Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Văn 7 Tiết 92 Tập làm văn LUYỆN TÂP LẬP LUẬN CHỨNG MINH ( Đắc Nông )

Văn 7 Tiết 92 Tập làm văn LUYỆN TÂP LẬP LUẬN CHỨNG MINH ( Đắc Nông )

Đọc:372Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Bài 22: Tiết 92 : Tập làm văn LUYỆN TÂP LẬP LUẬN CHỨNG MINH I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Cách làm bài văn lập luận chứng minh cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề xã hội gần gũi,

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 100 Tập làm văn LUYỆN TÂP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH ( Đắc Nông )

Đọc:168Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 24: Tiết 100 : Tập làm văn LUYỆN TÂP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINH I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức - Củng cố những kiến thức đã học về phương pháp lập luận chứng minh, những yêu cầu đối với m

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 91 Tập làm văn CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH( Đắc Nông )

Đọc:293Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Bài 22: Tiết 91: Tập làm vănCÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬNCHỨNG MINH I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Ôn lại kiến thức làm văn cần thiết để việc học cách làm bài văn nghị luận chứng minh được

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 88 Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH ( Đắc Nông )

Đọc:1174Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Bài 21: Tiết 88 : Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH ( Tiếp theo) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Đặc

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 108 Tập làm văn - luyện tập lập luận giải thích -Bài viết văn số 6 (làm ở nhà) ( Đắc Nông )

Đọc:101Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 26: Tiết 108 : Tập làm văn - luyện tập lập luận giải thích-Bài viết văn số 6 (làm ở nhà) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Củng cố kiến thức đã học về phép lập luận giải thích. -Biết vậ

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 84Tập làm văn LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN( Đắc Nông )

Đọc:290Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 20: Tiết 84: Tập làm vănLUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Đặc điểm của luận điểm của luận điểm t

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 107 Tập làm văn. cách làm bài văn lập luận giải thích ( Đắc Nông )

Đọc:97Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 26 : Tiết 107: Tập làm văn.cách làm bài văn lập luận giải thích I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Nắm được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận giải thích. -Biết đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 104 Tập làm văn tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ( Đắc Nông )

Đọc:131Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Bài 25: Tiết 104 : Tập làm văn tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Bước đầu nắm được mục đích, tính chất và yếu tố của kiểu bài văn nghị luận giải thích.

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 76 Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN ( Đắc Nông )

Đọc:490Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 18: Tiết 76 : Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN ( Tiếp theo) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Khái niệm văn b

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 79 Tập làm văn ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN NGHỊ LUẬN ( Đắc Nông )

Đọc:220Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 19: Tiết 79: Tập làm vănĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Nắm vững đặc điểm của văn bản nghị luận với các yếu tố luận điểm, luận cứ và lập luận gắn bó mật thiết v

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 80 Tập làm văn ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN ( Đắc Nông )

Đọc:500Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 19: Tiết 80: Tập làm vănĐỀ VĂN NGHỊ LUẬNVÀ VIỆC LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức H/sinh nhận rõ đặc điểm và cấu tạo của đề bài văn nghị luận và các bước tìm

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 83 Tập làm văn BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN ( Đắc Nông )

Đọc:384Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 20: Tiết 83: Tập làm vănBỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬNTRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Bố cục chung của một bài văn nghị luận

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 87 Tập lam văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN ( Đắc Nông )

Đọc:196Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 21: Tiết 87: Tập lam vănTÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬNCHỨNG MINH I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Đặc điểm của phép lập luận chứng minh trong bài

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 28 Tập làm văn LUYỆN TẬP CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM ( Đắc Nông )

Đọc:670Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Bài 7 : Tiết 28 : Tập làm văn LUYỆN TẬP CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Củng cố kiến thức đã học về văn biểu cảm . Bồi dưỡng kĩ năng làm văn biểu cảm . 2. Kĩ năng Rè

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 125 Tập làm văn luyện tập văn bản đề nghị và báo cáo ( Đắc Nông )

Đọc:65Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 31 : Tiết 125: Tập làm văn:luyện tập văn bản đề nghị và báo cáo I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức -Nắm được tình huống cần viết văn bản đề nghị và báo cáo. -Cá

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 36 Tập làm văn CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM ( Đắc Nông )

Đọc:939Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Bài 9 : Tiết 36 : Tập làm văn CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM. I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Nắm được cách lập ý đa dạng của bài văn biểu cảm, những yêu cầu của việc lập ý. 2. Kĩ năng C

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 40 Tập làm văn LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI ( Đắc Nông )

Đọc:2217Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 10 : Tiết 40 : Tập làm văn LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT, CON NGƯỜI I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Rèn kĩ năng trình bày ý kiến trước đông người. Củng cố khả năng lập ý cho bài văn biể

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 56 Tập làm văn LUYỆN NÓI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC ( Đắc Nông )

Đọc:1364Ngày tạo:06/03/2013Download:1

Bài 13 : Tiết 56 : Tập làm văn LUYỆN NÓI: PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức H/s nắm vững các kĩ năng phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học. Rèn khả năng

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 112 Tập làm văn LUYỆN NÓI BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ ( Đắc Nông )

Đọc:106Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Bài 27: Tiết 112 : Tập làm văn LUYỆN NÓI BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức H/s nắm được: -Các bước biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong việc trình bày văn nói giả

Thêm vào bộ sưu tập

Văn 7 Tiết 58 Tập làm văn TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 ( Đắc Nông )

Đọc:304Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Bài 15 : Tiết 58 : Tập làm văn TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Củng cố kiến thức về văn biểu cảm. Rút kinh nghiệm làm bài, thấy được năng lực làm bài của bản thân từ đó

Thêm vào bộ sưu tập