Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Phương pháp giải nhanh bài tập ancol

Phương pháp giải nhanh bài tập ancol

Đọc:1698Ngày tạo:10/11/2012Download:49

Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệmphần rượu ( Phần i)Để giải nhanh bài tập hoá học phần rượu yêu cầu học sinh phải xác định nhiệm vụ cần giải quyết đối với mỗi thể loại bài tập, qua mỗ

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải Bài tập Ancol

Đọc:84Ngày tạo:18/07/2013Download:1

DẠNG 1BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀMA- CƠ SỞ LÝ THUYẾT (1)1. Nhận xét:* +) +) Như vậy nếu thì đó là ancol đơn chức. Còn thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợ

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải bài tập Ancol

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:1

DẠNG 1BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀMA- CƠ SỞ LÝ THUYẾT (1)1. Nhận xét:* +) +) Như vậy nếu thì đó là ancol đơn chức. Còn thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợ

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải bài tập chương dẫn xuất ... + ancol + phenol

Đọc:71Ngày tạo:19/07/2013Download:7

Phương pháp giải bài tập phần Dẫn xuất halogen - Ancol - PhenolA. lưu ý cách trả lời trắc nghiệmPhản ứng tách nước của ancol Tạo anken: Sản phẩm chính được xác định theo quy tắc Zaixep. Quy tắc Zai

Thêm vào bộ sưu tập

Các phương pháp giải nhanh và bài tập

Đọc:213Ngày tạo:10/11/2012Download:7

KIẾN THỨC CHUẨN HÓA HỌC 12Trường THPT Lương Thế VinhHọc sinh: Nguyễn Phi LongCHƯƠNG 1: ESTE - LIPITBài 1: ESTEA. Chuẩn kiến thức và kỹ năngKiến thức Biết được :( Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, d

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa học

Đọc:208Ngày tạo:10/11/2012Download:10

CáC PHƯƠNG PHáP GiúP giải nhanh bài toán hóa họC“ Phương pháp là thầy của các thầy ” ( Talley Rand )Các em thân mến !!! Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay,trong khoảng thời gian tương đố

Thêm vào bộ sưu tập

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOA

Đọc:162Ngày tạo:10/11/2012Download:3

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOA

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải nhanh các bài tập hóa học

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Xây dựng bài toán có cách giải nhanhdạNG i: DựA VàO CHấT ĐầU Và CHấT CUốI Của QUá TRìNH PHảN ứNGBài 1 : Cho hỗn hợp gồm 0,2mol Fe và 0,1mol Fe2O3 tác dụng với dd HCl dư tạo dd A. A tác dụng với xút d

Thêm vào bộ sưu tập

10 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Đọc:103Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Phương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNGPhương pháp 2 BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ01. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol Fe

Thêm vào bộ sưu tập

Một số bài tập áp dụng phương pháp giải nhanh

Đọc:96Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa.T

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập vận dung các phương pháp giải nhanh

Đọc:90Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬTCâu 1: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe có số mol bằng nhau vào 100ml dung dịch Y chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, sau khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn A gồm 3 kim loại.

Thêm vào bộ sưu tập

Một số phương pháp giải nhanh bài tập kim loại

Đọc:89Ngày tạo:06/03/2013Download:9

Gồm:I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI II – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC, KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ KIỀM III – BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT IV – BÀI TẬP VỀ K

Thêm vào bộ sưu tập

các phương pháp giúp giải nhanh bài tập hóa học

Đọc:88Ngày tạo:10/11/2012Download:3

các phương pháp giúp giải nhanh bài tập hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

các phương pháp giải nhanh bài tập hóa hoc

Đọc:79Ngày tạo:10/11/2012Download:0

các phương pháp giải nhanh bài tập hóa hoc

Thêm vào bộ sưu tập

16 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA THPT

Đọc:77Ngày tạo:10/11/2012Download:3

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP MỘT SỐ PP GIẢI HOÁ HỌC VÔ CƠCâu 1: (B-2009) Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY ( X và Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải nhanh bài tập TN hóa học

Đọc:76Ngày tạo:10/11/2012Download:2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌCPhương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượn

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Đọc:69Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

10 phương pháp giải nhanh bài tập TN hóa

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:0

10 phương pháp giải nhanh bài tập TN hóa

Thêm vào bộ sưu tập

các phương pháp giúp giải nhanh bài tập hóa học

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:1

các phương pháp giúp giải nhanh bài tập hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA

Thêm vào bộ sưu tập