Giáo án, bài giảng, luyện thi học sinh giỏi, luyện thi đại học, tài liệu,tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thcs, thpt

Tìm Kiếm:

Violympic 9 vòng 5

Violympic 9 vòng 5

Đọc:76Ngày tạo:18/07/2013Download:1

BÀI THI SỐ 1đ.a Cđ.a : -1đa: 5a=7,b=4đa: 1BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Khi đó sinB = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân

Thêm vào bộ sưu tập

violympic9 vòng 5

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VÒNG 5 VIO 91)tìm saiBÀI THI SỐ 2Câu 1:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Khi đó sinB = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)Câu 2:Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, có AH = 2

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Vòng 9 Lớp 5

Đọc:96Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 9BÀI THI SỐ 1: XÓA CÁC Ô TRONG BẢNG THEO THỨ TỰ TĂNG DẦNBÀI THI SỐ 2: GHÉP CÁC Ô TRONG BẢNG THÀNH CẶP HỢP LÝBÀI THI SỐ 3: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT (Trả lời đúng 1 trong 3 bài toán)

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lớp 5 vòng 9

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Violympic vòng 9Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần:Bài 2: Hãy tìm trong bảng các cặp ô có giá trị bằng nhau. Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic vòng 5

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VÒNG 5BÀI THI SỐ 3Chọn đáp án đúng:Câu 1:Phân tích đa thức (a – b)x + (b – a)y – a + b ta được(a – b)(x + y + 1) (a - b)(x - y - 1) (a – b)(x – y + 1) (a – b)(x – y + 1)Câu 2:Giá trị của biểu thức  tạ

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Vòng 5

Đọc:54Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI LÀM ÔN THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGBài 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC VÒNG 5

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

VÒNG 5 - LỚP 9 ( Năm học 2011-2012)Bài 1/ ----------------------------------------------------------------------------------------------BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic 5 - vòng 4

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC 5 – VÒNG 4 (15-10-2011)1// ĐS: 20 người2//ĐS: 1.500.000đồng3//ĐS: 2.250.000đ4//ĐS: 40t;12t5//ĐS: 21 ngày6//ĐS: 53m;40m7//ĐS: 50 ngày8// ĐS: 72t;6t9// ĐS: 20 ngày10//ĐS: 320; 44811//

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 5 vòng 5

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 5Bài1: tăng dầnBài 2: Cóc vàng tài ba

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 5

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 5BÀI LÀM SỐ 1: XÓA TĂNG DẦN BÀI LÀM SỐ 2: XÓA ĐỒNG DẠNG1,40,771,1052dam 5m0,00940m 8dm0,650,2020,1881,3210,052m 45cm0,0370,090,452,0802,0810000m4dam8dm10,0010,20092,7550250dm4

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC 9 .VÒNG 15

Đọc:60Ngày tạo:18/07/2013Download:2

ĐỀ THI VIOLYMPIC.VN LỚP 9 VÒNG 15 .NĂM HỌC 2011-2012.Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 3) và song song với đường thẳng có phương trình là:Câu 2: Cặp số l

Thêm vào bộ sưu tập

Vòng 1 Violympic 9

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài thi số 2Sắp xếp theo thứ tự tăng dầnBài thi số 3Thỏ tìm cà rốt

Thêm vào bộ sưu tập

Đề violympic toán9 vòng 5 đến 10

Đọc:163Ngày tạo:18/07/2013Download:1

6-1c7;430/19; 3/1912119/16946-1/213;-1b4căn 72;1BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Nếu , với , thì Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lớp 5 vòng 11

Đọc:119Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPICVONG11Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần:Bài 2: Hãy tìm trong bảng các cặp ô có giá trị bằng nhau. Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 5 - VÒNG 11

Đọc:64Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 11 (1-2-2012)--- tham khảo ---Ghép cặp bằng nhau:Xếp tăng dần (bé đến lớn): Gợi ý- Giải tổng tỉ Gợi ý- Tìm bán kính- r x r x 3,14 Gợi ý- Tỉ số của hai số là 2/1- Số bé: (15

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 5 - VÒNG 13

Đọc:58Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VOILYMPIC LỚP 5 - VÒNG 13 (15-02-2012)--- tham khảo ---Ghép cặp có giá trị bằng nhau:...................................................................................................................

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 5 - VÒNG 12

Đọc:47Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPIC LỚP 5 - VÒNG 12 (8-2-2012)BÀI THI SỐ 2 Ghép cặp có giá trị bằng nhau:BÀI THI SỐ 2Hãy viết số thích hợp vào chỗ … Câu 1: 0,25% của một số bằng 0,05 thì số đó là 20 Gợi ýTa lấy 0,05 : 0,25/1

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC lớp 5 vòng 10

Đọc:47Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VILYMPIC VÒNG 10 - LỚP 5Lần 1: Bài 3: Vượt chướng ngại vật.1. Tổng của hai số là 36,45. nếu lấy số thứ nhất nhân với 5, số thứ hai nhân với 4 thì được hai tích bằng nhau. Tìm hai số đó.2. Tổng của hai

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC LỚP 5 - VÒNG 15

Đọc:43Ngày tạo:19/07/2013Download:2

VIOLPYMPIC LỚP 5 - VÒNG 15 (1-3-2012)--- Tham khảo ---BÀI THI SỐ 1: Ghép cặp bằng nhau:BÀI THI SỐ 2: Thỏ tìm cà rốt1/ Gợi ý- Nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số mới có giá trị

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lớp 5 vòng 12

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPICVONG12Bài 1: Chọn các ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau để tạo thành cặp hợp lí:BÀI THI SỐ 2Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và

Thêm vào bộ sưu tập