Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

SKKN- KHAI THÁC KÊNH HÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

SKKN- KHAI THÁC KÊNH HÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Đọc:593Ngày tạo:10/11/2012Download:9

A-PHẦN MỞ ĐẦUI-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1-Cơ sở lý luậnMục tiêu học tập của môn Lịch sử nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những kỹ năng cần thiết: Biết để hiểu lịch sử phát huy tính tích cực chủ động

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN- KHAI THÁC KÊNH HÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Đọc:32Ngày tạo:19/07/2013Download:1

A-PHẦN MỞ ĐẦUI-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1-Cơ sở lý luậnMục tiêu học tập của môn Lịch sử nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những kỹ năng cần thiết: Biết để hiểu lịch sử phát huy tính tích cực chủ động

Thêm vào bộ sưu tập

khai thác kênh hình sử 8

Đọc:109Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Hình 5: Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng( SGK LỊCH SỬ 8-T.10)Có thể khai thác theo những bước sau.(Thực hiện khi dạy-học phần I bài “Cách mạng tư sản pháp 1789-1794 )Quan sát bức tranh sau.? Hã

Thêm vào bộ sưu tập

khai thác kênh hình sử 8

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Hình 5: Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng( SGK LỊCH SỬ 8-T.10)Có thể khai thác theo những bước sau.(Thực hiện khi dạy-học phần I bài “Cách mạng tư sản pháp 1789-1794 )Quan sát bức tranh sau.? Hã

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN - Khai thác đồ dùng dạy học....

Đọc:243Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Tên đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường thpt thị xã nghĩa lộ – tỉnh yên bái.Phần I: Mở đầu.I. Lý do chọn đề tài: Cùng với sự phá

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN - Khai thác đồ dùng dạy học....

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tên đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường thpt thị xã nghĩa lộ – tỉnh yên bái.Phần I: Mở đầu.I. Lý do chọn đề tài: Cùng với sự phá

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN-khai thác kênh hình.doc

Đọc:132Ngày tạo:10/11/2012Download:2

1/ TÊN ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM KHAI THÁC TỐT KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 BẬC THCS2/ ĐẶT VẤN ĐỀ Trong quá trình dạy học, các nhà giáo dục đều thừa nhận 4 thành tố: Mục tiêu- Nội dung- Phươn

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN-khai thác kênh hình.doc

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1/ TÊN ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM KHAI THÁC TỐT KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 BẬC THCS2/ ĐẶT VẤN ĐỀ Trong quá trình dạy học, các nhà giáo dục đều thừa nhận 4 thành tố: Mục tiêu- Nội dung- Phươn

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Khai thác TBDH trong dạy học Toán

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTên sáng kiến: KHAI THÁC TBDH TRONG DẠY HỌC TOÁNPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ:Thực hiện nghị quyết của Quốc Hội, bắt đầu từ năm học 2002 - 2003 Bộ GD & ĐT triển khai thực hiện chương trình S

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN dạy học lịch sử THCS

Đọc:118Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học lịch sử . A. Phần mở đầu:I. Đặt vấn đề: Tại bất kì đất nước nào, những đổ

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Sử dụng văn học trong dạy học lịch sử

Đọc:283Ngày tạo:10/11/2012Download:11

phần I: Những vấn đề chung1. Cơ sở lý luận: Tại kỳ họp của Quốc hội khoá X năm 2000, Quốc hội X đã thông qua Nghị quyết số 40/2000/QH10 về vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp đó ngày

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Khai thác bài toán 8

Đọc:317Ngày tạo:10/11/2012Download:19

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn SK và giải pháp thực hiện.a. Cơ sở lý luận:“Hướng đổi mới phương pháp dạy học Toán hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh nhằm hình thành cho học sinh tư du

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN dạy học nêu vấn đề trong môn Lịch sử

Đọc:157Ngày tạo:10/11/2012Download:3

I. Lý do chọn đề tàinước ta hiện đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đó là thời kỳ đổi mới của nước. Để đáp ứng với các yêu cầu của việc phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN . Khai thác bài TĐ để dạy TLV

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

~~~~~*****~~~~~*****~~~~~A.Lí do tài: 1.Trong chương trình tiểu học,Tiếng Việt là môn học quan

Thêm vào bộ sưu tập

skkn pp sử dụng mô hình trong dạy học

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mở đầu1. Lý do chọn đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu hàng đầu trong đường lối xây dựng phát triển của nước ta, năm 2020 đất nước ta về cơ bản phải trở thành nước công nghiệ

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN-Toán 7-Hướng khai thác lời giải cho BT ... hình học 7

Đọc:54Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Phụ lụcTài liệu tham khảo-Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004 – 2007). Quyển 1- 2005 ; qyuển 2 – 2007 – NXBGD - Tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách ki

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN-Khai thác từ bài hình lớp 9

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:2

SKKN-Khai thác từ bài hình lớp 9

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Khai thác yêu tô trung điểm trong BT hình

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phần II. Nội dungA. Phương pháp chung Trong đề tài này do khuôn khổ, giới hạn của đề tài tôi chỉ đưa ra một số dạng cơ bản , một số bài tập khó và nâng cao về bài toán có yếu tố trung điểm, ở đây t

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Hình học 8

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

I. Đặt vấn đề.Hình học là môn khoa học suy diễn. Nó giúp học sinh rèn luyện các phép đo đạc, tính toán, suy luận lôgíc, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh lớp 8 việc hư

Thêm vào bộ sưu tập