Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử THCS (Suất sắc)

Sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn lịch sử THCS (Suất sắc)

Đọc:7462Ngày tạo:10/11/2012Download:128

PHẦN A: ĐẦU: I . LÍ DO ĐỀ TÀI:Trong hệ thống giáo dục ở trường trung học cơ sở, môn lịch sử có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ về kiến thức văn hoá, tư tưởng chính trị, phẩm chất

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

Đọc:524Ngày tạo:10/11/2012Download:12

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử THCS

Đọc:82Ngày tạo:19/07/2013Download:5

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài người ,cuộc cách mạng khoa học công ngh

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử

Đọc:529Ngày tạo:10/11/2012Download:17

GIẢI PHÁP NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG TRỨ------(((------PHẦN MỞ ĐẦUI. Bối cảnh của đề tàiLịch sử là một môn khoa học xã hội có vai trò rất quan trọn

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử

Đọc:303Ngày tạo:10/11/2012Download:11

MỤC LỤCNội dungTrang I.Lời nói đầu02II.Những khó khăn03III.Những giải pháp05IV.Kết quả13V.Kết luận13I.LỜI NÓI ĐẦU: Đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá, với mụ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học

Đọc:546Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HÓA THCS

Đọc:104Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất lượng giảng dạy. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc đào tạo con có trình độ khoa học, đ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm dạy toán THCS

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I. Phần Mở đầuI.1 Lí do chọn đề tàiI.1.1.Cơ sở lý luận: Xuất phát từ mục tiêu Giáo dục trong giai đoạn hiện nay ( thế kỷ 21) là phải đào tạo ra con người có trí tuệ phát triển, giầu tính sáng tạo và c

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HÓA THCS

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất lượng giảng dạy. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc đào tạo con có trình độ khoa học, đ

Thêm vào bộ sưu tập

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HÓA THCS

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Sử dụng thiết bị dạy học Hoá học và ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học để nâng cao chất lượng giảng dạy. I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc đào tạo con có trình độ khoa học, đ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm Môn Lịch sử THPT

Đọc:76Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Mở đầuHiện nay cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên công nghệ thông tin và kinh tế tri thức

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử (01)

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:4

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lý luận: Chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước ta đối với sự nghiệp Giáo dụcvà Đào tạo: Đại hội Đảng lần thứ VI tháng 12 năm 1986 đã mở ra một bước ngoặt c

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử (02)

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:3

PHẦN MỘT: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀII. Cơ sở lý luận: Tính hệ thống trong cấu tạo Chương trình các môn học nói chung và các bộ môn Khoa Học Xã Hội (KHXH) nói riêng trong trường học: Chúng ta đều biết, các môn

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm Sử THCS

Đọc:172Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh Thcs dân chủ trong tiết dạy học lịch sửI. Phần mở đầuI.1/Lí do chọn đề tàiI.1.1/ Cơ sở lý luận: Tại bất kì đất nước nào,

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm Sử THCS

Đọc:44Ngày tạo:19/07/2013Download:3

Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh Thcs dân chủ trong tiết dạy học lịch sửI. Phần mở đầuI.1/Lí do chọn đề tàiI.1.1/ Cơ sở lý luận: Tại bất kì đất nước nào,

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm môn toán THCS

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I. Phần Mở đầuI.1 Lí do chọn đề tàiI.1.1.Cơ sở lý luận: Xuất phát từ mục tiêu Giáo dục trong giai đoạn hiện nay ( thế kỷ 21) là phải đào tạo ra con người có trí tuệ phát triển, giầu tính sáng tạo và c

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm (môn Toán THCS).

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:0

XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI TRONG NHỮNG TIẾT DẠY HỌC MÔN TOÁN THCS(((I. MỞ ĐẦU: 1. Cơ sở và lí do chọn đề tài:Như chúng ta đã biết, năm học 2008-2009 có ý

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm Môn Toán THCS

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Nội dung A. Tên đề tài:Một số kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn học sinh giải phương trình vô tỷ ở lớp 9 THCSB. Lý do chọn đề tàiI. Cơ sở phương pháp luận:Căn cứ vào thực tế dạy và học hệ thống bài tậ

Thêm vào bộ sưu tập

sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 9

Đọc:366Ngày tạo:10/11/2012Download:8

Website: violet.vn/thcs-xaxuanhoa-soctrangA: Đặt vấn đềLịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc,

Thêm vào bộ sưu tập