tài liệu các lĩnh vực kinh tế

Tìm Kiếm:

Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Đọc:1101Ngày tạo:13/12/2012Download:24

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố kiến thức về tính chất vật lí, hóa học của một số dẫn xuất halogen, ancol, phenol2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng tính thận trọng, chính xác khi tiến hành thí nghiệm v

Thêm vào bộ sưu tập

Dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Đọc:360Ngày tạo:13/12/2012Download:2

ĐỀ TÀI:DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOLDẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOLA. Dẫn xuất halogen 1. Chất dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho xoong, chảo, thùng chứa là:A. PVC B. t

Thêm vào bộ sưu tập

Báo cáo thực hành hoá hữu cơ Hydrocacbon và dẫn xuất halogen

Đọc:667Ngày tạo:13/12/2012Download:11

BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ HỮU CƠBÀI 2: HYDROCACBON VÀ DẪN XUẤT HALOGENNhóm Thực Hiện: Nhóm 1Ngày Thực Hành: 17-9-2009 Điểm Lời phêI. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:– Điều chế ankan ( Mêtan), xác định tính chất củ

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Đọc:334Ngày tạo:13/12/2012Download:2

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Học sinh biết : - Phân loại, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của dẫn xuất halogen - ứng dụng của dẫn xuất halogenHọc sinh hiểu : Phản ứng thế, phản ứng tác

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Đọc:2178Ngày tạo:13/12/2012Download:7

I. MỤC TIÊU:A. Chuẩn kiến thức và kỹ năngKiến thứcBiết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : Phản ứng đông tụ của protein : đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Thực hành. Tính chất của một số hidrocacbon thơm

Đọc:793Ngày tạo:13/12/2012Download:30

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố kiến thức về một số tính chất vật lí và hóa học của benzen và toluen 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành và quan sát thí nghiệm hóa học hữu cơ B. Chuẩn

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Thực hành. Tính chất của hidrocacbon không no

Đọc:1170Ngày tạo:13/12/2012Download:32

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố một số tính chất vật lí và hóa học của hidrocacbon không no 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa hữu cơ B. Chuẩn bị . Dụng cụ hóa chất ch

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT

Đọc:525Ngày tạo:13/12/2012Download:10

I/Mục tiêu :1/Kiến thức: -Thí nghiệm thể hiện tinh axit của axit axetic (KTTT)-Thí nghiệm tạo este etyl axetac (KTTT)2/Kĩ năng:-Thực hiện TN chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT

Đọc:288Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I/Mục tiêu:1/Kiến thức: Củng cố các kiến thức về pứ đặc trưng của glucozơ, saccarozơ, tinh bột 2/Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành TN , rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập v

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA HIĐROCACBON

Đọc:267Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I. Mục tiêu:1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về hiđrocacbon -Thí nghiệm điều chế axetilen từ canxicacbua. (KTTT)-Thí nghiệm đốt cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dd Br2.(KTTT)-Th í nghiệm benz

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Thực hành Tính chất của một số hợp chất của nitơ - phân biệt một số phân bón hoá học

Đọc:219Ngày tạo:13/12/2012Download:1

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Cũng cố kiến thức về tính chất của amoniac và tính ôxi hoá mạnh của axit HNO3 . Biết cách phân biệt một số loại phân bón hoá học 2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng thực hành thí

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Đọc:1209Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I. Mục tiêu:1) Kiến thức: Biết được:- Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:- Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao- Nhiệt phân muối NaHCO3- Nhận biết muối cacbonat và muố

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Đọc:728Ngày tạo:13/12/2012Download:3

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năngKiến thứcBiết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước. Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Thực hành Phân tích định tính, điều chế và tính chất của metan

Đọc:1396Ngày tạo:13/12/2012Download:6

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Biết cách xác định sự có mặt của C,H và halogen trong hợp chất hữu cơ , phương pháp điều chế và thử tính chất của metan 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành thí

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học Luyện tập dẫn xuất halogen

Đọc:109Ngày tạo:13/12/2012Download:2

A. Mục tiêu 1. Kiến thức : Hiểu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen2. Kĩ năng : Vậ dụng các tính chất của dẫn xuất halogen mà trọng tâm là phản ứng thế và phản ứng tách để giải bài tập

Thêm vào bộ sưu tập

Thực hành Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Đọc:2653Ngày tạo:13/12/2012Download:21

1. Trả lời câu hỏia) Viết công thức tính điện trở b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? c) Muốn đo cường độ dòng điệ

Thêm vào bộ sưu tập

Sinh học Thực hành TÍNH XÁC XUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI

Đọc:185Ngày tạo:13/12/2012Download:0

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết cách xác định xác suất của một và hai sự kiện xẩy ra thông qua sự kiện gieo 1 và 2 đồng tiền kim loại. - Ôn tập , củng cố lại kiến thức về các định luật của Menđen.2.K

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE VÀ CABOHIĐRAT

Đọc:1436Ngày tạo:13/12/2012Download:6

I. MỤC TIÊU: A. Chuẩn kiến thức và kỹ năngKiến thứcBiết được : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm : Điều chế etyl axetat. Phản ứng xà phòng hoá chất béo. Phản ứng của gluco

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT

Đọc:788Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I. mục tiêu:1) Kiến thức:Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:-Nhôm tác dụng với oxi. -Sắt tác dụng với lưu huỳnh . -Nhận biết kim loại nhôm và sắt.2) Kĩ năng:-Sử dụng

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa học THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

Đọc:608Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I. Mục tiêu:1) Kiến thức: Bíêt được:-Mục đích các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm -Bazơ tác dụng với dd axit, với dd muối -Dd muối tác dụng với kim loại., với dd muối khác và với axi

Thêm vào bộ sưu tập