Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC 10

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC 10

Đọc:473Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Tổng kết phần văn họcPHẦN I: VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIXSTTTên tác giảTên tác phẩmThể loạiGiá trị nội dungGiá trị nghệ thuật1Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320)Tỏ lòng (Thuật hoài)Thất ngôn tứ

Thêm vào bộ sưu tập

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC 10

Đọc:86Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tổng kết phần văn họcPHẦN I: VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIXSTTTên tác giảTên tác phẩmThể loạiGiá trị nội dungGiá trị nghệ thuật1Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320)Tỏ lòng (Thuật hoài)Thất ngôn tứ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 10 bài TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC

Đọc:159Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Ngày soạn: 25/3 Tuần 32Tiết 95-96-97 TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌCA. Mục tiêu bài học :- Hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản của chương tr

Thêm vào bộ sưu tập

tổng kết phần văn học

Đọc:693Ngày tạo:10/11/2012Download:4

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết theo PPCT: Tổng kết phần văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong chương trình văn học 10 2. Về kỹ năng: Hệ thống, phân tích tá

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần Văn học

Đọc:281Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết theo PPCT: Tổng kết phần văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong chương trình văn học 10 2. Về kỹ nă

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần Văn học

Đọc:81Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết theo PPCT: Tổng kết phần văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong chương trình văn học 10 2. Về kỹ nă

Thêm vào bộ sưu tập

tổng kết phần văn học

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết theo PPCT: Tổng kết phần văn học A. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong chương trình văn học 10 2. Về kỹ năng: Hệ thống, phân tích tá

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần văn

Đọc:273Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Tuần 32- Tiết 125Ngày soạn: 18/4/2008Ngày dạy: 21/ 4/ 2008Tổng kết phần vănA. Mục tiêu cần đạt: - Bước đầu củng cố, hệ thống hoá kiến thức văn học qua các văn bản đã học trong SGK lớp 8 (trừ các VB tự

Thêm vào bộ sưu tập

tổng kết phần văn

Đọc:157Ngày tạo:10/11/2012Download:1

TỔNG KẾT PHẦN VĂNHệ thống hóa kiến thứcSTTCụm bàiTác phẩmTác giảThể loạiPhương thức biểu đạtChủ đềNhân vật chínhTính cách, vị trí, ý nghĩa của nhân vật chính Nghệ thuậtÝ nghĩa1VĂN HỌC DÂN GIANCon Rồn

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần văn

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1: TênVB Tên T. giảThể Loại Giá trị nội dung Giá trị nghệ thuậtVào nhà ngục QĐ cảm tácPhan Bội Châu (1867-1940)TNBC Đường luậtKhí phách kiên cường, bất khuất và phong thái ung dung đường ho

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần văn

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 32- Tiết 125Ngày soạn: 18/4/2008Ngày dạy: 21/ 4/ 2008Tổng kết phần vănA. Mục tiêu cần đạt: - Bước đầu củng cố, hệ thống hoá kiến thức văn học qua các văn bản đã học trong SGK lớp 8 (trừ các VB tự

Thêm vào bộ sưu tập

Công văn & mẫu tổng kết năm học 09-10

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /PGD&ĐT-THCS(V/v: Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hương Khê

Thêm vào bộ sưu tập

Tồn kết phần văn học Ngữ Văn 10

Đọc:331Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TONG KET PHAN VAN HOCI. Tổng kết khái quát về văn học Việt Nam Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn là Văn học dân gian và văn học viết. Cả hai đều có:- Đặc điểm chung:ảnh hưởng truyền thống dân tộc

Thêm vào bộ sưu tập

Tồn kết phần văn học Ngữ Văn 10

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TONG KET PHAN VAN HOCI. Tổng kết khái quát về văn học Việt Nam Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn là Văn học dân gian và văn học viết. Cả hai đều có:- Đặc điểm chung:ảnh hưởng truyền thống dân tộc

Thêm vào bộ sưu tập

TỔNG KẾT VĂN HỌC (TT)

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TUẦN 36 Ngày soạn: 05/ 05/ 2012Tiết 168 Ngày dạy : 07/ 05/ 2012TỔNG KẾT VĂN HỌC (TT)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT- Nắm được sơ lược một số thể loại văn học- Rèn luyện kĩ năng nhận diện các thể

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần văn 8 HK II

Đọc:141Ngày tạo:10/11/2012Download:1

TỔNG KẾT PHẦN VAÊNCaâu 1. Bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.TtVaên baûnTaùc giaûTheå loaïiGiaù trị nội dungGiaù trị nghệ thuaät1Vaøo nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Bài

Thêm vào bộ sưu tập

TỔNG KẾT PHẦN VĂN (T125)

Đọc:74Ngày tạo:10/11/2012Download:1

NĂM HỌC 2009-2010TỔNG KẾT PHẦN VĂNCâu 1201918171615141312111009080706050403020100 TÁC GIẢ “VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC”?PHAN BỘI CHÂUCâu 2 HÌNH TƯỢNG NHÀ CHÍ SĨ YÊU NƯỚC PHAN CHÂU TRINH HIỆN LÊN

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng kết phần văn 8 HK II

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TỔNG KẾT PHẦN VAÊNCaâu 1. Bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.TtVaên baûnTaùc giaûTheå loaïiGiaù trị nội dungGiaù trị nghệ thuaät1Vaøo nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Bài

Thêm vào bộ sưu tập

Tiết 125: Tổng kết phần văn

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 125: Tổng kết phần vănA- Mục tiêu bài học: - Bước đầu củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học qua các VB đã học trg sgk lớp 8 (tập trung vào VB thơ các bài 18,19,20,21 - trừ các VB tự sự và

Thêm vào bộ sưu tập

TỔNG KẾT PHẦN VĂN (T125)

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NĂM HỌC 2009-2010TỔNG KẾT PHẦN VĂNCâu 1201918171615141312111009080706050403020100 TÁC GIẢ “VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC”?PHAN BỘI CHÂUCâu 2 HÌNH TƯỢNG NHÀ CHÍ SĨ YÊU NƯỚC PHAN CHÂU TRINH HIỆN LÊN

Thêm vào bộ sưu tập