Tài liệu các lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ

Tìm Kiếm:

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:164Ngày tạo:13/12/2012Download:5

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 146 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:372Ngày tạo:13/12/2012Download:7

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 146 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 132 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:151Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 132 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 137 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định các đặc trưng nén lún một chiều của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:112Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 137: 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định các đặc trưng nén lún một chiều của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:99Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 133 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 134 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:97Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 134 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 140 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ bền chống cắt của đất bằng thiết bị cắt phẳng trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:67Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 140 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ bền chống cắt của đất bằng thiết bị cắt phẳng trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 147 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng để xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ L

Đọc:82Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 147 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng để xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 148 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng chất hữu cơ (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:105Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 148 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng chất hữu cơ (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 149 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng và thành phần muối hoà tan (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:70Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 149 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định hàm lượng và thành phần muối hoà tan (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 136 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất cát và đất sỏi sạn trong phòng thí nghiệm (Tiêu

Đọc:299Ngày tạo:13/12/2012Download:5

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 136: 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất cát và đất sỏi sạn trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngàn

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 135 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ nén tốt nhất của vật liệu đất dính trong phòng thí nghiệm (

Đọc:87Ngày tạo:13/12/2012Download:2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 135 : 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ nén tốt nhất của vật liệu đất dính trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn n

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 138 2005 Đất xây dựng phương pháp xác định đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:85Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 138 : 2005 Đất xây dựng phương pháp xác định đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 183 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:76Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 183: 2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 152 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất đắp tại hiện trường (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:107Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 152 : 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất đắp tại hiện trường (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 150 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:104Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 150 : 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 185 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của đá (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:80Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 185 : 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của đá(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 154 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – thuật ngữ và định nghĩa (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:67Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 154 : 2006 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi – thuật ngữ và định nghĩa(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 184 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:57Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 184: 2006 Đá xây dựng công trình thuỷ lợi - phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 57 - 88 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi (Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi )

Đọc:328Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 57 - 88 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi(Tiêu chuẩn ngành Thuỷ Lợi

Thêm vào bộ sưu tập