a.C¸c ®Þnh nghÜa:

Thêm vào bộ sưu tập