Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

tu nhan xet hieu truong

tu nhan xet hieu truong

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

tu nhan xet hieu truong

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet nhiem ki cua hieu truong

Đọc:132Ngày tạo:10/11/2012Download:1

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc--------o0o----------Bản nhận xét , đánh giá , phân loại của cán bộ quản lýNhiệm kì : 2004-2009-------------- -Họ và tên :Nguyễn

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet nhiem ki cua hieu truong

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc--------o0o----------Bản nhận xét , đánh giá , phân loại của cán bộ quản lýNhiệm kì : 2004-2009-------------- -Họ và tên :Nguyễn

Thêm vào bộ sưu tập

Ban nhan xet, danh gia hieu truong

Đọc:138Ngày tạo:09/11/2012Download:0

TRƯỜNG ……………………………………………………………….Mẫu 2 ĐG/TCBẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2007 - 2008HỌ VÀ TÊN:…………………………………………………………………………………………...….…Nhiệm vụ được phân công :…………………………………………………………………….…

Thêm vào bộ sưu tập

Ban nhan xet, danh gia pho hieu truong

Đọc:158Ngày tạo:09/11/2012Download:0

TRƯỜNG ……………………………………………………………….Mẫu 3 ĐG/TCBẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2007-2008HỌ VÀ TÊN:…………………………………………………………………………………………...….…Nhiệm vụ được phân công :……………………………………………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

Nhan xet ket qua thu viec cua Hieu truong

Đọc:112Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊNTRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Thêm vào bộ sưu tập

Nhan xet ket qua thu viec cua Hieu truong

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊNTRƯỜNG THCS TÂN PHƯỢNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet

Đọc:94Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TRƯỜNG THPT XUÂN HUYTỔ: TOÁNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcXuân Huy, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BẢN TỰ NHẬ

Thêm vào bộ sưu tập

tu nhan xet

Đọc:70Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HÀNG NĂMNăm học: 2009 – 2010(Dành cho phó thủ trưởng và giáo viên)Họ và tên: Nguyễn Thiọ Xuân. Chức vụ: Giáo viên.Đơn vị công tác: Trường THCS Măng Càn

Thêm vào bộ sưu tập

tu nhan xet

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC HÀNG NĂMNăm học: 2009 – 2010(Dành cho phó thủ trưởng và giáo viên)Họ và tên: Nguyễn Thiọ Xuân. Chức vụ: Giáo viên.Đơn vị công tác: Trường THCS Măng Càn

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG THPT XUÂN HUYTỔ: TOÁNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcXuân Huy, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BẢN TỰ NHẬ

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet ca nhan

Đọc:77Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Phòng gd&đt huyện vị xuyên cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Tùng Bá Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viênNăm h

Thêm vào bộ sưu tập

Tu lieu hieu truong

Đọc:43Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND HUYỆN QUỲ CHÂU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : /PGD&ĐT - THCS Vv Lịch bồi dưỡng CBQL,GV năm 2010CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet dang vien

Đọc:122Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTrường Trung Học PT Hòn Đất Hòn Đất, ngày 14 tháng 12 năm 2009 BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN------ ( ( -----Họ và tên: Ngô Xuân Sinh , năm sinh 1974

Thêm vào bộ sưu tập

BAN TU NHAN XET, DANH GIA GV

Đọc:98Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Trường THCS Liêm Phú Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bản tự nhận xét đánh giá, xếp l

Thêm vào bộ sưu tập

Ban tu nhan xet danh gia

Đọc:96Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Phòng gd&đt huyện vị xuyên cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Tùng Bá Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viênNăm h

Thêm vào bộ sưu tập

ban tu nhan xet hak 2011

Đọc:54Ngày tạo:09/11/2012Download:0

trường thpt xuân huyTổ: sinh – ĐỊA – cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Huy, ngày 23 tháng 05 năm 2011BẢN TỰ

Thêm vào bộ sưu tập

BAN TU NHAN XET, DANH GIA GV

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường THCS Liêm Phú Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bản tự nhận xét đánh giá, xếp l

Thêm vào bộ sưu tập

Tu nhan xet ket qua thu viec

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD &ĐT LỤC YÊNTrường THCS Tân Phượng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Phượng, ngày 28 tháng 02 năm 2011BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỬ VIỆCI.Sơ yếu lí lịc

Thêm vào bộ sưu tập