Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Quyet dinh phan cong nhiem vô cap uy

Quyet dinh phan cong nhiem vô cap uy

Đọc:109Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Huyện ủy Quan Sơn Đảng cộng sản việt namChi bộ trường THCS – DTNT * Số:19/QĐ Quan Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2010Quyết địnhV/v phân công

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh phan cong lam cong tac pho cap

Đọc:178Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc Số__ /QĐ - ĐMR

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh phan cong lam cong tac pho cap

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc Số__ /QĐ - ĐMR

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh ve viec phan cong phan nhiem nam hoc 11-12

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 34/QĐ-THCSTP Tân Phượng, ngày 01 tháng

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh bo nhiem

Đọc:59Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CÔNG TY MSố:.../QĐ - CTMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 20 tháng 09 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toánGIÁM ĐỐC CÔNG

Thêm vào bộ sưu tập

PHAN CONG NHIEM VU BAN CHI ĐAO PHO CAP HUYEN

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND HUYỆN SỐP CỘPBCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤCSố: /TB-BCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do - Hạnh phúc Sốp Cộp, ngày 15 tháng 11 năm 2011THÔNG BÁO Phân công nhiệm

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh pho cap

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ BÌNH SA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số ...../ QĐ-UBND

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh phan cong cio kiem tra hoc ki I

Đọc:43Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./QĐ-ĐMR -----------

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh phan cong cio kiem tra hoc ki I

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./QĐ-ĐMR -----------

Thêm vào bộ sưu tập

Phan cong nhiem vu

Đọc:61Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT BẮC SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS VŨ LỄ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:   /QĐPC-THCS                                

Thêm vào bộ sưu tập

PHAN CONG NHIEM VU

Đọc:58Ngày tạo:10/11/2012Download:0

trường thcs tả van bảng phân công nhiệm vụ học kì I -năm học : 2011-2012 stt họ và tên môn giảng dạy công tác kiêm nghiệm tổng số tiết đầu giáo án Công tác khác môn số t

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh bo nhiem to truong cm

Đọc:143Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng gD&ĐT Quỳnh Phụ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Quỳnh Hoa Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.Số: 01 QĐ/TtTp(V/v bổ nh

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh bo nhiem to Khoi truong

Đọc:142Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc Số__ /QĐ - ĐMR

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh thanh lap to chu nhiem

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD&ĐT huyện lục yên cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trường THCS Tân Phượng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số …./QĐ-THCSTP Tân Phượng, ngày 03 tháng

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh bo nhiem to Khoi truong

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠ M’ RÔNG Độc lập –Tự do- Hạnh phúc Số__ /QĐ - ĐMR

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh ve tro cap luong

Đọc:74Ngày tạo:10/11/2012Download:0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ___________Số: 169/2008/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________Hà Nội, ngày 15 

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh kiem tra pho cap

Đọc:49Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ TÂN THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /2009/QĐ-UBND

Thêm vào bộ sưu tập

quyet dinh kien toan BCD pho cap

Đọc:47Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ TÂN THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /2009/QĐ-UBND

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh 27-Quy dinh bo nhiem Bo nhiem lai

Đọc:41Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CHÍNH PHỦ –––– Số: 27/2003/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦVề việc ban h

Thêm vào bộ sưu tập

Quyet dinh 27-Quy dinh bo nhiem Bo nhiem lai

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHÍNH PHỦ –––– Số: 27/2003/QĐ-TTgCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2003QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦVề việc ban h

Thêm vào bộ sưu tập