đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

SU HOA HOP GIUA CHU TU VA DONG TU

SU HOA HOP GIUA CHU TU VA DONG TU

Đọc:88Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhi

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP TIM TU SAI VA TU DONG NGHIA

Đọc:81Ngày tạo:18/04/2013Download:1

BAI TAP TIM TU SAI VA TU DONG NGHIA

Thêm vào bộ sưu tập

dong tu

Đọc:95Ngày tạo:18/04/2013Download:0

dong tu

Thêm vào bộ sưu tập

Dong Dien XC va Dao Dong Dien Tu

Đọc:52Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Dong Dien XC va Dao Dong Dien Tu

Thêm vào bộ sưu tập

dang bai tap chia dong tu va viet lai cau

Đọc:200Ngày tạo:18/04/2013Download:4

dang bai tap chia dong tu va viet lai cau

Thêm vào bộ sưu tập

Dong tu tieng anh

Đọc:129Ngày tạo:18/04/2013Download:7

Dong tu tieng anh

Thêm vào bộ sưu tập

Chia dong tu 7

Đọc:102Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Chia dong tu 7

Thêm vào bộ sưu tập

Dao dong dien tu

Đọc:98Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Dao dong dien tu

Thêm vào bộ sưu tập

gioi tu di kem dong tu

Đọc:58Ngày tạo:18/04/2013Download:1

about = về, above = bên trên, across = ngang qua, băng qua, after = sau, against = chống lại, vào, along = dọc theo, among = giữa (3 trở lên), around = quanh, vòng quanh, at = tại, lúc, before = trư

Thêm vào bộ sưu tập

Cảnh cho chữ - Chu nguoi tu tu

Đọc:79Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Cảnh cho chữ - Chu nguoi tu tu

Thêm vào bộ sưu tập

DONG TU BAT QUY TAC

Đọc:76Ngày tạo:18/04/2013Download:1

DONG TU BAT QUY TAC

Thêm vào bộ sưu tập

tu dong nghia-phan nghia/ tu dung -sai

Đọc:97Ngày tạo:18/04/2013Download:1

tu dong nghia-phan nghia/ tu dung -sai

Thêm vào bộ sưu tập

Nhan vat Huan Cao - Chu nguoi tu tu

Đọc:93Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Nhan vat Huan Cao - Chu nguoi tu tu

Thêm vào bộ sưu tập

dang bai chia dong tu trong ngoac

Đọc:206Ngày tạo:18/04/2013Download:3

dang bai chia dong tu trong ngoac

Thêm vào bộ sưu tập

BANG DONG TU BAT QUY TAC

Đọc:115Ngày tạo:18/04/2013Download:3

BANG DONG TU BAT QUY TAC

Thêm vào bộ sưu tập

BANG TRA DONG TU BAT QUY TAC

Đọc:71Ngày tạo:18/04/2013Download:1

BANG TRA DONG TU BAT QUY TAC

Thêm vào bộ sưu tập

bang dong tu bat quy tat

Đọc:68Ngày tạo:18/04/2013Download:1

bang dong tu bat quy tat

Thêm vào bộ sưu tập

BANG TRA DONG TU BAT QUY TAC

Đọc:64Ngày tạo:18/04/2013Download:0

BANG TRA DONG TU BAT QUY TAC

Thêm vào bộ sưu tập

TU DONG NGHIA ON THI DH

Đọc:50Ngày tạo:18/04/2013Download:1

TU DONG NGHIA ON THI DH

Thêm vào bộ sưu tập

BAI TAP VE TINH TU VA TRANG TU

Đọc:97Ngày tạo:18/04/2013Download:3

BAI TAP VE TINH TU VA TRANG TU

Thêm vào bộ sưu tập