Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

THAM LUẬN PHÒNG CHỐNG MA TÚY

THAM LUẬN PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:803Ngày tạo:10/11/2012Download:11

Trường: THPT Quang TrungLớp : 10TN1Tên: Ngô Trần Quỳnh NhưNhư các bạn đã thấy, Việt Nam - đất nước chúng ta đang trên đà văn minh, phát triển, đang từng bước chuyển mình trong công cuộc công nghiệp hó

Thêm vào bộ sưu tập

Luật phòng chống Ma túy

Đọc:270Ngày tạo:10/11/2012Download:3

QUỐC HỘI______Luật số: 23/2000/QH10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝTệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sứ

Thêm vào bộ sưu tập

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:225Ngày tạo:10/11/2012Download:1

QUỐC HỘI Số: 23/2000/QH10  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Ngày 09 Tháng 12 năm 2000        LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYSố 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Tệ nạn m

Thêm vào bộ sưu tập

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:133Ngày tạo:10/11/2012Download:2

QUỐC HỘI–––––Luật số: 23/2000/QH10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Thêm vào bộ sưu tập

HD phòng chống ma túy

Đọc:111Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 712 /GDĐT-GDTrH

Thêm vào bộ sưu tập

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:54Ngày tạo:18/07/2013Download:0

QUỐC HỘI Số: 23/2000/QH10  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Ngày 09 Tháng 12 năm 2000        LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYSố 23/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Tệ nạn m

Thêm vào bộ sưu tập

Luật Phòng chống ma túy

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:1

LUẬTCỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝTệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tuyên truyền phòng chống ma túy

Đọc:497Ngày tạo:10/11/2012Download:19

Tuyên truyền về tác hại của ma túyTHCS TT Xuân trường năm 2009I.tác hại của ma túyKhi ma tuý tác động vào sự sống của con người thì cực kỳ nguy hiểm, các chất ma tuý tác dụng trực tiếp đến tế bào thần

Thêm vào bộ sưu tập

tài liệu về phòng chống ma túy

Đọc:207Ngày tạo:10/11/2012Download:7

GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ1. Ma tuý là gì? Ma tuý:Là một số chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp, khi đưa vào cơ thể người dưới bất cứ hình thức nào sẽ gây ức chế hệ thần kinh, làm giảm đau hoặc gây ảo g

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoach phòng chống ma túy HIV

Đọc:128Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Phòng GD & ĐT thiệu hoá Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường thcs thiệu Nguyên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------o0o-------------Kế hoạch phòng chống ma tuý - HIV

Thêm vào bộ sưu tập

PHÒNG CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM HIV

Đọc:113Ngày tạo:18/07/2013Download:0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------Số: 695/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GI

Thêm vào bộ sưu tập

Luật Phòng chống ma túy 2000

Đọc:102Ngày tạo:10/11/2012Download:2

http://www.srem.com.vn/images/upload/temp_image/2007/8/17/QUỐC HỘI–––––Luật số: 23/2000/QH10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 09 tháng

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tuyên truyền phòng chống ma túy

Đọc:94Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuyên truyền về tác hại của ma túyTHCS TT Xuân trường năm 2009I.tác hại của ma túyKhi ma tuý tác động vào sự sống của con người thì cực kỳ nguy hiểm, các chất ma tuý tác dụng trực tiếp đến tế bào thần

Thêm vào bộ sưu tập

kế hoạch phòng chống ma túy HIV

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHòNG GD&ĐT THIệU HóACộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAMTRƯờNG THCS THIệU NGUYÊNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: ……/2010/KHNTThiệu Nguyên, ngày 07 tháng 09 năm 2010Kế HOạCHTRIểN KHAI CÔNG TáC PHòNG CHốNG

Thêm vào bộ sưu tập

Luật Phòng chống ma túy 2000

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:1

http://www.srem.com.vn/images/upload/temp_image/2007/8/17/QUỐC HỘI–––––Luật số: 23/2000/QH10CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 09 tháng

Thêm vào bộ sưu tập

15 câu trắc nghiệm về Luật Phòng chống ma túy

Đọc:1048Ngày tạo:09/11/2012Download:14

http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2008/9/2782CÂU HỎI LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYCâu 1 : Các hành vi nào sau đây là hành

Thêm vào bộ sưu tập

TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:892Ngày tạo:10/11/2012Download:20

Tiểu phẩm tuyên truyên phòng chống ma tuý-Như chúng ta đã biết. Trong thực tế cuộc đấu tranh chống ma tuý là một cuộc chiến chưa có hồi kết, cuộc đấu tranh này ngày càng nóng bỏng và quyết liệt và phứ

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi thi tìm hiểu Phòng chống ma túy

Đọc:455Ngày tạo:10/11/2012Download:10

TÀI LIỆU THI : TÌM HIỂU LUẬT “PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ HIV/AIDS” – năm 2010CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Ma Túy là chất được chiết xuất từ:A/ Cây Côca ; B./ Cây Cần sa ; C/ Cây thuốc phiện ; D/ Cả A, B

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch tuyên truyền phòng chống Ma Túy

Đọc:280Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Bằng Ca, ngày 23 tháng 10 năm 2010Kế hoạchtổ chức hoạt động tuyên truyền Giáo dục phòng chống Ma túy Thực hiện công văn số 926/HD-PCMT của Sở giáo dục và đào tạo Cao Bằng, ban tổ chức triển khai hoạ

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Đọc:253Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc**********************bài dự thitìm hiểu luật phòng, chống ma túyluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng, chống mA túy

Thêm vào bộ sưu tập