Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Tiết 17 vat ly 8. ôn tập

Tiết 17 vat ly 8. ôn tập

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 05/12/2011Ngày giảng: 08/12/2011Tiết 17: ÔN TẬP HỌC KỲ I I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kỹ năng về chuyển động cơ học, biểu diễn lực, sự cân bằng lự

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 17: ÔN TẬP

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: / / ÔN TẬPA. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn lại những kiến thức đã học ở bài trước. 2. Kĩ năng : Rèn kĩ năng giả bài tập vật lí

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN VAT LY 8 TUAN 17

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 17; Tiết 16Ngày soạn : 01/12/2011ÔN TẬPI. Mục tiêu 1) Kiến thức : Ôn tập để nắm vững hơn các kiến thức trọng tâm trong các bài đã học.2) Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng kiến thưc ù đã học giải một

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 17 (Ôn tập) NC

Đọc:52Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn tháng năm 2008 Lê Văn Đỉnh THPT Đông sơn I Chơng trình chuẩnTiết 17 Ôn tậpI. Mục tiêu - Củng cố

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 17 Ôn tập HKI

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 17 Ngày soạn: 27/11/2011 Ngày dạy 9/12/2011Tiết 17 ÔN TẬPI . MỤC TIÊU :- Kiến thức: - Hệ tống hóa lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương I theo trình tự.- Kĩ năng: Học sinh biết vận

Thêm vào bộ sưu tập

GA LÍ 8-TIẾT 14 -17 (2TIẾT ÔN TẬP)

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 17/11/2010Ngày dạy: 22/11/2010Tiết 14: Công cơ họcI.Mục tiêu:KT: - Biết được dấu hiệu để có công học.- Nêu được các ví dụ để có công học và không có công cơ học- Phát biểu và viết dược côn

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết ôn tập ( tuần 17 - 18)

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn:12.12.09 Ngày giảng: TIẾT 37 ÔN TẬP HỌC KỲ IA. Mục tiêu: - Hệ thống lại những kiến thức của chương 1 và chương 2, vận dụng giải một số bài tậ

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết ôn tập ( tuần 17 - 18)

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: Ngày giảng:Tiãút 30: ÄN TÁÛP HOÜC KYÌ IA. MUÛC TIÃU:Än táûp mäüt cạch hãû thäúng kiãún thæïc lyï thuyãút hoüc kyì I vãö khaïi niãûm, âënh nghéa, tênh cháút (hai goïc âäúi âènh, â

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HKII VAT LY 7

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KỲ II – VẬT LÝ 7 ( Năm học 2011 – 2012)Câu 1: Có mấy loại điện tích? Kể tên? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào khi đặt chúng gần nhau?- Có hai loại điện tích: đi

Thêm vào bộ sưu tập

KTra Vat ly 8 tiết 28

Đọc:20Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Phong khê đề kiểm tra Môn: Vật lýThời gian: 45’I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1 (1đ): Tính chất nào sau đây không phải là tính chất c

Thêm vào bộ sưu tập

bai 17 vat ly 9

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết PPCTù :: BÀI 17: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: HS vận dụng được định luật Jun – Len-xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 17 Ôn tập HKI vật lí 6

Đọc:157Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Hoạt Động 2: Vận dụng lí thuyết vào bài tập.Bài tập 1: Khoang tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng.1. Đơn vị chính đo khối lượng là:A. tấn B. kg C. gam D. N2. Trên hộp mứt

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập kình học 9 chương I (Tiết 17)

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 04/ 10/ 2008 Tuần 9Tiết 17 ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC (tiết 1)I. MỤC TIÊU : Kiến thức: Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và đường cao trong trong

Thêm vào bộ sưu tập

vat ly 10. ôn tập hk1

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10 NÂNG CAO HỌC KÌ INĂM HỌC 2010-2011****CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM.1. Dạng bài tập: Lập phương trình chuyển độngCĐTĐ: v = ko đổi. CĐTBĐĐ: a = ko đổ

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập VAT LY HKI LOP 12 NANG CAO

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương I : CƠ HỌC VẬT RẮNCâu 1: Momen quán tính của vật rắn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây Ⓐ Hình dạng vật Ⓑ Tốc độ góc Ⓒ Khối lượng vật Ⓓ Vị trí trục quay Câu 2: Con lắc vật lý là vật r

Thêm vào bộ sưu tập

GA vat ly 7(12-17)

Đọc:94Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Bài 10: NGUỒN ÂM I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức- Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.- Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống.2. Kỹ năng- Quan sát TN

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HÓA 17

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ÔN TẬP HÓA 17

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HÓA 17

Đọc:14Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬP HÓA 17

Thêm vào bộ sưu tập

Tiet 17 - Ôn tập

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: / / ÔN TẬPA. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn lại một số kiến thức liên quan đến âm thanh. Luy

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HÓA 17

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ÔN TẬP HÓA 17

Thêm vào bộ sưu tập