Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Đọc:3290Ngày tạo:09/11/2012Download:12

Đảng bộ phường bắc hàChi bộ: khối phố 13------------(------------đảng cộng sản việt namNgày tháng 12 năm 2009Phiếu nhận xét Đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú Năm 2009Tập thể chi ủy chi bộ: Khối

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Đọc:560Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đảng cộng sản việt nam BảN NHậN XéTđối với đảng viên đan

Thêm vào bộ sưu tập

Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Đọc:150Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đảng bộ phường bắc hàChi bộ: khối phố 13------------(------------đảng cộng sản việt namNgày tháng 12 năm 2009Phiếu nhận xét Đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú Năm 2009Tập thể chi ủy chi bộ: Khối

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu phiếu ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú

Đọc:2078Ngày tạo:18/07/2013Download:10

ĐẢNG BỘ:……………………..CHI ỦY:………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………..….. ngày .…tháng….năm 20…Ý KIẾN NHẬN XÉT(Tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng nơi cư trú)Thực hiện các qui định, hướng dẫn cụ thể

Thêm vào bộ sưu tập

Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú (QĐ 76)

Đọc:153Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đảng bộ…………………….Chi bộ………………………...đảng cộng sản việt nam………….., ngày…….tháng……..năm……Bản nhận xétĐảng viên đang công tác giữ mối liên hệvà thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trúCăn cứ Quy định số 76-Q

Thêm vào bộ sưu tập

PHIẾU NHẬN XÉT NƠI CU TRÚ VƠI ĐẢNG VIÊN

Đọc:275Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ…………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ……………………… ………….ngày……tháng…..năm 2011PHIẾU PHẢN ÁNH VÀ GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ Thực hiện Quy định số 76 – QĐ

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm điểm đảng viên nơi cư trú

Đọc:1186Ngày tạo:10/11/2012Download:0

đảng cộng sản việt namNghĩa Trung, ngày 5 tháng 12 năm 2009.Bản tự kiểm điểm đảng viên nơi cư trúHọ và tên : Nguyễn Thị Sao MaiSinh ngày: 03 tháng 07 năm 1976.Nơi cư trú : Khối Quyết Thắng - Phường H

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm điểm đảng viên nơi cư trú

Đọc:970Ngày tạo:18/07/2013Download:3

đảng cộng sản việt namNghĩa Trung, ngày 5 tháng 12 năm 2009.Bản tự kiểm điểm đảng viên nơi cư trúHọ và tên : Nguyễn Thị Sao MaiSinh ngày: 03 tháng 07 năm 1976.Nơi cư trú : Khối Quyết Thắng - Phường H

Thêm vào bộ sưu tập

phiếu nhận xét đảng viên

Đọc:259Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Đảng Bộ ................................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM................................................

Thêm vào bộ sưu tập

bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Đọc:2877Ngày tạo:09/11/2012Download:8

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2011Kính gửi: Chi bộ tổ dân phố 4 - Đảng bộ TT Quảng Phú, CưMgar Tôi tên là: HỒ SỸ LÝSinh ngày: 29 tháng 8 năm

Thêm vào bộ sưu tập

Giấy giới thiệu Đảng viên nơi cư trú

Đọc:1302Ngày tạo:10/11/2012Download:9

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCĐTỈNH BẮC KẠNCHI BỘ CHUYÊN MÔN*Số - GGT/ĐV“V/v đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú”ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBắc Kạn, ngày tháng 9

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu ý kiến Đảng viên nơi cư trú

Đọc:921Ngày tạo:18/07/2013Download:5

đảng ủy ..................................................... đảng cộng sản việt namchi ủy .................... Số: ..............ý kiến nhận xétvề đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trúthe

Thêm vào bộ sưu tập

Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú

Đọc:618Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNSINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2009 Kính gửi: Đảng bộ Phường ………………… Chi bộ tổ dân phố ………… - Đảng bộ Phường ………… T

Thêm vào bộ sưu tập

mẫu Ý kiến đảng viên nơi cư trú

Đọc:75Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đảng ủy ..................................................... đảng cộng sản việt namchi ủy .................... Số: ..............ý kiến nhận xétvề đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trúthe

Thêm vào bộ sưu tập

phiếu nhận xét, xếp loại đảng viên 2010

Đọc:394Ngày tạo:10/11/2012Download:2

TỈNH UỶ ……………………………….. Mẫu 4-NXNCT/HU2010Huyện, thị uỷ ………………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐảng bộ ( chi bộ) cơ sở ……………………… ………, Ngày tháng năm 20…Chi bộ

Thêm vào bộ sưu tập

nhận xét đảng viên mới

Đọc:851Ngày tạo:10/11/2012Download:10

Mẫu 10- KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN NHẬN XÉT đảng viên mới Kính gửi: - Chi bộ trường THCS Hòa Hiếu 1 - Thuộc uỷ Phường Hòa Hiếu Thị Xà Thái Hòa Tôi là……………………….., sinh ngày....

Thêm vào bộ sưu tập

bản nhận xét đảng viên

Đọc:300Ngày tạo:10/11/2012Download:1

ĐẢNG BỘ HUYỆN TUYÊN HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ Trường THCS – THPT Bắc Sơn BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN( Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010)------------- (

Thêm vào bộ sưu tập

Tự nhận xét đảng viên

Đọc:232Ngày tạo:10/11/2012Download:1

ĐẢNG BỘ: XÃ THỌ VỰC. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.Chi bộ: Trường THCS Thọ vựcBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNăm: 2009Họ và tên: ...............................................................

Thêm vào bộ sưu tập

bản nhận xét đảng viên

Đọc:49Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ HUYỆN TUYÊN HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ Trường THCS – THPT Bắc Sơn BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN( Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010)------------- (

Thêm vào bộ sưu tập

GIẤY GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN VỀ NƠI CU TRÚ

Đọc:154Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐẢNG BỘ Xà BON PHẶNG*Số - GGT/ĐV“V/v đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú”ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBon Phặng, ngày tháng năm 2011 GIẤY GIỚI THIỆ

Thêm vào bộ sưu tập