Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Quyết định thành lập tủ sách pháp luật

Quyết định thành lập tủ sách pháp luật

Đọc:134Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT BẮC SƠNTRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNGSố: /QĐ-THCSCỘNG HÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcVũ Lăng, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập Hội đồng giáo dục pháp luật và tủ sách pháp luật

Đọc:84Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng GD&ĐT Bắc Sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS xã Vũ Lăng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/ QĐ-THCS Vũ Lăng,

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập HĐ kỷ luật

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:02/QĐ.HT Thái

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập HĐ kỷ luật

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG T.H ĐẠ MRÔNGSố: …./ QĐ-ĐMRCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐạ M’rông, ngày tháng năm 2011QUYẾT ĐỊNH “V/v thành lập hội đồng kỷ luật” Năm họ

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục Pháp luật

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT BẮC SƠNTRƯỜNG THCS XÃ VŨ LĂNGSố: /QĐ-THCSCỘNG HÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcVũ Lăng, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập ban

Đọc:120Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: 72/QĐ-THAT2A

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập BGK

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT SỐP CỘP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH SỐP CỘP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ - TrTH

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập BTC

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT SỐP CỘP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH SỐP CỘP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ - TrTH

Thêm vào bộ sưu tập

Công văn Thông báo việc Xây dựng Tủ sách Pháp luật.doc

Đọc:50Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND HUYỆN TÂN BIÊNPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOSố: 550/PGD&ĐT-HCTHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Biên, ngày 24 tháng 10 năm 2011Về việc xây dựng, quản lý, khai thácTủ s

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu quyết định thành lập BCĐ PCGD

Đọc:371Ngày tạo:09/11/2012Download:0

uỷ ban nhân dân xã thạch mônSố: 01/QĐUB----------- ( ----------cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------- ( ( ( ---------- Thạch Môn, ngày 19 tháng 9

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Quyết định thành lập chi đội

Đọc:263Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Đoàn TNCS Hồ chí minhBTV đoàn xã điện hòa Số : /QĐ-XĐTN Điện Hòa, ngày 7 tháng 9 năm 2007.Quyết địnhV/vThành lập chi đội - Căn cứ Điều lệ Đoàn T

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập CLB nữ công

Đọc:103Ngày tạo:10/11/2012Download:0

LIÊN ĐOÀN LĐ THỊ XÃ SƠN LACÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC -----------------------------------Số………/QĐ-TLCLBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc====================Sơn La, ngày … tháng … nă

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập HDTĐ khen thưởng

Đọc:81Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:01/QĐ.HT T

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập tổ CNTT

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD-ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 14 / QĐ.2010

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập Tổ thư viện

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:11/QĐ.HT Th

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập đoàn HKPĐ

Đọc:60Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND HUYỆN CẦN ĐƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/QĐ.

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập Tổ phục vụ

Đọc:59Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Sở GD-ĐT Hải Dương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namTrường THPT Mạc Đĩnh Chi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------***-------Nam Sách, ngày 12 tháng 05 năm

Thêm vào bộ sưu tập

quyết định thành lập HĐ chấm SKKN

Đọc:57Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD&ĐT TRẠM TẤUTRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Số:…../QĐ- LTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúcTrạm tấu, ngày 6 tháng 04 năm 2011QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập HĐ đánh giá nghiệm thu S

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập đoàn ĐTPC

Đọc:47Ngày tạo:10/11/2012Download:0

SÅÍ GD&ÂT QUAÍNG TRË CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG THPT CAM LÄÜ Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc --------------

Thêm vào bộ sưu tập

Quyết định thành lập Tổ MLCM TH

Đọc:38Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND HUYỆN BÌNH LONGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 400/ QĐ-GDĐTBình Long, ngày 24 tháng 9 năm 2009.QUYẾT ĐỊNHV/v Thành lập Tổ

Thêm vào bộ sưu tập