Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9

Đọc:366Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Website: violet.vn/thcs-xaxuanhoa-soctrangA: Đặt vấn đềLịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc,

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 9

Đọc:313Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Website: violet.vn/thcs-xaxuanhoa-soctrangA: Đặt vấn đềLịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc,

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm về ôn tập lịch sử 9

Đọc:301Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Mục lục . Đặt vấn đề 3 2.nộI DUNG SáNG KIếN KINH NGHIệM. 42.1. Cơ s

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm về ôn tập lịch sử 9

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Mục lục . Đặt vấn đề 3 2.nộI DUNG SáNG KIếN KINH NGHIệM. 42.1. Cơ s

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử

Đọc:529Ngày tạo:10/11/2012Download:17

GIẢI PHÁP NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG TRỨ------(((------PHẦN MỞ ĐẦUI. Bối cảnh của đề tàiLịch sử là một môn khoa học xã hội có vai trò rất quan trọn

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

Đọc:524Ngày tạo:10/11/2012Download:12

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử

Đọc:303Ngày tạo:10/11/2012Download:11

MỤC LỤCNội dungTrang I.Lời nói đầu02II.Những khó khăn03III.Những giải pháp05IV.Kết quả13V.Kết luận13I.LỜI NÓI ĐẦU: Đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá, với mụ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm - Lịch sử

Đọc:182Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ1. CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong dạy học lịch sử, nắm vững kiến thức khoa học, có nghĩa là phải nắm vững các khái niệm khoa học, hệ thống các khái niệm khoa học. Khái niệm lịch sử bao giờ cũng

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm - Lịch sử 6

Đọc:140Ngày tạo:10/11/2012Download:6

TÊN ĐỀ TÀI RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG (LỊCH SỬ 6)I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀITrảõi qua nhiều năm vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 7

Đọc:120Ngày tạo:18/07/2013Download:5

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀThiết bị dạy học là điều kiện không thể thiếu được cho việc triển khai chương trình, Sách giáo khoa nói chung và đặc biệt cho việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học vào hoạt độn

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử

Đọc:110Ngày tạo:10/11/2012Download:3

MỤC LỤCTrang PHẦN MỞ ĐẦULý do chọn đề tài2Mục đích nghiên cứu 3Đối tượng nghiên cứu 3Nhiệm vụ của đề tài3Phạm vi nghiên cứu 3Phương pháp nghiên cứu 3NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.4Cơ sở lý luận4Cơ sở thực tiễn6

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 2011

Đọc:101Ngày tạo:10/11/2012Download:7

A/ Đ ẶT V ẤN Đ Ề :1/ Thực trạng:Hiện nay, một bộ phận học sinh không còn ham thích học tập bộ môn lịch sử ở nhà trường phổ thông, việc này có rất nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản làm cho các

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử

Đọc:101Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử . A. Phần mở đầu:I. Đặt vấn đề: Tại bất kì đất nước nào, những đổ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

Đọc:82Ngày tạo:19/07/2013Download:5

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - CM LỊCH SỬ

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:2

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TIỂU CẦNTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẬP NGÃISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC MÔN LỊCH SỬ 7 ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN: LỊCH

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm - lịch sử

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

sở giáo dục - đào tạo thanh hóatrường thpt cẩm thủy 3****************************sáng kiến kinh nghiệmTên đề tài thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan từ thủ công đến công nghệ thông tin

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm Sử 9

Đọc:152Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 6,7,8,9

Đọc:703Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Chuyên đề:“Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ lịch sử” Môn lịch sử trong nhà trường phổ thông có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ ở các nước tiên tiế

Thêm vào bộ sưu tập