Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Thi HK II Anh_9 số 5

Thi HK II Anh_9 số 5

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ SỐ 5KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9------------------------------------------------------------A/ Trắc nghiệm: (8marks)I. Make a cross on the correct answer A, B, C or D in the following

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh 9

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UNIT 6I. PHONETICS 1-5. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others: 1. A. polluted B. spoiled C. divided D. collected (1)2. A. environment B. recycle C. dyna

Thêm vào bộ sưu tập

Đề tham khảo Anh_9 HK II số 5

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2Môn :Anh VănLớp :9 A. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngTỔNGSố câu ĐKQTLKQTLKQTLChủ đề 1Câu-BàiC7, B6C1, B6C2, B6B6, CII4Điểm0,50,50,52 3,

Thêm vào bộ sưu tập

Đề tham khảo Anh_9 HK II số 5

Đọc:8Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2Môn :Anh VănLớp :9 A. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngTỔNGSố câu ĐKQTLKQTLKQTLChủ đề 1Câu-BàiC7, B6C1, B6C2, B6B6, CII4Điểm0,50,50,52 3,

Thêm vào bộ sưu tập

Đề mẫu Anh _9 HK II số 5

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9Năm học 2009 - 2010------------------------------------------------------------I. Chọn câu trả lời đúng nhất a,b,c hoặc d (2,5pts)1. Many people are interested……..

Thêm vào bộ sưu tập

Đề mẫu Anh _9 HK II số 5

Đọc:4Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9Năm học 2009 - 2010------------------------------------------------------------I. Chọn câu trả lời đúng nhất a,b,c hoặc d (2,5pts)1. Many people are interested……..

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi HK II tiêng anh 9 - 5

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi HK II tiêng anh 9 - 5

Thêm vào bộ sưu tập

Anh 9: Đề thi HK I ( bài số 5)

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 3

Đọc:7Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ SỐ 3KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9------------------------------------------------------------I.Fill in the gaf with a suitable from the box.(2.5pts)Power-effective-nuclear-advanced-pollu

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 1

Đọc:7Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2Môn : Anh Văn Lớp: 9I/ Listen to the passage and fill in the missing information : ( 2ms)Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause (1

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 9

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

English test (term 2) Time : 45’Name: …………………………..Class :…………………………. Marks:…… I . Chọn đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 7

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Name:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Class:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỀ THI HỌC KỲ IIMôn: TI ẾNG ANH- Lớp 9 Thời gian làm bài : 45 phút I/Viết đáp án đúng nhất A,B,C hay D vào ô trong khung

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 6

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn : ANH VĂN Lớp :9 The second term (grade 9) Time :

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 4

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ SỐ 4KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9------------------------------------------------------------I. Choose the best answer a,b,c or d (2,5pts)1. The air is polluted,……………………there is too much

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 2

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn :Tiếng Anh 9Thời gian :45 phút I.Chọn câu trả lời đúng trong số A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu dưới đây;(3 điểm) 1. Many people are interested…………..the product that sa

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II Anh_9 số 8

Đọc:5Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề KIểM TRA học kỳ II môn tiếng anh -LớP 9 Năm học 2009 - 2010I. Choose the word that has underlined part is pronounced differently from the other. ( 2.0 p ) 1. A. polluted B. spoiled

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Thi HK II Tiếng Anh 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD-TIÊN YÊNĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: TIẾNG ANH 9Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề.Ghi chú: Thí sinh không chép lại đề mà chỉ viết số câu và nội dung trả l

Thêm vào bộ sưu tập

Thi HK II - Tiếng anh 9

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Choose the word whose underlined part is pronounced differrently from that of the rest.A. expecting B. electricity C. yesterday D. describedA. cheap B. heavily C. already D. headChoose the word

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HK II Anh 9 (moi)

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD & ĐT PHƯỚC LONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IITrường:…………………………………….. NĂM HỌC: 2007 – 2008Họ và tên :…………………………………. MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9Lớp ………………………………………… THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI HK II ANH 9

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐÈ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Môn thi: Anh 9 Ngày thi: ....05.2009

Thêm vào bộ sưu tập