Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Phiếu đánh giá tiêu chí -tiêu chuẩn 5 về ..KĐCL GDPT

Phiếu đánh giá tiêu chí -tiêu chuẩn 5 về ..KĐCL GDPT

Đọc:401Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng gd&DDT bắc SơnTrường THCS Thị trấn Bắc Sơn Nhóm 5( Thu, Thể, Vinh, Dung) PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 6: Nhà trường có đủ sân chơi, bãi tập, khu

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1 (KĐCL)

Đọc:758Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Cơ quan chủ quản: Phòng GDĐT Vĩnh CửuTrường TH Sông MâyNguyễn Thị ThắmPHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 3: Chương trình và các hoạt động giáo dụcTiêu chí 1: Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình g

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-5

Đọc:163Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.Tiêu chí 5. Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ d

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-5

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.Tiêu chí 5. Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ d

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-2

Đọc:176Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 2. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tườ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-1

Đọc:146Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTi êu ch í 1. Nhà trường thực hiện quản lý tài chính

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-3

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 3. . Nhà trường có khối phòng học thông thườ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-2

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 2. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tườ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-4

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.Tiêu chí 4. Thư viện của nhà trường đáp ứng được nhu

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 5-3

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 3. . Nhà trường có khối phòng học thông thườ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá tiêu chí KĐCL

Đọc:102Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT KIM BÔITRƯỜNG THCS NUÔNG DĂMNhóm 3PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Tiêu chí 2: Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá tiêu chí trong tiêu chuẩn 5

Đọc:43Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm ĐồngTrường:( THCS&THPT Lộc BắcNhóm ............. , PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chấtTiêu chí 6: Nhà trường có đủ sân chơi, bãi tập, khu để xe

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 1-8

Đọc:233Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phụ lục 4. Phiếu đánh giá tiêu chí Cơ quan chủ quảnTrường THCS Tiên LụcNhóm 1PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 1Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 7-1

Đọc:133Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.Tiêu chí 1. Kết quả đánh giá xếp loại

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 4-10

Đọc:112Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ. Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Tiêu chí 10. Hoạt độ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 6-1

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 6 : Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí :1 Ban đại diện cha mẹ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 6-2

Đọc:75Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 6 : Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí :2 Nhà trường phối hợp

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 7-1

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.Tiêu chí 1. Kết quả đánh giá xếp loại

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 6-1

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 6 : Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí :1 Ban đại diện cha mẹ

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu đánh giá các tiêu chí (KĐCL) 6-2

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phiếu mô tả tiêu chí Cơ quan chủ quản: Phòng GD&ĐT Lạng GiangTrường: THCS Tiên Lục PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍTiêu chuẩn 6 : Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí :2 Nhà trường phối hợp

Thêm vào bộ sưu tập