đề thi các cấp phổ thông,đề thi đại học,đề thi học học kỳ...

Tìm Kiếm:

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:16554Ngày tạo:13/12/2012Download:778

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:2620Ngày tạo:13/12/2012Download:68

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:1776Ngày tạo:13/12/2012Download:67

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

400 câu trắc nghiệm + đúng sai (Có đáp án) môn Marketing căn bản (hơn 20 câu tự luận)

Đọc:7386Ngày tạo:13/12/2012Download:584

Tổng hợp 10 đề thi môn Marketing căn bản với hơn 200 câu trắc nghiệm, và 200 câu hỏi đúng sai có đáp án, ngoài ra có hơn 20 câu hỏi tự luận có trả đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

441 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2 CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:407Ngày tạo:18/04/2013Download:5

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔICâu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng.A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng đi

Thêm vào bộ sưu tập

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

Đọc:397Ngày tạo:17/04/2013Download:9

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

Đọc:4901Ngày tạo:13/12/2012Download:360

Các câu hỏi và đáp án hướng dẫn ôn tập môn marketing căn bả

Thêm vào bộ sưu tập

câu hỏi ôn thi trắc nghiệm học phần 4(access) ( có đáp án - 70 câu)

Đọc:526Ngày tạo:13/12/2012Download:30

câu1Trong access bảng (table) là gì?A. Là đối tượng để lưu dữ liệu bao gồm cột(trường), dòng(bảng ghi)B. Là một đối tượng để hiện thị dữ liệuC. Là đối tượng dùng để in và tổng hợp dữ liệuD. Là một đố

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán quốc tế 2010 - có đáp án - ĐH Ngoại thương HN

Đọc:1040Ngày tạo:13/12/2012Download:84

Đề thi giữa kỳ môn Thanh toán quốc tế năm 2010 - ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Câu hỏi ngắn gọn, bám sát chương trình, có tính thực tiễn cao

Thêm vào bộ sưu tập

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán thống kê ( Có đáp án)

Đọc:156Ngày tạo:17/04/2013Download:3

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán thống kê ( Có đáp án)

Thêm vào bộ sưu tập

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)

Đọc:127Ngày tạo:17/04/2013Download:3

50 Câu hỏi trắc nghiệm về Bất đẳng thức và Bất phwowng trình( Có đáp án)

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm quản trị Marketing - có đáp án 100 câu

Đọc:4142Ngày tạo:13/12/2012Download:245

Demo cho 10 câu thử sứcDịch vụ là:1. Hàng hóa vô hình2. Những hành vi3. Những hoạt động4. Câu b và c đúngĐáp án: câu d2. Bản chất của dịch vụ là:1. Một sản phẩm2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn

Thêm vào bộ sưu tập

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

Đọc:178Ngày tạo:17/04/2013Download:4

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

Thêm vào bộ sưu tập

300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh ( file word )

Đọc:1834Ngày tạo:13/12/2012Download:125

300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh ( file word )

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức Quản lý nhà nước

Đọc:3268Ngày tạo:13/12/2012Download:561

Tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức: Quản lý nhà nước

Thêm vào bộ sưu tập

100 câu trắc nghiệm Thuế - có đáp án

Đọc:1745Ngày tạo:13/12/2012Download:110

20 CÂU THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG:20 CÂU THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN10 CÂU THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN10 CÂU THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG10 CÂU THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN10 CÂU THU NHẬP TỪ CHUYỂN

Thêm vào bộ sưu tập

79 câu trắc nghiệm Thuế - chưa có đáp án

Đọc:410Ngày tạo:13/12/2012Download:23

79 câu trắc nghiệm Thuế - chưa có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

126 câu trắc nghiệm Thuế - chưa có đáp án

Đọc:256Ngày tạo:13/12/2012Download:13

126 câu trắc nghiệm Thuế - chưa có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

616 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:137Ngày tạo:18/04/2013Download:1

CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG - TỤ ĐIỆNCâu 1. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng.A. q1 0 và q2 0. C. q1.q2 0. D. q1.q2 0.Câu 2. Có bốn vật A, B, C, D

Thêm vào bộ sưu tập

50 Câu trắc nghiệm hình ( có đáp án gạch dưới)

Đọc:108Ngày tạo:17/04/2013Download:0

50 Câu trắc nghiệm hình ( có đáp án gạch dưới)

Thêm vào bộ sưu tập