đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

toan lop 6 hk2

toan lop 6 hk2

Đọc:65Ngày tạo:18/04/2013Download:2

toan lop 6 hk2

Thêm vào bộ sưu tập

Thi hk 2 toan 6

Đọc:71Ngày tạo:17/04/2013Download:2

Thi hk 2 toan 6

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hk 2 toan lop 10

Đọc:78Ngày tạo:17/04/2013Download:0

de thi hk 2 toan lop 10

Thêm vào bộ sưu tập

de toan hk2 lop 10

Đọc:68Ngày tạo:17/04/2013Download:0

de toan hk2 lop 10

Thêm vào bộ sưu tập

DE CUONG TOAN 6 HK2.@

Đọc:79Ngày tạo:17/04/2013Download:1

DE CUONG TOAN 6 HK2.@

Thêm vào bộ sưu tập

On tap toan 6 HK2

Đọc:73Ngày tạo:17/04/2013Download:1

On tap toan 6 HK2

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hk2 toan lop1

Đọc:97Ngày tạo:17/04/2013Download:0

De thi hk2 toan lop1

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_6

Đọc:62Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_6

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra hk2 lop 6 cuc chuan

Đọc:51Ngày tạo:18/04/2013Download:0

kiem tra hk2 lop 6 cuc chuan

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI TOAN 6 HK2 MOI

Đọc:76Ngày tạo:17/04/2013Download:0

DE THI TOAN 6 HK2 MOI

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_14

Đọc:74Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_14

Thêm vào bộ sưu tập

ON TAP GIUA HK2 TOAN 6

Đọc:74Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ON TAP GIUA HK2 TOAN 6

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_7

Đọc:60Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_7

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_18

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_18

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_17

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG HIỆP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6BIÊN SOẠN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6Thời gian làm bài :90 phútPhần I: Trắc nghiệm (3 điểm):Mức độ: Nhận biết:Chủ đề 1: Chỉ được

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_13

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN: TOÁN – LỚP 6Thời gian làm bài 90 phútPhần I: Trắc nghiệm (3đ)Mức độ: Nhận biếtChủ đề 1: số nguyên1. Các ước của 10 là:A. 1; 2; 5; 10 B. 1;

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_11

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_11

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_8

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_8

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_5

Đọc:56Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_5

Thêm vào bộ sưu tập

ĐT_Toan6_HK2_9

Đọc:53Ngày tạo:17/04/2013Download:0

ĐT_Toan6_HK2_9

Thêm vào bộ sưu tập