Tìm Kiếm:

Đồ án công nghệ chế tạo máy quy trình thiết kế gia công gối đỡ trục dao

Thiết kế quy trình công nghệ và trang bị công nghệ chế tạo gối đỡ trục máy bơm chân không cho máy thuốc lá.

Đọc:499Ngày tạo:05/06/2012Download:1

lời nói đầu sang thế kỷ xx ngành cơ khí thế giới ngày một mạnh hơn và đạt được nhiều những thành tựu lớn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển văn minh của loài người. và hiện nay sang những năm đầu c

Thêm vào bộ sưu tập

Công nghệ chế tạo máy Thiết kế quy trình công nghệ gia công giá trượt đỡ trục

Đọc:642Ngày tạo:11/08/2012Download:14

gvhd: pgs.ts. phùng rânsvth: hồ minh phươngđồ án môn học công nghệ chế tạo máy.i. phân tích chi tiết gia công ii. tính công nghệ trong kết cấu. iii. xác định dạng sản xuất iv. chọn phôi và phương phá

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ trục

Đọc:3113Ngày tạo:06/06/2012Download:18

bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trường đại học bách khoa độc lập - tự do - hạnh phúc ========= hà nội ========= khoa: cơ khí ngành: chế tạo máy nhiệm vô thiết kế đồ án tốt ng

Thêm vào bộ sưu tập

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ.

Đọc:1020Ngày tạo:28/02/2012Download:1

lời nói đầu theo dòng thời gian nhân loài đã khộng ngừng cải tiến công cụ lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế với mục đích cuối cùng là phục vụ lợi ých cho con người ngày mộ

Thêm vào bộ sưu tập

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ

Đọc:726Ngày tạo:28/02/2012Download:2

lời nói đầu theo dòng thời gian nhân loài đã khộng ngừng cải tiến công cụ lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế với mục đích cuối cùng là phục vụ lợi ých cho con người ngày mộ

Thêm vào bộ sưu tập

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ.

Đọc:462Ngày tạo:13/08/2012Download:5

mục lục trang lời nói đầu: 1phần iquy trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡchương i phân tích chức năn

Thêm vào bộ sưu tập

Đồ án công nghệ chế tạo máy "thiết kế chế tạo gối đỡ " ĐHSPKTHY

Đọc:556Ngày tạo:11/08/2012Download:6

[font=&quot]lời nói đầu [font=&quot]công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết dịnh trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy l

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết Gối trục

Đọc:546Ngày tạo:13/08/2012Download:4

i.đầu đề thiết kế :thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: gối trục ii.các số liệu ban đầu: sản lượng hàng năm: 10.000 chi tiết /năm. điều kiện sản xuất: tự chọniii.nội dung các p

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết gối đỡ + Bản vẽ AutoCAD

Đọc:1301Ngày tạo:11/08/2012Download:5

lời nói đầutrong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nghành công nghiệp mới nói chung và nghành cơ sở của mọi nghành nói riêng đó là nghành cơ khí. là một nghành đã

Thêm vào bộ sưu tập

Đồ án công nghệ chế tạo máy "thiết kế chế tạo bạc đỡ "

Đọc:567Ngày tạo:11/08/2012Download:6

[font=&quot]mục lục [font=&quot]trang [font=&quot]lời mở đầu [font=&quot]chương một [font=&quot]phân tích [font=&quot]phân tích chức năng làm việc. [font=&quot]đ

Thêm vào bộ sưu tập

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục cán thép vằn - Trang thiết bị tự chọn. - Sản lượng 10000 chi tiết/năm

Đọc:354Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mục lục stt: trang phần i phân tích chi tiết gia công 9 phần ii xác định dạng sản xuất 14 ph

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân gối đỡ

Đọc:583Ngày tạo:15/01/2013Download:2

lời nói đầu chương 1 máy cắt bê tông 1.1. tổng quan tình hình nghiên cứu máy cắt bê tông ở ngoài nước và trong nước. 1.1.1. chế tạo máy cắt bê tông tại nước ngoài: 1.1.2. tại việt nam. 1.2. lựa chọn

Thêm vào bộ sưu tập

Đồ án công nghệ chế tạo máy "quy trình công nghệ chế tạo trục vít "

Đọc:463Ngày tạo:11/08/2012Download:4

đồ án công nghệ chế tạo máy "quy trình công nghệ chế tạo trục vít "

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết gối đỡ

Đọc:941Ngày tạo:11/08/2012Download:6

[font=&quot]thuyết minh đồ án môn học [font=&quot]công nghệ chế tạo máy [font=&quot]i. phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết [font=&quot] dựa vào bản vẽ chi tiết ta thấy gối đỡ là c

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết gối đỡ

Đọc:582Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lời nói đầucông nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết gối đỡ

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

I. Đầu đề thiết kế : Thiết kế quy trình chế tạo chi tiết gối đỡ. II. Các số liệu ban đầu:. Sản lượng hàng năm : 5000 chiếc.. Điều kiện sản xuất : Tự chọn.. III. Nội dung các phần thuyết minh và tính

Thêm vào bộ sưu tập

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo trục chính

Đọc:284Ngày tạo:13/08/2012Download:2

mục lục chương i: khái quát về quá trình xé điếu 1 . mục đích việc thiết kế máy xé điếu 2 . nhiệm vụ máy xé điếu3 . công nghệ xé điếuchương ii: tính toán động học máy i . sơ đồ động toàn

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY "Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết Giá đỡ"

Đọc:535Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[font=&quot]lời nói đầu [font=&quot] [font=&quot]trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nghành công nghiệp mới nói chung và nghành cơ sở của mọi nghành nói riên

Thêm vào bộ sưu tập

Đồ án: Tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công Trục Vít

Đọc:52Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, mang lại những lợi ích cho con người về tất cả nhữnh lĩnh vực tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY "Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết trục quạt trần"

Đọc:565Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[font=&quot]i. đầu đề thiết kế: thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết [font=&quot] [font=&quot]ii. các số liệu ban đầu: [font=&quot] sản lượng hàng n

Thêm vào bộ sưu tập
1