Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý THPT

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý THPT

Đọc:780Ngày tạo:10/11/2012Download:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTẬP BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG THPTTÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ, DÙNG TRONG LỚP TẬP

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý ở trường THPT

Đọc:176Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CHƯƠNG III: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT 1. MỤC TIÊU a. Kiến thức- Trái Đất và các thành phần tự nhiên của Trái Đất, đó chính là MT sống, tồn tại củ

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Đọc:8Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Hoạt động 1 . Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội, . môn Khoa học cấp Tiểu học, anh/chị hãy trao đổi về hai vấn đề sau : . 1. Xác định mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt cho đất nước. Ở lứa tuổi đang phát triển và định hình về nhân cách, học sinh t

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Giáo dục SDNLTK&HQ qua phần Địa lí ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh : . - Hiểu biết ban đầu về các nguồn tài nguyên năng lượng như : than, dầu, sức nước,... và vai trò của chúng đối với đời sống

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Đọc:6Ngày tạo:18/02/2014Download:0

1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp . Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học . giúp học sinh: . - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn họ

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Đọc:6Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Môn Đạo đức ở tiểu học nhằm giúp học sinh: . - Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực . hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua bộ môn sinh học ở trường THCS

Đọc:233Ngày tạo:10/11/2012Download:12

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảqua bộ môn sinh học ở trường THCS

Thêm vào bộ sưu tập

địa chí - nội dung tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả

Đọc:119Ngày tạo:06/03/2013Download:4

TÊN ĐỀ TÀI : ĐỊA CHÍ - NỘI DUNG TÍCH HỢP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM - HIỆU QUẢ Trái Đất và các thành phần tự nhiên của Trái Đất, đó chính là MT sống, tồn tại của con người; là nơi cung cấp nguồn nhi

Thêm vào bộ sưu tập

Kế hoạch bồi dưỡng tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đọc:167Ngày tạo:10/11/2012Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCDỰ ÁN PT GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:2

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢTrà Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2011PHẦN MỘTNHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGI. NĂNG LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI 1.1 Năng lượng - T

Thêm vào bộ sưu tập

Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng

Đọc:427Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Tiết 44:Ngày soạn:Ngày dạyLớp dạy:Bài 48,49:SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐIỆN NĂNG.Thực hành:TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH.A.MỤC TIÊU.Học xong bài này học sinh phải:-Kiến thức:Biết sử dụng điện năng 1

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục tiết kiệm năng lượng ... môn sinh

Đọc:92Ngày tạo:10/11/2012Download:2

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCSCHƯƠNG IV: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS1

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm ... ở trường THCS

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm ... ở trường THCS

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học

Đọc:5Ngày tạo:18/02/2014Download:1

Ngày nay, việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn năng lượng đang trở thành một vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Sở dĩ như vậy là do nhân loại đang đứng trước hàng loạt nguy cơ mà nguyên n

Thêm vào bộ sưu tập

Những vấn đề chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả

Đọc:87Ngày tạo:06/03/2013Download:4

Tên đề tài : Những vấn đề chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quảTheo Từ điển Bách khoa Việt Nam, năng lượng được định nghĩa là: "độ đo định lượng chung cho mọi dạng vận động khác nhau của vậ

Thêm vào bộ sưu tập

Tình hình sử dụng năng lượng và một số hoạt động tiết kiệm năng lượng trên thế giới, trong nước

Đọc:116Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Tình hình sử dụng năng lượng và một số hoạt độngtiết kiệm năng lượng trên thế giới, trong nước

Thêm vào bộ sưu tập

Địa chỉ tích hợp sử dụng năng lượng

Đọc:86Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCSCHƯƠNG IV: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS1

Thêm vào bộ sưu tập

địa lý- GIÁO DỤC KĨ NĂNG SÔNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10-12

Đọc:82Ngày tạo:06/03/2013Download:0

sơ lược:http://ng9.upanh.com/b5.s15.d1/ec0f5df2d5b4dd99bf67f78368606d9a_39412669.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Cách sử dụng Dcom 3 G tiết kiệm và hiệu quả

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Cách sử dụng USB 3G tiết kiệm hơn Nhu cầu sử dụng USB 3G để kết nối Internet (không dây) đã trở nên phổ biến và việc phải sử dụng như thế nào cho thật hiệu quả và giảm bớt chi phí lưu lượng sử dụng là

Thêm vào bộ sưu tập