Tìm Kiếm:

ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt lớp 8

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 6

Đọc:150Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nắm được những kiến thức cơ bản về nghĩa của từ (từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa). - Biết vận dụng kiến thức đã học về nghĩa của từ để giải quyết các bài

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 3

Đọc:88Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong 3 chủ điểm: Việt Nam- Tổ quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên nhằm trau dồi kĩ năng đọc- hiểu và cảm thụ văn học. - Biết

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 2

Đọc:87Ngày tạo:13/12/2012Download:0

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng. - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng, sạch bài Nỗi niềm giữ nước giữ rừng. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi câu hỏi để HS bốc thă

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 5

Đọc:85Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Ôn lại nội dung và cách đọc thể loại kịch qua đoạn trích vở kịch Lòng dân; Phân vai, tập diễn một cảnh của vở kịch. - Biết đọc diễn cảm các bài văn theo phong cách chính luận; đọ

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 4

Đọc:84Ngày tạo:13/12/2012Download:1

Mục tiêu, nhiệm vụ: - [COLOR=#006400 !important]Hệ thống hoá vốn từ về 3 chủ điểm đã học. - Củng cố kiến thức về danh từ, động từ, tính từ; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa hướng vào các chủ điểm ôn tập.

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8

Đọc:597Ngày tạo:10/11/2012Download:5

ôn tập về Đoạn vănA. Khái niệm : Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, được qui ước bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập Tiếng Việt lớp 8

Đọc:344Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ôn tập về Đoạn vănA. Khái niệm : Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, được qui ước bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 8

Đọc:322Ngày tạo:13/12/2012Download:9

Tháng: 12 Đề 1Tiết 60 bài kiểm traMôn: Tiếng Việt 8Thời gian làm bài: 45 phút------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: ( 2

Thêm vào bộ sưu tập

Đề kiểm tra Tiếng việt lớp 8

Đọc:166Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Tháng: 12 Đề 1Tiết 60 bài kiểm traMôn: Tiếng Việt 8Thời gian làm bài: 45 phút------------------------------------------------------------------------------------------------

Thêm vào bộ sưu tập

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT Lớp 8

Đọc:8Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Câu 1: ( điểm ). Hoàn chỉnh nội dung cho bảng sau:. Câu 2: ( 3 điểm ). Hoàn chỉnh nội dung cho bảng sau:. Câu 3: ( 0,5 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi

Thêm vào bộ sưu tập

ôn thi hki lớp 8 riêng phần Tiếng Việt 8

Đọc:214Ngày tạo:06/03/2013Download:2

ôn tập về Đoạn vănA. Khái niệm : Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, được qui ước bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm tra và ôn tập lớp 5

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ ÔN TẬP VÀ KIÊM TRA TRẮC NGHIỆM Lớp 5Khoanh vào câu trả lời đúng nhất Câu 1: Số thập phân gồm 2 chục,3 đơn vị,4 phần mười là :a.203,4 b. 23,4 c.23,04 d.

Thêm vào bộ sưu tập

Tiếng Việt ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT

Đọc:401Ngày tạo:13/12/2012Download:4

a. Mục tiêu bài học:Giúp hs:- Ôn tập và củng cố những kiến thức đã học về tiếng Việt lớp 10. - Tích hợp với kiến thứcvề văn học, làm văn và vốn sống thực tế. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng ti

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập phần tiếng Việt

Đọc:260Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn : 25 / 3 / 2012Ngày kí : 26 / 3 / 2012Tiết 94 : ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (t1)A. Mục tiêu Giúp HS : - Hệ thống hóa nội dung kiến thức về phần TV trong năm học để củng cố và nâng cao nh

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập phần Tiếng Việt

Đọc:123Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 05/3/2011Tiết 79-80: Đọc vănSỐ PHẬN CON NGƯỜI(Trích) Sô-lô-khốpA. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT: Giúp HS:1. Kiến thức: - Hiểu rõ tính cách Nga kiên cường, nhân hậu

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập phần Tiếng Việt

Đọc:97Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Ôn tập Tiếng Việ

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập phần tiếng Việt

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Ngày soạn : 25 / 3 / 2012Ngày kí : 26 / 3 / 2012Tiết 94 : ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (t1)A. Mục tiêu Giúp HS : - Hệ thống hóa nội dung kiến thức về phần TV trong năm học để củng cố và nâng cao nh

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập phần Tiếng Việt

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 05/3/2011Tiết 79-80: Đọc vănSỐ PHẬN CON NGƯỜI(Trích) Sô-lô-khốpA. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT: Giúp HS:1. Kiến thức: - Hiểu rõ tính cách Nga kiên cường, nhân hậu

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập tiếng Việt, Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Đọc:215Ngày tạo:13/12/2012Download:1

uần : 33Tiết : 129-130Ngày soạn :Ngày dạy :I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp H/S: - Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến đổi câu và phép tu từ cú pháp đã học.Dùng tư liệu ôn tập tiết 123,tuần 31.- Đánh giá

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập tiếng Việt, Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần : 33Tiết : 129-130Ngày soạn :Ngày dạy :I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp H/S: - Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến đổi câu và phép tu từ cú pháp đã học.Dùng tư liệu ôn tập tiết 123,tuần 31.- Đánh gi

Thêm vào bộ sưu tập
1