đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN TOÁN 9

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN TOÁN 9

Đọc:634Ngày tạo:17/04/2013Download:43

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CƠ BẢN TOÁN 9

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9

Đọc:428Ngày tạo:18/04/2013Download:23

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9

Thêm vào bộ sưu tập

tóm tắt lý thuyết 12 cb

Đọc:113Ngày tạo:18/04/2013Download:4

CHƯƠNG I: ESTE – LIPITI- ESTECông thức cấu tạo của este đơn chức : RCOOR’Công thức phân tử của este no đơn chức : CnH2nO2 có đồng phân là axit no đơn chứcTính số đp este no đơn chức = 2n-2 ( 1 ancol

Thêm vào bộ sưu tập

tóm tắt văn bản

Đọc:912Ngày tạo:18/04/2013Download:2

tóm tắt văn bản

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 10

Đọc:506Ngày tạo:18/04/2013Download:32

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 10

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12

Đọc:291Ngày tạo:18/04/2013Download:13

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 12

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 11

Đọc:218Ngày tạo:18/04/2013Download:19

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 11

Thêm vào bộ sưu tập

lý thuyết cơ bản toán 12 kshs

Đọc:78Ngày tạo:17/04/2013Download:1

lý thuyết cơ bản toán 12 kshs

Thêm vào bộ sưu tập

Lý Thuyết cơ bản thi HSG Địa 9

Đọc:81Ngày tạo:18/04/2013Download:1

NỘI DUNG CƠ BẢN LÝ THUYẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ --------0-0-0-0-0-------- A)Lý thuyết lớp 8:LƯU Ý:các em cần học thêm các bài 41,42,43 SGK lớp 8.Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát của chiế

Thêm vào bộ sưu tập

Bài Tập &tóm tắt lý thuyết chương 1,2,3 cực kì hay.

Đọc:263Ngày tạo:18/04/2013Download:11

Chương 1: SỰ ĐIỆN LIBaøi 1: Söï ñieän liPhần tóm tắt giáo khoa:1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nướcTính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong d

Thêm vào bộ sưu tập

Đề cương ôn tập 12 Ban KHTN ,tóm tắt lý thuyết, các dạng bài tập

Đọc:105Ngày tạo:17/04/2013Download:3

Tóm tắt lý thuyết các dạng bài tập PHẦN I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Á1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.A. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN: I. Định nghĩa Cho hàm số y=f(x) x

Thêm vào bộ sưu tập

tóm tắt công thức lý lớp 10

Đọc:269Ngày tạo:18/04/2013Download:6

tóm tắt công thức lý lớp 10

Thêm vào bộ sưu tập

toan bộ lý thuyết hóa 12 cơ bản ôn TN

Đọc:64Ngày tạo:18/04/2013Download:2

ESTE - LIPITI. Khái niệm, danh pháp khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.Este đơn chức có công thức chung là RCOOR', trong đó R là gốc hiđrocacbon hoặc H ;

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt hình 11

Đọc:139Ngày tạo:17/04/2013Download:4

Tóm tắt hình 11

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt lượng 11

Đọc:117Ngày tạo:17/04/2013Download:5

Tóm tắt lượng 11

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập cơ bản Vật lý 9

Đọc:90Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Buổi 1: I phụ thuộc U. Điện trở dây dẫn và I phụ thuộc R. Định luật Ôm.Buổi 2: Bài tập quan hệ U,I,R trên đoạn mạch nối tiếp.Buổi 3: Bài tập quan hệ U,I,R trên đoạn mạch đoạn mạch song song và hỗn

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắc Lý thuyết(Gtích+HH12)

Đọc:41Ngày tạo:17/04/2013Download:0

PHẦN I: GIẢI TÍCHI) Bảng tóm tắc công thức đạo hàm :II) Qui tắc tính đạo hàm:1) 2) (u.v)’ = u’.v + u.v’3) 4) ()III) Đơn điệu – cực trị . GTLN- GTNN . Loài – lõm – điểm uoánA) Đơn điệu: Hàm số

Thêm vào bộ sưu tập

Tóm tắt Lượng giác THPT

Đọc:86Ngày tạo:17/04/2013Download:1

Tóm tắt Lượng giác THPT

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi lý thuyết kế toán doanh nghiệp 9

Đọc:42Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Câu 1: ( 2 điểm)Trình bày khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động trong nghiệp? Trình bày cách phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện? Ý nghĩa của cách phân loại này.Câu 2: (5 điểm)Năm 2007 do

Thêm vào bộ sưu tập

Đáp án lý thuyết kế toán doanh nghiệp 9

Đọc:34Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Câu 1: (2 điểm)1.Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất KD và giá thành sản phẩm của DN (0,5 điểm)- Chi phí sản xuất (0,25đ)Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động

Thêm vào bộ sưu tập